Artikel
OK-forhandlingerne i gang
penge

OK-forhandlingerne i gang

Første møder i OK 15-forhandlingerne havde karakter af præsentation og uddybning, men GL-formanden sidder umiddelbart med en lidt bedre følelse end før møderne.

Tekst_ Morten Jest
Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Onsdag lød det aktive startskud til overenskomstforhandlingerne (OK 15) for GL's vedkommende, da forhandlingsparterne mødtes til et indledende møde – det vil sige først GL og Moderniseringsstyrelsen og derefter organisationerne på erhvervsskoleområdet og Moderniseringsstyrelsen (der er tale om to forskellige overenskomster).

Formålet med disse indledende møder er at præsentere og uddybe parternes specielle krav. De generelle krav om lønstigninger til alle, reguleringsordning med videre forhandles på 'de store borde' sammen med de øvrige lønmodtagerorganisationer og med finansministeren for bordenden.

Dagen derpå lyder meldingen fra GL-formand Annette Nordstrøm Hansen, at det derfor endnu er for tidligt at sige noget som helst om, hvad forhandlingerne vil ende med, men hun er alligevel 'en lille smule mindre pessimistisk', end hun var inden møderne.

"Jeg er gået fra møderne med en klar forventning om, at arbejdsgiverne vil lytte til os i bestræbelserne på at skabe nogle rammer for at forbedre implementeringen af de problematiske elementer i OK 13," siger Annette Nordstrøm Hansen.

Tre krav
På mødet om stx- og hf-overenskomsten præsenterede og uddybede Moderniseringsstyrelsen de tre arbejdsgiverkrav: 1) Indførelse af fleksible regler for forhandling af lokale tillæg, 2) modernisering af tillægsstrukturen og 3) ophævelse af overenskomstens § 4 om tidsbegrænset ansættelse. Ønsket er i stedet, at det skal være det samme som AC-overenskomsten, der jo dækker hhx og htx. Samtidig blev finansministerens tidligere udmelding om et økonomisk forsvarligt overenskomstresultat præciseret.

Annette Nordstrøm Hansen præsenterede ligeledes GL's krav, som blev rubriceret i tre grupper:

1) Lønkrav, som gælder specifikt for gymnasielærere og pædagogiske ledere. Disse kan dog først forhandles, når man ved, om der stadig er midler til rådighed, eller om de er brugt til generelle lønstigninger.

2) Arbejdstidskrav (præciseringer af bestemmelserne om tidsregistrering og merarbejde).

3) Generelle lønstigninger, lokal løndannelse, forbedret fysisk og psykisk arbejdsmiljø etc. som dog forhandles samlet af Akademikerne (AC).

Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som skal se nærmere på kravene. Parterne mødes igen 29. januar.

Problemer med lokal løndannelse
På hhx- og htx-området har Moderniseringsstyrelsen ngen krav. GL's formand er forhandlingsleder for organisationerne, og hun fremlagde organisationernes krav om at forbedre vilkårene for løstansatte undervisere, få fokus på den lokale løndannelse og et krav om, at man ønsker, at undervisningstillæg gives efter lønanciennitet og ikke efter anciennitet med undervisning.

Parterne var enige om, at der er problemer med at få lokal løn til at fungere på erhvervsgymnasierne, og man blev enige om at drøfte det nærmere på næste møde, som også finder sted den 29. januar 2015.

"Jeg forudser, at det bliver et kort, men intenst forhandlingsforløb. I GL er vi godt forberedt, og jeg håber som sagt, at resultatet af forhandlingerne bliver, at vi kan få løst nogle af de problemstillinger, som vi har kunnet se i forbindelse med implementering af OK13," lyder det fra Annette Nordstrøm Hansen.

Følg OK 15-forhandlingerne her på gymnasieskolen.dk samt gl.org

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater