Artikel
Haves: Kedelige møder Ønskes: Pædagogisk legeplads
No image

Haves: Kedelige møder Ønskes: Pædagogisk legeplads

Siden foråret har Egedal Gymnasium og HF arbejdet på at få skabt inspirerende og meningsfulde møder i pædagogisk råd. Posen er blevet rystet både i forhold til form og indhold.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Ud med de mange informationer fra ledelsen. Ind med pædagogiske diskussioner og vidensdeling på tværs af fagene.  
Det var målet på Egedal Gymnasium og HF, da man for fem måneder siden tog hul på at skabe en ny mødekultur i pædagogisk råd (PR).
”Vores PR-møder fungerede ikke. Mange syntes, at møderne var en belastning og spild af tid. Et af problemerne var, at meddelelserne fra ledelsen fyldte alt for meget. Der var stort set ingen pædagogiske diskussioner tilbage,” fortæller Preben Elkjær Jensen, der er formand for PR og underviser i samfundsfag, erhvervsøkonomi og idræt. 
Sammen med to kolleger udgør han formandskabet for PR, der har ansvaret for at planlægge og lede de tre årlige møder. 
”Vores ønske var at gøre møderne til en pædagogisk legeplads, hvor alle lærere er aktive,” forklarer han. 
Men redskaberne til at forandre mødekulturen manglede de. Egedal Gymnasium og HF indledte derfor et samarbejde med cand.mag. Lene Kobbernagel, der har specialiseret sig i mødeledelse af store lærergrupper og selv er tidligere gymnasielærer. I april deltog hun for første gang i et af skolens PR-møder, hvor hun blandt andet interviewede en af lærerne om hans seneste pædagogiske indsats, mens alle andre lyttede. Han fortalte, hvordan han med succes havde anvendt en række coachingteknikker i en 1.g-klasse. Herefter skulle en anden lærer fortælle, hvad han havde fået ud af at lytte til kollegaens historie, og hvad den havde inspireret ham til. Bagefter gik alle 80 lærere rundt mellem hinanden og diskuterede det, de lige havde hørt. Efter 25 minutter havde alle lærere formuleret en pædagogisk udfordring, de skulle sætte i spil i den næste måned.
”Tilbagemeldingerne fra mødet var rigtig positive. Der var en god stemning, og de fleste syntes, at det havde været inspirerende. Mange glædede sig over, at de havde snakket med kolleger, de ellers aldrig snakkede med,” fortæller Preben Elkjær Jensen.

Forslag op på væggen
For to uger siden fik de igen hjælp til at skabe et konstruktivt PR-møde med høj aktivitet. Denne gang satte Lene Kobbernagel blandt andet lærerne til at interviewe hinanden to og to og blive enige om et initiativ, skolen burde sætte i gang for at styrke det pædagogiske samarbejde. Alle forslag kom op på væggen, hvorefter hver lærer fik fem klistermærker, så de kunne markere, hvilke de syntes bedst om. Mange af forslagene handlede om teamsamarbejde og almen studieforberedelse. 
Forslagene, der fik flest stemmer, bliver nu taget op på et møde med ledelsen.
Dermed er et andet af formålene med at ændre på mødernes form og indhold nået, understreger Preben Elkjær Jensen. Man vil nemlig også gerne skabe møder, der kan generere flere reelle beslutninger, som skolens ledelse og udvalg kan arbejde videre med.  
”Vi vil ikke bare være en diskussionsklub. Vi vil være med til at sætte dagsordenen på skolen,” siger Preben Elkjær Jensen.
Om tre uger får han og kollegerne i PR-formandskabet en guide med de værktøjer, Lene Kobbernagel har brugt: Sådan forbereder du et godt møde, sådan laver du gode interviewspørgsmål, sådan laver du gode opgaver – og så en to do-liste til selve gennemførelsen af mødet. Når det næste PR-møde foregår til januar, skal hun kun være med til at forberede det. Så er lærerne på egen hånd. Preben Elkjær Jensen er fortrøstningsfuld.
”Indtil videre er vi meget tilfredse. Vi har opnået det, vi gerne ville. Og faktisk er det ret enkle redskaber. Så nu skal vi bare turde gøre det,” siger han. 

Øget engagement
Også Henrik Madsen, rektor på Egedal Gymnasium og HF, er positiv. Han og skolens pædagogiske ledere deltager i PR-møderne. 
”Jeg synes ikke, at møderne tidligere var ubetinget dårlige. Nogle var rigtig gode, andre knap så gode. Men det er helt fint, at man prøver at eksperimentere med formen,” siger Henrik Madsen.
Han oplever, at den nye form har givet møderne et ”frisk pust” og skabt et øget engagement hos lærerne.
”Jeg oplever en høj grad af fokus fra lærernes side. På store møder er det ofte let at melde sig ud. Det har man ikke mulighed for her,” siger Henrik Madsen, der især synes, det har fungeret godt med de små interview­øvelser. 
Han synes dog, at det er for tidligt at komme med en endelig konklusion.
”Vi er jo ikke igennem hele processen endnu,” lyder det fra Egedal-rektoren.
Og selvom han hilser de nye initiativer på mødefronten velkommen, er det ikke ensbetydende med, at alle møder i pædagogisk råd i fremtiden skal foregå på den måde, mener han.
”Variation er vigtig. Kører vi på den her måde hver gang, vil den model også stivne. Formen må afhænge af, hvad man skal have ud af mødet,” siger Henrik Madsen.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater