Artikel
Lederne: Det betyder aftalen på skolerne
No image

Lederne: Det betyder aftalen på skolerne

Den nye overenskomst kan betyde, at de yngre lærere underviser færre timer end de erfarne, mener tre ledere. Lederne vil ikke gennemtrumfe en ny model, men vil gå i dialog med lærerne.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Bolden ligger hos lederne. 
Med den nye overenskomstaftale forsvinder aftaleretten og dermed blandt andet den centralt fastsatte forberedelsesfaktor. Det er nu op til lederne, hvordan lærernes 37-timers arbejdsuge skal bruges. 
Gymnasieskolen har talt med tre ledere om, hvordan de vil fylde det øgede ledelsesrum ud, som de nu har fået. Lederne fortæller, at de for eksempel vil benytte sig af, at de nu har mulighed for at differentiere forberedelsestiden. En mulighed er for eksempel mere forberedelse til nye lærere og mindre til erfarne lærere, men det kan også være, at der følger mere eller mindre forberedelse med nogle typer undervisningsforløb i forhold til andre. 
De tre ledere, som Gymnasieskolen har talt med, understreger, at de ikke ligger inde med en færdig skrivebordsplan for, hvordan en ny overenskomst skal bruges. De ønsker derimod at gå i dialog med lærerne om, hvordan den nye aftale skal udfoldes. De lægger på den anden side heller ikke skjul på, at de vil bruge det nye ledelsesrum.

Vil drøfte det 
Birgitte Vedersø er rektor på Gefion Gymnasium i København. 
”Vi skal drøfte en ny arbejdstidsaftale ledelsen og lærere imellem, så vi finder ud af, hvordan vi gør det smartest muligt.” 
Hun mener, at der skal være forskel på, hvor meget forberedelse der skal være til forskellige undervisningsforløb. 
”Jeg vil gerne give mere forberedelse til undervisningsforløb, som er helt nye og en del af en udvikling af skolen, og mindre til undervisningsforløb, som er baseret på mange års erfaring. Men det skal selvfølgelig gøres på en ordentlig måde, vi skal drøfte det med lærerne,” siger hun. 
Hun peger for eksempel på, at lærere, som vil deltage i rammeforsøg og lave udvikling, som hele skolen har glæde af, skal have mere tid til at gøre det arbejde. 
Ifølge hende vil et system, hvor der ikke gives den samme forberedelsesfaktor til hver undervisningstime, ikke nødvendigvis forandre hverdagen væsentligt for de fleste lærere. 
”I dag forbereder den enkelte lærer sig jo ikke lige meget til hver time. Nogle gange bruger en lærer 300 minutter på at forberede én time, og andre gange mindre end 60 minutter,” siger hun.  

Mere eller mindre 
Den nye aftale betyder, at der vil være identiske arbejdsvilkår for lærerne på erhvervsgymnasierne og stx. Lærerne får en årsnorm på 1.924 timer inklusive ferier og helligdage, og det svarer til en arbejdsuge på gennemsnitligt 37 timer. 
Klaus Kristiansen er uddannelseschef for Campus Bornholm og er både leder af lærere på htx, hhx, stx og hf. 
Han mener, at en ny arbejdstidsaftale betyder, at ressourcerne til for eksempel forberedelse vil blive fordelt anderledes end i dag. 
Det kan for eksempel betyde, at en gruppe lærere sætter sig ned og sammen tilrettelægger og planlægger nogle undervisningsforløb i almen studieforberedelse eller almen sprogforståelse og får en større mængde forberedelsestimer til det. En anden gruppe lærere kan så bruge de undervisningsforløb, men har så til gengæld mindre forberedelse. Eller sagt på en anden måde, nogle underviser flere timer end andre. 
”Jeg forestiller mig, at vi kan få en mere gradueret forberedelsesfaktor. Det betyder også, at nogle vil undervise mere, og andre mindre. De lærere, som er med i udviklingsforløb, underviser for eksempel mindre,” siger Klaus Kristiansen. 
Han tænker også, at man kan lave en model, hvor nye lærere de første tre år får mere tid til at forberede sig. 
”Det betyder så også, at de mere erfarne vil komme til at undervise mere,” siger Klaus Kristiansen.

50 timer om ugen 
På VUC Holstebro-Lemvig-Struer kan den nye aftale komme til at betyde, at nyuddannede skal undervise mindre, hvor­imod de mere erfarne skal undervise mere. 
”Som det er i dag, er der nogle nyuddannede, som skal arbejde 50 timer om ugen for at få det til at hænge sammen, og det er ikke retfærdigt. Vi kommer til at flytte rundt på forberedelsestiden, og der vil ikke være en fast faktor for hver enkelt time,” siger forstander Gert Sander Jensen. 
Han vil dog ikke komme med bud på, hvordan der rent praktisk skal flyttes rundt på undervisningstiden og forberedelsestiden mellem lærerne. 
”Både for ledelse og lærere vil det være en stor forandring i vores hoveder. Jeg sætter mig ikke ned ved mit skrivebord og melder ud, hvordan det skal gøres. Vi har stor tradition for at have et godt samarbejde mellem ledelse og lærere om, hvordan vi gør det bedste for kursisterne. Det skal vi fortsat have,” siger Gert Sander Jensen.  

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater