Artikel
Hvad gør GL godt for?
No image

Hvad gør GL godt for?

GL MENER

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Hvad gør GL godt for?

Betyder GL noget for mig? Hvad kan jeg få ud af GL? Er det ikke bare Gamle Læreres klub? Det er relevante spørgsmål, som mange nye lærere stiller deres tillidsrepræsentant i disse år. I takt med at lærerværelserne skifter hårfarve, skal GL også følge med – eller allerhelst gå forrest. GL er og skal være for alle gymnasielærere.??GL er på mange måder en traditionel fagforening. Vi tager professionen alvorligt, og derfor arbejder vi for, at gymnasieuddannelserne er af høj kvalitet og har et godt image. Vi tror, at det er afgørende, at gymnasieuddannelserne har et godt undervisnings- og arbejdsmiljø, for at de bedste studenter kan skabes. Og så arbejder vi naturligvis for, at alle medlemmer har gode løn- og ansættelsesvilkår. Samtidig er vi og vil vi være lærernes professionelle sparring i forhold til jobbet som gymnasielærer. Og vores medlemsundersøgelser viser da også, at medlemmer, der har haft brug for støtte fra GL?s sekretariat, er meget tilfredse.??Kontante fordele?Jeg bliver tit spurgt om, hvorfor vi ikke har billige forsikringer eller andre gode tilbud til medlemmerne. Men det har vi; vi har nok bare ikke ment, at det var så vigtigt at reklamere med. Som medlem af GL kan du tegne din forsikring i Lærerstandens Brandforsikring, som er et af landets absolut billigste forsikringsselskaber, hvis ikke det er det billigste. Fra 1. august 2012 bliver årskontingentet til GL sat ned med 1.000 kroner takket være alle jer, der netop har deltaget i urafstemningen. Samtidig bliver det billigere for nyuddannede at melde sig ind. 800 kroner vil dimittender spare det første år.??For nylig kørte overskrifterne i medierne en hel weekend, at nu indfører HK Kommunal som den første fagforening herhjemme en støtte til medlemmer, hvis de bliver arbejdsløse. 4.000 kroner om måneden i et halvt år. I GL har vi faktisk haft en sådan ordning i årevis: Et fastansat medlem, der bliver uforskyldt ledig, kan få 5.000 kroner om måneden i et år.??Desværre har vi en del lærere, som er vikar­ansatte. Sidste år fik vi ændret 40 vikarers ansættelsesforhold, så de blev fastansat, men der er fortsat for mange, som først ansættes som vikarer, før de får et fast job. Det arbejder vi fortsat på at få gjort noget ved. ??De vikarer, som ansættes i deltidsstillinger, har en lav indkomst. For at sikre deltidsansatte vikarer økonomiske muligheder for kompetenceudvikling giver GL op til 6.000 kroner om året til hjælp til efteruddannelse, og hvis der er behov for et ekstra sidefag for at blive fastansat, støtter GL med op til 10.000 kroner om året i to år.??Se GL?s øvrige medlemstilbud på www.gl.org, for eksempel at GL giver 10.000 kroner til medlemsarrangementer, hvis I selv arrangerer dem.??Dialog med nye lærere?Det er vigtigt for GL at have en god dialog med alle medlemmer – og især med alle de nye medlemmer, så vi fortsat får udviklet GL. Kom med input på facebook.com/Gymnasielaerer. ??Gorm Leschly, ?GL?s formand

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater