Artikel
Færre midlertidigt ansatte
No image

Færre midlertidigt ansatte

Årets beskæftigelsesundersøgelse viser en positiv udvikling. Men antallet af fastansatte på orlov og nedsat tid er stigende. GL har iværksat undersøgelse.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Der er stadig plads til forbedring, men der var mest positivt at berette, da Kasper Bøcher, formand for GL'sarbejdspladsudvalg gik på podiet på repræsentantskabsmødet for at berette om den årlige beskæftigelsesundersøgelse. Han indledte med godt nyt i forhold til sidste års undersøgelse:

"89 kolleger opnåede fastansættelse med afsæt i sidste års undersøgelse og hjælp fra sekretariatet. Det viser, at det nytter at lave den her slags undersøgelser!"

Årets undersøgelse viser et fald i antallet af midlertidigt ansatte over hele linjen.

"Der har været en positiv udvikling. Vi har jo det krav, at midlertidige stillinger skal begrundes objektivt. Undersøgelsen viser ligeledes en positiv udvikling for midlertidige stillinger, der ikke er objektivt begrundet. Der er dog stadig skoler, hvor det løber løbsk, men udviklingen tyder på, at lederne anstrenger sig for at give objektive begrundelser," sagde Kasper Bøcher og tilføjede, at der også kan ligge nogle skjulte årsager bag en del af udviklingen, for eksempel at flere fastansatte læser timerne på grund af effektiviseringer.

På negativsiden er det især stadig vuc, der er den store synder. Her er hver sjette lærer midlertidigt ansat, mens det på det almene gymnasium er hver tiende.

Til gengæld viser især det almene gymnasium en udvikling, som det er værd at holde øje med. Flere lærere end tidligere er nemlig fratrådt. Der har således været en  stigning fra 491 i sommeren 2013 til 568 i sommeren 2014.

Samtidig viser undersøgelsen en fortsat stigning i antallet af fastansatte på nedsat tid. "Der kan være mange grunde. Men er der grund til bekymring? Vi har iværksat en undersøgelse, og det er også et spørgsmål til jer her i salen. Antallet af fastansatte, der søger orlov, er markant stigende. Vi får mange nye kolleger, mange kvinder, og mange af dem er eller skal på barsel. Det er selvfølgelig en af grundene."

Hvad fastansatte i pædagogikum angår er der stadig skoler, hvor det går for langsomt med at få folk i pædagogikum det første år.

"Det er hensigten og lov, at det skal ske første år, om end der kan være praktiske hensyn at tage i visse tilfælde. Der er skoler, der trækker klart større læs end andre. Måske kan et nyt taxametersystem bidrage til en mere retfærdig fordeling?" lød det fra Kasper Bøcher, som endvidere kunne berette om en stort set uændret lærer-elev-ratio på det almene gymnasium, mens der er et fald på handelsgymnasier og tekniske gymnasier – der er dog stor forskel skolerne imellem, selv for afdelinger på samme institution.

Kristian Poulsen, der som formand for de ikke-fastansatte i GL (IFA-udvalget) repræsenterer cirka 1.500 mennesker, fortalte, at udvalget har foreslået, at et ansættelsesbrev skal indeholde begrundelse for vikaransættelse.

"Ellers går vi jo mest op i at nedlægge os selv!" som han sagde.

Han bekymrede sig dog om, at der med den nuværende arbejdstidsaftale er blevet mindre arbejde til deling for de ikke-fastansatte, der jo ikke bare bekymrer sig om timer, men også om at få en økonomi til at hænge sammen.

"Ifølge paragraf 4 i overenskomsten kan almindelig usikkerhed om budget, elevtilgang og så videre ikke begrunde midlertidige ansættelser, men det sker ordret. Det skal vi gøre noget ved. Og så har vi set, at det er godt med introordninger og orientering i GL-velkomstfolderen om, hvilke muligheder vikarerne har. Hjælp os med at sørge for, at de ikke-fastansatte får den. Få dem ind i folden og med til seminaret for ikke-fastansatte i september," bad IFA-formanden.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater