Artikel
Generel tilfredshed med pensionistarrangementer
No image

Generel tilfredshed med pensionistarrangementer

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

GL’s pensionistudvalg udsendte i foråret en spørgeskemaundersøgelse til foreningens pensionistmedlemmer. Den viste stor interesse for aktiviteterne – men også kritik.

Udskiftningen i GL’s medlemsmasse er som bekendt til at tage og føle på i disse år. Det betyder ikke bare flere unge lærere på landets gymnasier, det betyder også mange pensionister. Det mærkes i stigende grad i GL’s pensionistudvalg, hvor aktiviteten og interessen er voksende. Udvalget valgte i foråret at lave en spørgeskemaundersøgelse for at undersøge holdningerne blandt medlemmerne.

”Jeg er meget glad for at se, at der i almindelighed har været udbredt tilfredshed med de afholdte arrangementer, herunder udlandsrejserne. Vi har også modtaget mange forslag til kommende arrangementer; vi ser i det hele taget gerne, at medlemmerne kommer med idéer til nye tiltag. Der er også nogle kritikpunkter, som vi må tage op i udvalget,” siger Henning Lange fra pensionistudvalget.

Der er ikke mulighed for at øge antallet af arrangementer, men udvalget har til gengæld i de senere år etableret en fast praksis med dublering af arrangementer, hvor ansøgerantallet overskrider maksimumantallet for det pågældende arrangement. Dette, kombineret med ventelister, har ført til, at der som regel kun er ganske få, der ikke har været plads til. I indeværende budgetår er der for eksempel sket dublering af byvandringen på Christianshavn og Holmen, rundvisningen i Rundetårn, gallerivandringen i København og turen til Ystad. For at gøre plads til så mange medlemmer som muligt vil ansøgere, der har søgt plads på flere arrangementer, undertiden blive bedt om at foretage en prioritering.

Praksis for udlandsrejser har gennem nogle år været to årlige rejser samt – i de sidste tre år – en rejse i tilknytning til en studiekreds. Det er ikke GL eller pensionistudvalget, der står for rejsen, men et medlem af udvalget i samarbejde med et rejsebureau, som har det fulde ansvar for rejsen. Besvarelserne viser stor spredning i opfattelsen af udbuddet af udlandsrejser, forklarer Henning Lange.

”Vi kan konstatere, at der hidtil har været en hel del gengangere på rejserne, hvilket ikke tyder på et større behov for udvidelse af antallet. Nogle få har anført det som et problem, at ledsagere og ægtefæller, som ikke er medlem af GL, også kan komme med. Vi finder det kun rimeligt, at der er den mulighed, og der er ikke eksempler på, at nogen GL-medlemmer er blevet udelukket fra at deltage af den grund. Der er ikke GL-økonomi indblandet i udlandsrejserne i modsætning til øvrige arrangementer, hvor ikke-medlemmer skal betale kostprisen.”

Apropos økonomien finder Henning Lange det i øvrigt helt naturligt, at medlemmerne gerne vil vide, hvad kontingentkronerne specifikt bliver anvendt til.

”I følgebrevet til undersøgelsen opregnede jeg udgiftsområderne. Blandt andet i forbindelse med opstillingsmødet sidste år blev der fremført ønsker om at få regnskabet udsendt. Men det er kun GL’s hovedbestyrelse og repræsentantskabet, der får regnskabet. Det kontrolleres både af eksterne og interne revisorer. I lighed med de andre udvalg i GL får vi et budget, som løbende ajourføres, således at vi hele tiden har overblik over finanserne. Vores budgetår går fra 1. august til 31. juli. Efter sommerferien, når budgettet er endeligt opgjort, vil vi udsende information om, hvad pengene er brugt til,” lyder det fra Henning Lange.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater