Artikel
GL sikrer 89 lærere fast job
No image

GL sikrer 89 lærere fast job

Ved at gå i dialog med en række skoler har GL fået fastansat mange lærere, der hidtil kun var vikarer. Nogle ledelser prøver bevidst at omgå reglerne på området, vurderer GL’s formand, Annette Nordstrøm Hansen.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

89 Så mange gymnasielærere er i løbet af de sidste fem måneder gået fra et vikariat til et fast lærerjob – med hjælp fra Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)

Siden januar har foreningen nemlig rettet henvendelse til en række af landets gymnasiale uddannelsesinstitutioner. Årsagen er GL’s årlige beskæftigelsesundersøgelse, hvor sekretariatet indsamler data på skolernes antal af lærere, der er fastansat, i et vikariat, på nedsat tid eller på orlov.

Formålet er at vurdere, om der er en fornuftig balance mellem skolernes behov for fastansatte lærere og det reelle antal faste stillinger – eller om der er for mange midlertidige stillinger.

På 19 skoler undrede sekretariatets konsulenter sig over et stort antal tidsbegrænsede ansættelser, og man kontaktede derfor skolerne for at få en dialog om fastansættelser. Desuden var man allerede i kontakt med en række skoler.

”Hvis en skole har mange midlertidige ansættelser, så beder vi skolen om at redegøre for det. Det kan nogle skoler, andre kan ikke,” siger Tina Barming, konsulent i GL, der understreger, at dialogen med skolerne i langt de fleste tilfælde er god.

De 89 faste stillinger, der indtil videre er resultatet af indsatsen, ser hun både som godt og skidt.

”At tallet er så højt, er udtryk for, at vores arbejde er lykkedes, men det er samtidig udtryk for, at der er nogle regler, der bliver glemt ude på skolerne,” siger Tina Barming.

Vil slippe for pædagogikum
GL har gennemført beskæftigelsesundersøgelsen i flere år. De 89 vikariater, der i år er omdannet til faste lærerstillinger, er ny rekord. Til sammenligning var tallet for to år siden 61.

”Tallet er helt klart for højt. Men selve processen med at få fastansat det rette antal lærere har været positiv. Der har været en god dialog mellem GL og de lokale ledelser,” siger formand for GL, Annette Nordstrøm Hansen.

Hun mener, at nogle skoler undlader at fastansætte lærere for at slippe for at give dem pædagogikum. Er man fastansat, har man krav på at komme i pædagogikum.

”Der er ingen tvivl om, at det er en del af problemet,” siger Annette Nordstrøm Hansen og uddyber:

”Det er besynderligt, at man lader lærere undervise i op til flere år uden at give dem en pædagogisk værktøjskasse. Det er synd for lærerne, men i høj grad også for eleverne. Det kan betyde en ringere undervisningskvalitet.”

Hun møder også jævnligt unge lærere i vikariater, der har oplevelsen af, at det første år er en slags prøvetid, hvor ledelsen ser dem an.

”Hvis det er tilfældet, er det helt uacceptabelt,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

Forskellige regler
Ifølge overenskomsten for stx- og hf-lærere kan tidsbegrænset ansættelse maksimalt ske for ét år ad gangen. Desuden er det et krav, at man som vikar som udgangspunkt vikarierer for en anden lærer, for eksempel på grund af barsel, sygdom eller orlov. Skolen kan ikke begrunde et vikariat med almindelig usikkerhed om budget, elevtilgang, udbud af studieretninger eller timerester.

I overenskomsten for lærere på hhx og htx er der ikke tilsvarende regler i forhold til vikaransættelser, så for lærerne på landets erhvervsskoler er det den generelle lov om tidsbegrænsede ansættelser, som gælder.

Her skal lærerne være opmærksomme på, at en tidsbegrænset stilling højst må forlænges i to år, forklarer Tina Barming.

”Det betyder ikke, at man kan ansætte alle i tidsbegrænsede stillinger i to år. I lovens bemærkninger står, at udgangspunktet er, at der skal fastansættes flest muligt,” siger hun.  

Har ikke styr på reglerne
GL’s formand mener desuden, at det høje tal er udtryk for, at ledelserne på mange gymnasier ikke har styr på reglerne om fastansættelser.

Handler det om, at ledelserne ikke kender reglerne, eller om at de bevidst prøver at omgå dem?

”Jeg tror, at man kan finde begge dele,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

Er det i orden, at en del skoler først følger reglerne, når GL hiver fat i dem?

”Nej, det er bestemt ikke i orden. Men det er klart, at det er en opgave, vi påtager os som fagforening. Det er en af vores kerneopgaver at sikre folk tryghed i ansættelsen. Men selvfølgelig havde vi gerne set, at man havde løst opgaven lokalt.”

Annette Nordstrøm Hansen understreger, at fastansættelser både er en fordel for lærerne og skolerne. Lærerne får ro til at komme ordentlig i gang med lærerjobbet, og de kan lave mere langsigtede planer for undervisningen. Skolerne får medarbejdere, der aktivt kan indgå i skolens udvikling og kultur.

Hun forudser, at GL også næste år skal bruge kræfter på at sikre, at reglerne for tidsbegrænset ansættelse overholdes.

”Det er ikke et problem, der lige forsvinder,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

Pædagogikumpukkel på vuc
GL’s sekretariat har forvandlet flest vikariater til faste job på landets voksenuddannelsescentre (vuc). Tendensen har været den samme de foregående år. På nogle skoler er der blevet fastansat mere end 15 lærere.

”Fremover er der behov for at have et særligt fokus på vuc’erne,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

I Lederforeningen for VUC erkender formand Hans Jørgen Hansen, at en række vuc’er har rigtig mange årsvikarer.   

”Det er min og lederforeningens holdning, at skolerne skal fastansætte så mange, de kan, og det har jeg flere gange sagt til vores medlemmer,” siger Hans Jørgen Hansen og tilføjer:

”Vi går gerne i dialog med GL for at finde ud af, om der er brug for, at vi gør en ekstra indsats på det her område.”

Han vil ikke udtale sig direkte om de 89 fastansættelser, GL har fået i hus.

”Jeg kender jo ikke detaljerne på de enkelte skoler i de her sager. Der kan være gode grunde til, at man har mange årsvikarer, for eksempel hvis man har mange på barsel,” siger Hans Jørgen Hansen, der selv er forstander på VUC Syd.

Han kender ikke til vuc’er, der har en ”bevidst politik” om at undgå fastansættelser for at slippe for pædagogikum. Men han påpeger, at den store vækst i antallet af kursister i de senere år – kombineret med et stort generationsskifte på lærerværelserne – har betydet, at der er blevet ansat rigtig mange nye lærere.

”Nogle skoler er udfordret af en pædagogikumpukkel. Der kan godt være nogle, der tænker i at bruge årsvikarer mest muligt for at gøre puklen mindre,” siger Hans Jørgen Hansen.

Få vikarer
I Gymnasieskolernes Rektorforening ser man anderledes på de 89 fastansættelser, end man gør i GL.

”Jeg synes egentlig, at det er et meget lille tal. Jeg ser det som udtryk for, at vi er i en branche, hvor der alt i alt er meget få vikarer,” siger Anne-Birgitte Rasmussen, formand for rektorerne.

Hvad mener du om, at skolerne først følger reglerne, når de bliver kontaktet af GL?

”Jeg tror ikke, at det er noget, der først sker, når GL går i dialog med dem. Jeg tror, at det er nogle processer, som allerede er undervejs. Så kan GL have peget på nogle ting, som man ikke lige har været opmærksom på ude på skolerne, men i sidste ende er det jo ledelsen, der vælger at fastansætte dem,” siger Anne-Birgitte Rasmussen.

På trods af at GL’s sekretariat melder om flere skoler, der efter dialogen med GL fastansatte mere end 15 lærere, mener rektorformanden ikke, at der er skoler, der spekulerer i at ansætte lærere midlertidigt.

”Der må have været nogle helt særlige årsager til, at man pludselig fastansætter så mange på én gang. Jeg kender ikke skolerne, men tænker, at der må have været en helt særlig historik, for det lyder som en unormal situation,” siger hun.

De 89 fastansættelser er et foreløbigt tal. GL er stadig i dialog med en række skoler.

Tidsbegrænset ansættelse på stx og hf

•  Tidsbegrænset ansættelse kan maksimalt ske for ét år ad gangen.
•  Der skal i videst muligt omfang oprettes tidsubegrænsede stillinger. Skolen/kurset skal kunne dokumentere, at den har sammenstykket det mulige antal tidsubegrænsede stillinger.
•  Tidsbegrænset ansættelse kan være begrundet i barsel, sygdom, orlov, ferie, borgerligt ombud samt tidsbegrænsede projekter og opgaver med videre.
•  Almindelig usikkerhed om budget, elevtilgang, udbud af studieretninger, timerester med mere kan ikke begrunde tidsbegrænset ansættelse.

Kilde: Overenskomsten for stx- og hf-lærere. Se mere på www.gl.org.
 

Tidsbegrænset ansættelse på hhx og htx

• I overenskomsten for lærere på hhx og htx er der ikke som på stx og hf regler i forhold til vikaransættelser.
• For lærerne på landets erhvervsskoler er det den generelle lov om tidsbegrænsede ansættelser, som gælder.
• Her skal lærerne være opmærksomme på, at en tidsbegrænset stilling højst må forlænges i to år.
• I lovens bemærkninger står der, at udgangspunktet er, at der skal fastansættes flest muligt.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater