Artikel
Om at forene det bedste fra AT- og SRP-opgaven
No image

Om at forene det bedste fra AT- og SRP-opgaven

Om at forene det bedste fra AT- og SRP-opgaven

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Åbent brev til Christine Antorini og Folketingets uddannelsesordførere

Det vigtigste kritikpunkt i evalueringerne af gymnasiereformen er, at fagsamarbejdet i studieretningerne ikke fungerer optimalt. Det er en alvorlig kritik, da studieretningerne er hjertet i gymnasiereformen. Problemet løses ikke ved at “præcisere forskellen på SRP og AT”, som det udtrykkes i forligskredsen i påskeaftalen fra 2009. Problemet er strukturelt – der mangler timer i studieretningerne til at nå både det flerfaglige og det særfaglige. I den situation prioriteres det særfaglige. Det er oplagt her at samtænke AT og SRP, således at såvel ide som timerne fra AT sikrer flerfagligt arbejde i studieretningerne af høj kvalitet. Den gode AT-opgave hviler på et solidt fagligt fundament, og den gode SRP-opgave inddrager de valgte fags forskellige metoder og får fagene til sammen at gå i dybden med et emne. Der tabes således intet ved en sådan ændring, men der sikres, som nævnt, flerfagligt arbejde af høj kvalitet. Der kan naturligvis tænkes flere måder at implementere ændringen på. Man kunne for eksempel forestille sig, at det skulle være obligatorisk én gang per semester i studieretningsforløbet at arbejde med et emne, der går på tværs af studieretningsfagene. Ligeledes skulle det være obligatorisk i dette emnearbejde at inddrage relevante fag uden for studieretningerne. I sidste semester i 3.g udarbejder eleverne så et studieretningsprojekt ud fra de erfaringer, som er erhvervet i løbet af gymnasieforløbet. Ud over aflevering af et sådant projekt bør eleverne få mulighed for at forsvare projektet ved den mundtlige studentereksamen med en samlet karakter for den skriftlige og mundtlige præstation. Så ville vi også i højere grad kunne sikre, at projektet er elevens eget værk.

Fordelene ved dette forslag:

Med en opgave hvert semester gennem hele studieretningsforløbet bliver eleverne bedre forberedt på den afsluttende eksamensopgave, som er en hovedhjørnesten i studieretningsgymnasiet, og der sikres rum og tid til, at dette flerfaglige samarbejde sker på et solidt fagligt grundlag. Elever fra ikke-boglige hjem vil endvidere blive mere sikre på kravene i den afsluttende prøve.

Jeg håber, at forligskredsen vil overveje ændringer, som går i denne retning. Jeg er sikker på, at de uddannelsesinstitutioner, der aftager studenterne, vil opleve markant bedre studerende.

John Bihl Nielsen
Svendborg Gymnasium

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater