Artikel
MUS – er det helt til rotterne ??
No image

MUS – er det helt til rotterne ??

LEDER

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

MUS – er det helt til rotterne ??

Lad mig begynde med at ønske alle et godt nytår. Lyset er på vej tilbage, og selv om februar traditionelt er den koldeste måned i Danmark, er det, som om man allerede så småt vejrer forårsluft. Lad os håbe, at det også giver grobund for optimisme og medgang for vores sektor!??Det gamle år sluttede umiddelbart fint af med realiseringen af et klasseloft, som både lærere og elever længe har efterspurgt. Den nu 100 dage gamle regering viste i dette tilfælde handling og gennemførte et af valgløfterne. Der blev afsat penge, men hurtigt viste det sig, at forliget var underfinansieret. Rektorerne har klaget deres nød, og nu er der så blevet afsat flere midler til at sikre, at der fremover ikke er flere end 28 elever i gennemsnit i en dansk gymnasieklasse.??Der er imidlertid stadig delte meninger om økonomien – og i det hele taget om sagen generelt. Det kan du læse mere om i dette nummer af Gymnasieskolen, hvor vi har prøvet at samle lidt op og finde ud af, hvad der er hoved og hale. Hvor står vi lige nu? Det skal blive interessant at følge implementeringen fra sommerferien.??2011 sluttede også med valg til GL?s hovedbestyrelse. Du kan se den nye hovedbestyrelse og læse lidt om konstitueringen på side 10. Selv om størstedelen af medlemmerne er de samme som før, er der alligevel sket den ændring, at tre i denne sammenhæng ganske unge medlemmer er blevet valgt ind, og dermed begynder hovedbestyrelsen i aldersfordeling så småt at afspejle virkeligheden blandt medlemmerne. Og ligesom det er vigtigt løbende at rekruttere nye tillidsrepræsentanter på skolerne, er det vigtigt for “den indre del” af organisationen at sikre fremtiden og generationsskiftet.??Det helt store tema i årets første nummer af Gymnasieskolen er medarbejderudviklingssamtalerne. I daglig tale ofte benævnt MUS. Redaktionen har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 500 medlemmer af GL. Resultatet er ikke umiddelbart opløftende. Selvfølgelig er der skoler, hvor samtalerne fungerer efter hensigten. Men mere end halvdelen af lærerne kommer kun til MUS hvert andet år eller sjældnere. Problemet er ikke kun kvantiteten, men også kvaliteten. For alt for mange føler ikke, at de får noget ud af samtalerne, der i mange tilfælde slet og ret bliver kaldt spild af tid og noget, der gennemføres for samtalens egen skyld i stedet for at have en konstruktiv, aktiv og betydningsfuld rolle for lærernes udvikling. Hvordan skal vi forbedre MUS, så det ikke bliver “helt til rotterne”? Læs med fra side 12.??Som nævnt i sidste nummer i 2011 står redaktionen over for endnu et spændende år. Sidste år bød på en relancering af det trykte blad, dette år kommer til at stå i digitaliseringens navn. Som tidligere nævnt vil det betyde nogle ændringer i sidste halvdel af året – og mere om det til den tid – samt et par treugersintervaller mellem enkelte udgivelser i foråret af praktiske hensyn.??I første omgang vil vi blot ønske god læsning og god fornøjelse med arbejdet i 2012.??Morten Jest, chefredaktør

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater