Artikel
Skole får løftet pegefinger af styrelse
Løftet pegefinger shutterstock_458925652

Skole får løftet pegefinger af styrelse

Nykøbing Katedralskole fulgte ikke reglerne, da den ansatte folkeskolelærere i stedet for gymnasielærere, fastslår Styrelsen for Undervisning og Kvalitet nu.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Det er ikke i orden at fastansætte folkeskolelærere i gymnasiet, som Nykøbing Katedralskole har gjort.
Det slår en afgørelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet nu fast.

Afgørelsen kommer, efter at Gymnasieskolernes Lærerforening i februar i år gjorde Undervisningsministeriet opmærksom på, at Nykøbing Katedralskole havde fastansat tre folkeskolelærere.
Ministeriets departement bad Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der blandt andet har ansvar for det faglige kvalitetstilsyn, om at se nærmere på sagen.

Læs: Gymnasium kommer i ministeriets søgelys

Kritik af skolens rektor
De følgende måneder er gået med partshøring, og kort før sommerferien kom styrelsen med sin afgørelse.
Her pålægger styrelsen skolen at sikre, undervisningen varetages af undervisere, der lever op til reglerne om faglig kompetence og undervisningskompetence i gymnasiet.

Styrelsen kritiserer skolens rektor for at handle i uoverensstemmelse med gældende regler for fastansættelse af en matematiklærer uden formel kompetence til at undervise på stx.

Store mangler i fagligheden
GL har tidligere gjort skolens rektor opmærksom på, at ansættelserne ikke var i overensstemmelse med reglerne.
Først da ministeriet blev inddraget i sagen, handlede skolens rektor og afskedigede to ud af de tre folkeskolelærere, som ellers havde fået fastansættelse. Den tredje folkeskolelærers fastansættelse er ændret til et årsvikariat, imens en akademisk overbygning afsluttes.

Styrelsen har dog fået Aarhus Universitet til at meritvurdere lærerens uddannelsesplan, og på den baggrund konkluderer styrelsen, at der efter endt uddannelse “er store mangler i forhold til obligatorisk kernestof og dybde- og breddestof helt mangler.”
Om det skriver Styrelsen for Undervisning og Kvalitet:

“Det er i den forbindelse en skærpende omstændighed, at rektor ikke har sikret, at pågældende lærer i sit nuværende uddannelsesforløb opnår faglig kompetence til at undervise i matematik.”

Skolen vil følge retningslinjer
Gymnasieskolernes Lærerforening blev opmærksom på fastansættelsen af folkeskolelærerne på Nykøbing Katedralskole, i forbindelse med at skolen valgte at afskedige syv gymnasielærere på grund af nedskæringerne.

“Man kan ikke på én gang afskedige lærere med de faglige og pædagogiske kompetencer og samtidig hævde, at der er en mangelsituation. Det er GL nødt til at agere på,” sagde GL-formand Annette Nordstrøm Hansen dengang til gymnasieskolen.dk.

Læs: GL melder skole til ministeriet

Redaktionen har forsøgt at få en udtalelse fra skolens rektor, hun ønsker dog ikke at deltage i et interview, men svarer i en mail:

“Svaret fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er som forventet, og selvfølgelig vil vi følge de retningslinjer og regler, der gælder på vores område. I forhold til spørgsmål om enkeltpersoner, så er det personalesager, som jeg principielt ikke udtaler mig om,” skriver rektor Kirsten Danving, Nykøbing Katedralskole.

Uddannede lærere sikrer kvaliteten
Gymnasieskolernes Lærerforening er tilfreds med afgørelsen.

“Det er selvfølgelig synd for de pågældende lærere, men det er vigtigt for os at holde fast i, at lærere, der underviser i gymnasiet, skal have den rigtige uddannelse og dermed de rigtige kompetencer. Ellers kan man ikke sikre kvaliteten af undervisningen,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater