Artikel
GL melder skole til ministeriet
Annettenordstrøm

GL melder skole til ministeriet

Folkeskolelærere må ikke fastansættes i gymnasiet. Og slet ikke når man vælger at afskedige syv gymnasielærere. Derfor har GL meldt Nykøbing Katedralskole til Undervisningsministeriet.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Det er et problem, når gymnasieelever undervises af folkeskolelærere.

Det understreger Annette Nordstrøm Hansen, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening (GL).

Hendes udmelding kommer efter, det er kommet frem, at Nykøbing Katedralskole afskediger syv gymnasielærere, samtidig med at skolen har tre folkeskolelærere fastansat.

“Det er et alvorligt problem, fordi det er to vidt forskellige ting at undervise i folkeskolen og i gymnasiet. Derfor er det vigtigt, lærerne har den rigtige uddannelse og dermed de rigtige kompetencer,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

Da GL blev bekendt med, at der var folkeskolelærere fastansat på gymnasiet, henvendte de sig til skolen og påpegede problemet.

“Men det fik vi ikke så meget ud af, som vi havde håbet. Derfor har vi nu gjort Undervisningsministeriet opmærksom på, at skolen ikke handler i overensstemmelse med bekendtgørelsen,” fortæller GL-formanden.

Ifølge gymnasiebekendtgørelsen kan lærere kun fastansættes til at undervise i gymnasiet, hvis de har en kandidatgrad i fagene, de underviser i. Derudover skal gymnasielærere også have bestået pædagogikum.

Lærermangel
På Nykøbing Katedralskole er man ked af den dårlige omtale.

“I vores område har vi svært ved at tiltrække lærere. Sidste gang vi havde en ledig stilling, kom der ingen kvalificerede ansøgere, derfor har vi været nødt til at finde andre løsninger,” fortæller rektor Kirsten Danving.

Løsningen fandt de i udskolingen på den lokale folkeskole.

“De er vant til næsten samme elevgruppe. Derfor vurderede vi, at de godt kunne undervise på C-niveau. Derudover stillede vi krav i ansættelsen om, at deres kompetencer skulle opgraderes til akademisk niveau indenfor en overskuelig fremtid,” siger Kirsten Danving.

Folkeskolelærere må ikke fastansættes
GL er ikke enig i beslutningen.

“Man kan ikke på én gang afskedige lærere med de faglige og pædagogiske kompetencer og samtidig hævde, at der er en mangelsituation. Det er GL nødt til at agere på,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

Hvorfor fastansætter I folkeskolelærere, når I afskediger gymnasielærere med de rigtige kompetencer?
“Det er to forskellige sager, og de er alle ansat frem til august. Jeg kan ikke gå dybere ind i de forskellige sager på grund af, at det er personsager,” siger Kirsten Danving.

Ifølge bekendtgørelsen kan lærere, der ansættes uden undervisningskompetencer, kun blive ansat i tidsbegrænset stilling og højest for et undervisningsår ad gangen. Sidenhen skal stillingen slås op igen.

I bryder bekendtgørelsen ved at fastansatte folkeskolelærere – hvorfor ansatte I ikke bare dem tidsbegrænset og slog stillingen op igen?
“Vi har slået stillingerne op så mange gange. Hvis ikke vi havde tilbudt lærerne fastansættelse, var de ikke villige til at forlade deres faste job. Vi fandt et kompromis, fordi vi vidste, at lærerne er dygtige, og at de nemt vil kunne opgradere deres bachelor til en kandidatgrad,” siger Kirsten Danving, der sammenligner ordningen med, at andre gymnasier har ansat akademiingeniører.

“Det er klart, at skoler kan være i en situation, hvor de mangler gymnasielærere og derfor er nødt til at supplere med en vikar for at få læst nogle konkrete timer. Men læreren kan ikke fastansættes,” påpeger Annette Nordstrøm Hansen.

GL skal til møde i Undervisningsministeriet om sagen senere i dag.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater