Artikel
Fremtidens løn sat til debat
No image

Fremtidens løn sat til debat

Store lønstigninger til alle lærere forhandlet hjem centralt er ikke realistisk i de kommende år, vurderer GL. Blandt andet derfor blev fremtidens lønpolitik i GL diskuteret på repræsentantskabsmødet.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Alle er enige om, at gymnasielærere skal have en ordentlig løn – også i fremtiden. Spørgsmålet er bare, hvordan det mål skal nås.

På repræsentantskabsmødet diskuterede omkring 250 tillidsrepræsentanter fremtidens lønpolitik for Gymnasieskolernes Lærerforening (GL).

Formand for GL’s overenskomstudvalg Ronald Karlsen forklarede, hvorfor hovedbestyrelsen ønsker, at tillidsrepræsentanterne diskuterer lønpolitik med hinanden og med medlemmerne.

”Der er betydeligt snævre økonomiske rammer for de centrale lønforhandlinger. Samtidig ønsker arbejdsgiverne, at så meget løn som muligt uddeles lokalt,” sagde Ronald Karlsen.

Han pegede på, at flere rektorer opsiger lokale lønaftaler. Det kan tvinge tillidsrepræsentanterne til at tænke i nye baner for at sikre, at lærerne får ordentlige lønstigninger. Denne udfordring gælder ikke mindst de yngre lærere.

”Vi står med et behov for at løfte de yngre læreres løn,” sagde Ronald Karlsen.

Fra 4.000 til 80.000 kroner
De tørre tal viser, at cirka halvdelen af GL’s medlemmer har under 10 års anciennitet. De har lokale tillæg på mellem 4.000 og 43.000 kroner om året alt efter anciennitet, mens meget erfarne lærere får omkring 80.000 kroner årligt i lokalt aftalte tillæg.

Hvis lokale aftaler, som i høj grad er bundet op på anciennitet, bliver opsagt og erstattet af nye lokale lønprincipper, kan det være en udfordring at få hævet lønnen for alle lærere.

Blandt andet den udfordring diskuterede tillidsrepræsentanterne i grupper på repræsentantskabsmødet.

De mange meninger og ideer vil nu blive samlet ind og indgå i hovedbestyrelsens videre arbejde om en ny lønpolitik, herunder om GL overhovedet skal have en ny lønpolitik.

I så fald skal den vedtages på et senere repræsentantskabsmøde.     

Diskussionen om fremtidens lønpolitik vedrører ikke de kommende overenskomstforhandlinger, som indledes i begyndelsen af næste år.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater