Artikel
IT sælger billetter
No image

IT sælger billetter

Tysk- og engelsklærer Mette Hermann er en ildsjæl, når det gælder brug af it i undervisningen. Af den simple grund at det virker.

Tekst_ gs_redaktor
Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Hvorfor bruger du så meget it i din undervisning?
”Fordi jeg kan se, det virker. Jeg får flere af eleverne engageret i undervisningen. Tysk kan være et svært fag at undervise i, men med it kan jeg variere det. Det er noget, der sælger billetter. Men det betyder også noget, at man har opbakning på den skole, hvor man underviser. At der for eksempel er it-support og en, man kan kontakte, hvis der er noget, der ikke virker. Det er også vigtigt, at der er en it-strategi fra skolens side.”
 

Hvordan fik du interesse for at bruge it i undervisningen?
”De tre gymnasier, jeg har været ansat på, har alle haft it som indsatsområde, så jeg har arbejdet med det, siden jeg begyndte at undervise i 2003. Men måden at bruge det på har ændret sig meget bare de seneste 10 år. Engang handlede det om at hente information. Jeg kan huske, jeg dengang gav mine elever lister med links. Nu handler det mere om at producere noget. Der handler også om digital dannelse.”

Hvordan digital dannelse?
”Da jeg begyndte at undervise, havde 90 procent af eleverne computer med. Nu har alle. Det er også noget, vi siger til introaften; at de skal have computer med i skole. Nu er computere blevet så billige, så det er sjældent et problem. Fordi alle har computer med, er det jo en del af virkeligheden i undervisningen. Hvorfor ikke bruge det konstruktivt? Det handler om at opdrage eleverne til at bruge computeren fornuftigt, så der er et skel mellem skole og fritid, og de lærer at bruge computeren som et arbejdsredskab i stedet for alt muligt andet.”

Er det ellers en udfordring?
”Det handler jo om klassestyring ligesom klassestyring ellers. Nogle gange skal de computere bare lukkes. Og det siger jeg også til dem: Nu skal I lukke computeren ned og lægge jeres telefoner væk. Man skal italesætte det.”

Skriver du aldrig på tavlen i løbet af din undervisning?
”Det er meget sjældent. Indimellem har vi brug for en klassesamtale, men jeg synes, eleverne får mere ud af at arbejde i grupper med for eksempel Piratepad. På den måde får jeg også mere overblik over, hvad der foregår, og hvor den enkelte elev er, og hvordan han eller hun kan understøttes. Andre gange laver jeg sekvenser på 5-15 minutter, som vi så taler sammen om bagefter.”

Hvor får du inspiration til din undervisning?
”Der er forskellige hjemmesider, der deler læringsmidler. Der er mange ildsjæle derude, der lægger programmer ud gratis. Facebook har også gruppen ’It i gymnasiet’, der nu har godt 2.500 medlemmer, og ’Gymnasielærerne og it’, som har omkring 700 medlemmer. Man skal nok ikke være bange for at prøve noget nyt. Det er en grundlæggende nysgerrighed efter at finde andre måder at undervise på, men der skal selvfølgelig være både et pædagogisk og et læringsaspekt i det.”

Hvad er det pædagogiske aspekt?
”At det varierer undervisningen, motiverer eleverne, får den enkelte elev mere synliggjort, og at man også får mere kreativitet ind i undervisningen, hvis eleverne skal producere noget selv.”

Og læringsaspektet?
”Det kan være i forhold til de læringsmål, man har sat sig. Det er en måde at fastholde elevernes interesse for det faglige på.”

Hvad gør du for at stille opgaver til eleverne, så de ikke ender med at copy-paste en Wikipedia-tekst?
”Tiden er løbet fra opgaver, der skal reproducere fakta. Det kan være, jeg giver dem en bestemt tekst, som de skal skrive ud fra. Andre gange kan det være, jeg beder dem om at vurdere de kilder, de bruger. Det er en del af at være digitalt dannet: At man kan vurdere kildernes troværdighed.”

Hvad er din erfaring med i-bøger?
”Den er ikke særlig god. Det har dybest set været en bog, der er blevet direkte ’oversat’ til nettet. Det mangler helt klart udvikling. ”

Mette Hermanns forslag til programmer alle er gratis

Piratepad: http://piratepad.net
Padlet: www.padlet.com
Text 2 Mind Map: www.text2mindmap.com
MailVU: www.mailvu.com
Screencast-O-Matic: www.screencast-O-matic.com
Popplet: www.popplet.com
Kahoot: www.kahoot.it

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater