Artikel
Karaktererne er steget før
Karaktergennemsnit for studenter_s28

Karaktererne er steget før

Karaktergennemsnittet steg støt og roligt fra 1970’erne til 1990’erne. Historisk set sker der altid forskydninger af karakterer, mener ekspert.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Kombinationen af mange flere elever i gymnasiet og højere karaktergennemsnit er set før. 
Samtidig med at mange nye gymnasier blev opført i forstæderne og provinsen i 1970’erne, steg karaktergennemsnittet for studenterne markant. 
I 1975 havde studenterne et karaktergennemsnit på 7,8, og det blev ved med at stige støt og roligt, til det endte på 8,4 i 1991.  
I 1991 var antallet af studenter med et karaktergennemsnit på 9 eller derover på næsten 30 procent, mens det kun var 11 procent, der havde så højt et snit i 1975. 
Karaktererne burde ikke være steget i den periode. Frem til 1991 blev karakterskalaen nemlig brugt relativt – det vil sige, at karaktererne skulle uddeles ud fra, hvordan eleverne klarede sig sammenlignet med hinanden. I begyndelsen af 1990’erne blev det lavet om, og herefter skulle 13-skalaen anvendes absolut, det vil sige, at en bestemt præstation skal belønnes med en bestemt karakter uden skelen til andre elevers præstationer. Stigningen af karaktergennemsnittet stoppede pudsigt nok efter beslutningen om at gøre karakterskalaen absolut i begyndelsen af 1990’erne.

Karaktermord 
Katherine Richardson var formand for Karakterkommissionen, som udviklede den nye karakterskala. Hun kender både den gamle og den nye skala ud og ind og har stor viden om udenlandske karakterskalaer. 
”Historisk set kan man se, at der over år ofte sker forskydninger i den måde, man bruger karakterer på, og at der kan gå inflation i karakterer. Det er der også udenlandske eksempler på. En karakterskala kan blive slidt med tiden, og derfor er det vigtigt at evaluere, om den bliver brugt efter hensigten,” siger hun. 
En forklaring på, at karaktererne steg i 1970’erne og 1980’erne, kan ifølge Katherine Richardson være, at studenterne skulle bruge et karaktergennemsnit for at komme ind på de videregående uddannelser. På den måde blev der indirekte lagt et pres på karakterskalaen, som ikke var set tidligere. 
Regeringen har sat Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) i gang med at evaluere den nye karakterskala.

Kilde: Betænkning om indførelse af den nye karakterskala fra 2004.  

Fordeling af karakterer i procent

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater