Artikel
Eksamensformen i historie
No image

Eksamensformen i historie

Eksamensformen i historie

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

I de sidste numre af Gymnasieskolen har henholdsvis Thorkil Jacobsen (TJ, Midtfyns Gymnasium, Gymnasieskolen 19-2011) og Morten Sønderlund (MS, Midtfyns Gymnasium, Gymnasieskolen 1-2012) udtrykt deres opfattelse af, at 24-timers-eksamensformen i historie på stx har social slagside i forhold til 3-timers-eksamensformen.

Christine Antorini (CA) svarede på TJ’s indlæg i sidste nummer af Gymnasieskolen, hvor hun i forbindelse med et “serviceeftersyn” tilkendegav ønsker om udviklingsarbejder på skolerne. Man må i denne sammenhæng læse CA således, at et sådant udviklingsarbejde også kan omfatte eksamensformen i historie på stx.

Man kan ikke finde den perfekte eksamensform, som behandler alle 100 procent ens, dette er simpelthen ikke muligt, men omvendt skal eksamensformen heller ikke under nogen omstændigheder medvirke til en social slagside, som TJ og MS mener 24-timers-formen gør. I Historielærerforeningens bestyrelse har vi imidlertid den modsatte erfaring fra eksamenslokalet end TJ og MS, da vi flere gange har oplevet, at svage elever har vist en opfyldelse af de faglige mål i historie langt mere tilfredsstillende ved eksamen med 24 timers forberedelse end med 3 timers forberedelse. Eleverne selv har i forbindelse med efterfølgende evaluering af eksamensformen i historie (i forhold til de andre fag, de har været til eksamen i) samstemmende udtalt, at netop de 24 timers forberedelse gjorde, at de følte sig langt roligere og klar, når de sad ved eksamensbordet. 3 timers forberedelse vil tilsvarende også give en ulige behandling af eleverne, for eksempel vil hurtige læsere have en markant fordel frem for langsomme læsere. Dermed vil 3-timers-prøven kunne få karakter af en læseprøve frem for en prøve i histories faglige mål.

Dette betyder selvsagt ikke, at man skal fastholde 24-timers-forberedelsen for enhver pris. Her er det netop dejligt, at CA tilkendegiver, at udviklingsarbejde i forbindelse med “serviceeftersynet” også kan omhandle afviklingen af eksamen således, at vi også kan tænke ud af boksen og ikke være låst på, om eleverne skal have 3 eller 24 timers forberedelse. Et sådant udviklingsarbejde vil Historielærerforeningen meget gerne bidrage med input til.

På vegne af Historielærerforeningens for Gymnasiet og HF’s bestyrelse Peder Jacob Ellehave Kragh
Formand for Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF Greve Gymnasium

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater