Artikel
Eksamensformen i historie
No image

Eksamensformen i historie

Eksamensformen i historie

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Tak til Morten Sønderlund, Thorkil Jacobsen, Anne Melillo og Mikael Skou Jørgensen for deres indlæg omkring eksamensformen i historie i de foregående numre af Gymnasieskolen.

Nu er det således, at historie A på stx blev evalueret af EVA i 2009, herunder også eksamensformen. Deltagerne i undersøgelsen udtrykte forskellige holdninger til eksamensformen og, hvem der kan have størst fordel af 24 timers forberedelse, men en af rapportens delkonklusioner siger følgende:
Det kvalitative materiale viser mange eksempler på, at også de fagligt svagere elever klarer sig godt til prøven med den lange forberedelsestid, hvilket især tilskrives det forhold, at forberedelsestiden i kombination med det indledende oplæg reducerer eksaminandernes nervøsitet, og derfor opleves prøven i det hele taget som mere behagelig end tidligere. Samtidig er der flere lærere, der fremhæver, at det især er de flittige elever, der fagligt befinder sig på et middelniveau, der har vanskeligheder med de større krav om selvstændighed generelt.

(Kilde: http://www.eva.dk/eva/projekter/2008/fagevalueringer-paa-de-gymnasiale-uddannelser-2008/rapporter/historie-a-paa-stx)

Det tyder derfor ikke på, at 24-timers-eksamensformen er skævvridende i forhold til de svage elever, men at vi med 24-timers-eksamensformen faktisk har fået en eksamensform, hvor eleverne bedømmes på de faglige mål, frem for hvorvidt de kan huske og reproducere noget, som er gennemgået i timerne.

Peder Jacob Ellehave Kragh
Formand for Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater