Artikel
GL’s formand: Enerådige ledelser skaber ikke gode skoler
No image

GL’s formand: Enerådige ledelser skaber ikke gode skoler

På nogle gymnasier er dialogen mellem lærere og ledere så dårlig, at der er opstået en tavsheds­kultur. Men skolerne kan ikke undvære lærernes viden og vurderinger, lød det fra GL’s formand, Annette Nordstrøm Hansen, på repræsentant­skabsmødet.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

På mange gymnasier halter samarbejdet og dialogen mellem lærere og ledelse. Det er en af grundene til, at OK 13 har skabt konflikter – og stadig gør det på en del skoler. Skal billedet vendes, er der brug for en meget bedre dialog.

Sådan lød den klare melding fra Annette Nordstrøm Hansen, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening (GL), da hun i slutningen af november holdt sin mundtlige beretning på foreningens repræsentantskabsmøde i København.

”Vi oplever nogle steder ledelser, der lukker sig om sig selv. Men man kan ikke udvikle en skole fra ledelsesgangen,” sagde Annette Nordstrøm Hansen.

Tværtimod kræver skoleudvikling, at lærere og elever inddrages, understregede hun.

”Når jeg hører Moderniseringsstyrelsen udlægge OK 13, hører jeg ikke, at målet skulle være enerådig ledelse,” sagde hun fra talerstolen.

Tavshedskultur breder sig
Ifølge Annette Nordstrøm Hansen er dialogen på nogle skoler så dårlig, at der ligefrem er vokset en tavshedskultur frem. Hun oplever, at den breder sig, og det bekymrer hende.

”Det er vigtigt at opbygge en kultur, hvor lærerne har lyst til og føler sig forpligtet til at ytre sig. Skolerne har brug for lærernes viden og vurderinger,” sagde hun og uddybede:

”Ytringsfrihed er med til at sikre kvaliteten og udviklingen i opgaveløsningen – til forskel fra kulturer, hvor medarbejderne bare klapper hælene sammen. Det er legitimt ikke at være enige, men det er ikke legitimt ikke at forholde sig til lærerne og deres forslag.”

Brug for gennemskuelighed
Annette Nordstrøm Hansen betonede samtidig vigtigheden af, at det er gennemskueligt for lærerne, hvordan arbejdsopgaverne bliver fordelt. Hun henviste til GL’s evaluering af implementeringen af OK 13. Her svarer to ud af tre lærere, at de ikke ved, hvad der ligger til grund for fordelingen af arbejdsopgaverne.

Derfor efterlyste GL’s formand ”transparente principper”. Det vil give lærerne mulighed for at opleve en mere retfærdig proces, påpegede hun.

”Sådanne principper bør drøftes i samarbejdsudvalget og være tilgængelige for lærerne. Det må siges at være et rimeligt krav, at man som medarbejder ved, hvad der danner baggrund for opgavetildelingen,” sagde hun.

Vilje til dialog
Annette Nordstrøm Hansen kom også ind på det fælles brev, som GL, Moderniseringsstyrelsen og Undervisningsministeriet sendte ud til alle landets gymnasier i oktober. I brevet blev det præciseret, hvordan de nye arbejdstidsregler skal bruges.

På flere skoler er der stadig problemer med at anerkende lærernes tidsregistrering og merarbejde.

Annette Nordstrøm Hansen håber, at den fælles udmelding kan være med til at mindske konflikterne ude på skolerne.

”Det fælles brev er vigtigt for os, fordi det signalerer, at alle på skolen skal udvise vilje til dialog,” sagde hun.  

Læs hele beretningen på gl.org

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater