Artikel
Stor forskel på lærernes løn på studieture
No image

Stor forskel på lærernes løn på studieture

Med OK 13 kom der nye regler for arbejdstiden på studieture. Det er meget forskelligt, hvordan skolerne vælger at bruge dem. Specielt er der forskel på, hvor meget lærerne er til rådighed, og hvor meget rådighedstimerne er værd.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Registreret arbejdstid og et fast kronebeløb i pengepungen eller 100 kroner for hver time, du står til rådighed? Er lærerne konstant til rådighed og har deres telefon liggende på natbordet, eller må de på skift tage tjansen? Der er mange bud på, hvordan skolerne har valgt at løse lærernes løn og arbejdstid på studieture efter OK 13. De gamle akkorder er væk, og der er blevet fortolket og aftalt forskelligt på gymnasierne, når det gælder studieture.

Gymnasieskolen har talt med flere ledere og tillidsrepræsentanter om, hvordan de bruger OK 13, når de skal afklare lærernes løn på studietur.

Rådighedstimer giver tvivl
På Ikast-Brande Gymnasium har de delt arbejdstiden og rådighedstiden op. Lærerne laver på forhånd et program for studieturen, hvor der maksimalt skal være studieaktiviteter otte timer om dagen. Lærerne skal registrere deres arbejdstid, når de er af sted.

Aflønningen af resten af tiden på studieturen har skolen valgt at løse med et fast beløb. På længere studieture til udlandet er der altid to lærere med, og hver lærer får 5.000 kroner, som kommer oven i lønnen for de registrerede timer. Rektor Kurt Møller Pedersen har været i tvivl om, hvordan han skulle gribe studieture og løn an.

”Personligt synes jeg, det er svært med rådighedsforpligtelse. Står læreren til rådighed, når han sover, og er det begge lærere, der altid står til rådighed? Det er vanskeligt at håndtere rådighed, og derfor er vi blevet enige om et fast kronebeløb,” siger Kurt Møller Pedersen.

Lærerne har også været i tvivl om rådighed. Derfor har rådigheden været til diskussion på Ikast-Brande Gymnasium, forklarer tillidsrepræsentant Egon Kristensen.

”Det er svært for lærerne at sige, hvornår de er til rådighed. Man kan sige, at mellem 24 og 8 sover eleverne normalt. Men hvis de er i byen, og én kommer til skade, så er man som lærer jo nødt til at gribe ind,” siger han.

Skolens politik er, at der altid skal være en lærer, der er til rådighed. Lærerne kan selv aftale, hvem der er til rådighed hvornår.

Med denne aftale om et fast kronebeløb alt efter turens længde føler lærerne, at der er en garanti, når de er på studietur, i forhold til hvis de skulle tidsregistrere hele turen, forklarer Egon Kristensen.

”Der er ingen garanti for at få godkendt rådighedstimer, hvis rektor ikke mener, at det er effektiv tjeneste. Med vores aftale er der en garanti for lærerne, og de får en lille slat penge som kompensation for at være væk fra familien,” siger han.

2.000 kroner per overnatning
På Vestjysk Gymnasium Tarm er der nogenlunde samme system som på Ikast-Brande Gymnasium. Lærerne registrerer rejsetiden og arbejdstiden og får samtidig et fast beløb. Dog er der en forskel på beløbet. På Vestjysk Gymnasium Tarm får alle lærerne 2.000 kroner per overnatning, når de er på studietur.

Det er tillidsrepræsentant Martin Petersen Kristensen, der har forhandlet denne aftale hjem med rektor. Ledelsen kunne godt se, at det ville blive en bekostelig affære, hvis lærerne skulle tidsregistrere al den tid, de var på studietur, forklarer han. Derfor var ledelsen interesseret i at lave en aftale. Det var Martin Petersen Kristensen også. Han var nemlig bange for, at rådighedstimerne kunne komme i spil i slutningen af året, når timerne skal gøres op.

”Lærerne kan se, at det er fornuftigt at få lavet denne aftale. Det er en sikkerhed, når merarbejdet skal opgøres. Rent økonomisk har OK 13 været god ved lærere på studietur,” siger Martin Petersen Kristensen.

Alle timer registreres
Fra Aarhus og tilbage igen skal alle timer registreres på Marselisborg Gymnasium, når lærerne tager på studietur. Men inden afgang skal lærerne have lavet et foreløbigt program, som skal godkendes af nærmeste leder. Når lærerne kommer hjem fra rejsen, skal de i et skema opgøre, hvor mange programtimer de har deltaget i, og hvor mange rådighedstimer de har haft. Rektor Arvid Bech er godt tilfreds med den aftale.

”Det var et spørgsmål om at finde en løsning, hvor vi stadig har råd til at sende elever af sted på rejse og samtidig tage hensyn til skolens økonomi,” siger han.

Skolen har gjort det således, at lærerne får almindelig løn for programtimerne, mens rådighedstimerne honoreres med 100 kroner per time. Når lærerne er af sted på studietur til udlandet, skal der være to lærere med, og de er begge til rådighed hele tiden.

”Det er blevet dyrere at sende lærerne på studietur, men samtidig har vi i ledelsen fået mulighed for at følge programmet tættere,” siger Arvid Bech.

To af sted – én på arbejde
Der bliver stillet et mindre regnestykke op på Rønde Gymnasium, når lærerne tager med eleverne til udlandet. Der er to lærere med, og de skal lave et program, hvor der er otte timers uddannelsesaktiviteter om dagen. Døgnets resterende 16 timer er rådighedstimer. De ganges med tre fjerdedele og bliver på den måde til 12 timer med løn. Det giver i alt 20 timer med løn, som lærerne skal fordele mellem sig. For det er kun én lærer ad gangen, der er på arbejde eller til rådighed.

Tillidsrepræsentant Anitta Haugaard Dethlefsen oplever, at der er nogle af lærerne, der synes, det ville være mere reelt, hvis man gjorde det på en anden måde.

”I praksis viser det sig, at lærerne ikke veksler med at deltage i programmet. Det er vanskeligt at få en lærer til at blive tilbage på hotellet, mens en kollega går rundt med 28 elever i en fremmed by. Derfor er der nogle, der gerne vil have en akkordaftale, så begge lærere får løn for at deltage i programmet,” siger Anitta Haugaard Dethlefsen.

Men det er en bedre aftale end den, de havde før OK 13, og derfor er lærerne tilfredse med løsningen, fortæller hun.  

”Vores studietursaftale er en del af et større aftalekompleks. Studieture er et af de steder, hvor vi har givet os,” siger Anitta Haugaard Dethlefsen.

OK 13 og studieture

• Hvis der ikke lokalt er aftalt en akkord mellem tillids­­ re­præsentanten og skolens ledelse om studieture, skal arbejdstiden registreres på selve rejsen og under opholdet på rejsemålet.
• Der skelnes mellem rejsetid og den øvrige tid.
• Rejsetiden kan højst medregnes med 13 timer per rejsedøgn.
• Desuden medregnes tid til faglige aktiviteter og anden tid, hvor en eller flere af lærerne skal være sammen med eleverne eller skal stå til rådighed for eleverne på rejsemålet.
• Det er ledelsen, der bestemmer, i hvor høj grad lærerne står til rådighed uden for det fastlagte program. Hvis lærerne ikke står til rådighed, er de på samme måde som i deres øvrige fritid frit stillet, med hensyn til hvor de opholder sig, og hvad de foretager sig.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater