Artikel
SRP: Fra forældreopgave til læreropgave
No image

SRP: Fra forældreopgave til læreropgave

SRP: Fra forældreopgave til læreropgave?

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Interessant, at den nye minister skriver indlæg til Gymnasieskolen. Det er vi ikke vant til. Det tyder på villighed til kommunikation.??Christine Antorini havde i blad nummer 1 fra 2012 et indlæg om “Studieretningsprojekt og faglig vejledning”, som blandt andet beskrev den nye mulighed for vejledning også i skriveperioden. Muligheden kom med den nye version af SRP-vejledningen fra oktober 2010:??(side 8 punkt 6) Også i skriveperioden skal eleven have mulighed for at få vejledning. Ud over eventuelle aftaler mellem eleven og vejlederne kan vejlederne offentliggøre nogle tidspunkter, hvor eleven kan opnå kontakt. Træffetiden kan evt. være på en elektronisk konference eller lign. For at give skolens elever en ensartet behandling vil det være en god idé, hvis skolen fastlægger en fremgangsmåde, hvorpå vejledningen kan foregå.?Og hvad er så min egen erfaring med dette???I efteråret 2010 var jeg kun SRP-vejleder for nogle elever, som jeg ikke selv har i den almindelige undervisning. Derfor havde jeg næsten ingen kontakt med disse elever i skriveperioden. Men her i efteråret 2011 var jeg så SRP-vejleder for 6 elever, som jeg har haft i alle 3 år i matematik på A-niveau. Jeg skal love for, at vejledningen i skriveperioden eksploderede! Ret hurtigt begyndte jeg at notere antal kontakter, fordi det virkede voldsomt:????3 telefonopringninger???3 mails, som jeg besvarede???36 beskeder i Lectio, som jeg besvarede???8 møder a ½ time, heraf 6 aftalte og 2 gange bare passet op efter undervisning??Det virker helt overdrevet. Man bliver spurgt om alt muligt.??SRP er jo kendt som en af flere “forældreopgaver”. Er vi nu på vej til “læreropgave”???Formålet med SRP er vel muligheden for at teste elevens studieegnethed. Når det så efter ændringer ligner lektieværkstedsaktivitet, så er SRP ikke længere en test af studieegnethed.??Det ligner mange af de andre tiltag, som er kommet til de sidste år. Gymnasiet kommer længere og længere væk fra “Verdensklasse”. Nu skal alle bare hjælpes igennem.??Men hvad med aflønningen af læreren???Ja, den er ikke ændret. I forvejen var aflønningen for lille – i hvert fald i et fag som matematik, hvor eleverne simpelthen ikke selv kan strikke et emne sammen, finde materialer og sætte sig ind i it-værktøjerne.??Ministeriet har – efter politikernes sidste forlig – ændret på SRP-vejledningen.?Men en vejledning er ikke juridisk bindende. Det er kun læreplanen – ikke vejledningen.??Så hvordan kan et ikke-juridisk bindende dokument ændre lærernes arbejdsvilkår???Øge arbejdsbyrden uden at øge aflønningen (timetildelingen)???Det synes jeg GL skylder et svar på.??Det står skolen frit for at tildele flere timer til vejledningen. Men hvem tror på det???Så næste år tager jeg naturligvis mine forbehold – klog af skade.??Vejledningen bliver tildelt i forhold til min aflønning for SRP.?

Steen Toft Jørgensen?Helsingør Gymnasium

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater