Artikel
Den største opsparing i dit liv
jens_holst_1151_r1_grayscale-flat_banner

Den største opsparing i dit liv

Måske tænker du ikke så meget over din pension, før den nærmer sig. Men det bør du, skriver kronikøren, der giver nogle bud på, hvad du bør være opmærksom på, og hvordan du selv kan påvirke din pension.

Hvor mange penge får du udbetalt per måned, den dag du går på pension? Hvor mange penge har du egentlig sparet op? Sparer du nok op? Og hvordan forvalter vi egentlig dine penge?

Jeg spørger, fordi det er vigtigt. Bortset fra en eventuel høj friværdi i huset er din pensionsopsparing sandsynligvis den største opsparing i hele dit liv. Ofte på flere millioner kroner. I Akademikerpension gør vi naturligvis vores allerbedste for at sørge for, at din alderdom bliver økonomisk tryg. Men vi kan kun gøre det inden for de rammer, du har givet os.

Derfor vil jeg herunder give et overblik over, hvordan vi forvalter din pensionsopsparing, hvordan vi konstant øger vores grønne investeringer, om vores ansvarlighed og ikke mindst om, hvad du selv kan gøre for at sikre dig, at din pensionsopsparing er skruet optimalt sammen.

Men lad mig begynde med at berolige dig. Dine penge har det rigtig godt hos Akademikerpension. Sidste år lavede vi et afkast på 8,2 procent, hvilket var blandt de allerhøjeste i branchen, når vi sammenligner os med konkurrenter med samme sammensætning af investeringerne.

Med afkastet i 2020 har vores medlemmer siden 2009 fået et gennemsnitligt årligt afkast på lige knap ni procent om året. Det betyder, at du og de andre medlemmer siden 2009 har fået størrelsen på jeres depoter mere end fordoblet. Selvom COVID-19 stadig spøger og øger usikkerheden på de finansielle markeder, ser vi med en vis optimisme ind i 2021 og håber og satser på, at vi igen kan levere et godt afkast på din pensionsopsparing.

Vi bliver grønnere og grønnere
En ting er et højt afkast. I Akademiker­pension har vi også en vision om, at det skal ske på et ansvarligt grundlag. Derfor har vi i årevis haft en ambition om at være frontløber på klimainvesteringer. Og i den seneste klimarapport fra WWF Verdensnaturfonden indtager vi da også en flot andenplads. En placering, vi naturligvis satser på at skifte ud med en førsteplads næste år.

Vi har tre måder at tilgå klima­udfordringerne på. Vi frasælger de selskaber, der ikke lever op til Paris-­aftalen, vi investerer grønt, og vi bruger vores indflydelse som investorer på at få selskaber til at blive mere klimavenlige. Og det giver faktisk god mening på flere punkter.

Hvis vi skal nå Paris-aftalens mål om en global temperaturstigning på maksimalt to grader, kræver det enorme investeringer i klimavenlige projekter. Der kan pensionsselskaber være med til at gå forrest. Af samme årsag bliver fossile investeringer mere og mere usikre, efterhånden som flere og flere investorer frasælger dem. Investeringerne er ikke kun godt for den grønne omstilling.

Samtidig har vi besluttet, at vores portefølje inden for aktier og virksomhedsobligationer skal være CO2-neutral senest i 2050, og allerede inden 2025 skal den samlede CO2-udledning være faldet med 26,8 procent.

Det giver også rigtig god mening rent økonomisk at satse klimavenligt. I 2020 gav vores grønne aktier et afkast på 24 procent mod de øvrige aktier med 11,2 procent. Det peger på, at vores tilgang med at understøtte den grønne omstilling også er en god forretning for dig.

Ved slutningen af 2020 havde vi investeret cirka otte milliarder kroner i selskaber og projekter, der driver den grønne omstilling, Og vi har et mål om at nå op på mindst 25 milliarder kroner i grønne investeringer i 2030. Det vil til den tid svare til, at 12 procent af vores samlede formue er investeret klimavenligt. Ligesom flere af vores medlemmer ser vi også gerne, at det tal er højere end 25 milliarder kroner, når vi når 2030. Men det tager tid at finde og analysere de rigtige investeringer og partnere. Og vi ønsker ikke at gamble med dine og de andre medlemmers penge. Derfor vil vi hellere love for lidt og i stedet overraske positivt.

Færre fossile investeringer
Og hvad har vi så gjort med hensyn til den grønne omstilling? En del faktisk.

I februar 2018 besluttede bestyrelsen, at vi senest ved udgangen af 2020 skulle have frasolgt alle selskaber, der udvinder olie, kul eller tjæresand. Siden da har vi frasolgt 73 selskaber, heriblandt de 10 største olieselskaber i verden, og sortlistet mange flere selskaber. Indtil videre har det været en meget stor afkastmæssig fordel. Og nu er turen så kommet til forsyningsselskaber. Det vil sige, at vi udvider vores fokus fra tidligere kun at være producenterne af kul til nu også at omfatte de helt store forbrugere af kul.

Det opmærksomme medlem vil nok have bidt mærke i, at vi fortsat har en del fossile virksomhedsobligationer. Og flere af vores medlemmer ønsker, at vi straks frasælger disse. Det vil vi også gerne. Lige nu har vi blot den udfordring, at disse obligationer fylder for meget af vores samlede portefølje til, at vi blot kan frasælge dem. Det vil simpelthen påvirke vores samlede risikohåndtering i negativ retning. Vi er i gang med at undersøge, hvordan vi kan frasælge dem. Men I må lige have lidt tålmodighed endnu. Det er dog vigtigt at understrege, at vi faktisk gerne vil investere i fossile selskaber, så længe de har en plan og er på rette vej mod at leve op til Paris-aftalen. Og det er netop noget, vi kan følge ved at bruge vores egne mål om at reducere vores CO2-udledning i porteføljen.

Vi gør altså rigtig meget for at have færre og færre fossile investeringer. Og selv vil vi gerne have endnu mere fart på. Det er jo altså jeres penge, der er på spil. Og derfor er det helt nødvendigt at bruge tid på at finde de helt rigtige grønne investeringer, før vi kan frasælge de fossile.

Afkast og ansvarlighed
I Akademikerpension har vi et motto, der hedder, at afkast og ansvarlighed går hånd i hånd. Og med til ansvarlighed hører også menneskerettigheder. Vi ønsker kort sagt ikke at investere i lande og selskaber, der systematisk bryder menneskerettighederne. Derfor har vi blandt andet ekskluderet Kina og senest Hviderusland samt 43 andre lande. Med eksklusion mener jeg, at vi frasælger statsobligationer samt aktier og obligationer i selskaber, hvor den pågældende stat ejer mere end 50 procent.

Men hvad så med lande som Rusland, Egypten og UAE, spørger du måske? Og jeg erkender, at det er et stort dilemma. For de lande er kandidater til eksklusion ud fra et ansvarlighedsperspektiv, men vi skal også agere økonomisk forsvarligt. Så det er vi ikke komfortable med investeringsmæssigt for nuværende. Hver gang vi ekskluderer et land, står der et, som er næsten lige så slemt, ved siden af. Skal vi så også ekskludere det land? For lige ved siden af det, står der et tredje land, som er næsten lige så slemt. Det er udfordringen, når vi har med eksklusion at gøre.

Hvis vi skal sige det lidt firkantet, så prøver vi at ekskludere de værste af de værste, når det gælder overtrædelser af menneskerettigheder – og være transparente om, hvor vi må gå på kompromis for at værne om din pension. Det er i tråd med, hvad der forventes af os under de internationale retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Du bestemmer
Måske ved du det ikke, men du er faktisk medejer af Akademikerpension. Vi er nemlig 100 procent ejet af medlemmerne. Halvdelen af vores bestyrelse er helt almindelige medlemmer valgt ind af alle de andre medlemmer. Vores og din formand gennem de sidste fem år, Egon Kristensen, er eksempelvis pensioneret gymnasielærer. Det betyder, at du og alle andre af vores 146.000 medlemmer har en enorm indflydelse på, hvem der sidder i bestyrelsen og tegner de store linjer for pensionskassen. Og ved den årlige generalforsamling har du mulighed for at stille forslag, som så kommer til afstemning. De sidste to generalforsamlinger har været afholdt rent elektronisk på grund af COVID-19-restriktioner. Det har betydet, at mange flere end tidligere har haft mulighed for at deltage og for at stille spørgsmål til bestyrelsen. Vi håber dog, at vi næste år kan holde en kombineret fysisk og elektronisk generalforsamling.

Har du styr på din pension?
Generalforsamlingen er dog langtfra det eneste sted, hvor du kan få svar på eventuelle spørgsmål. Hver dag sidder vores dygtige og flinke rådgivere parat til at give dig gratis rådgivning om din pensionsordning og dine forsikringer. Vi har over de seneste år styrket vores muligheder for rådgivning gennem ansættelse af flere rådgivere samt opbygget et digitalt univers, som du kan bruge, og så du selv kan sidde og få dig et overblik. Her kan du blandt andet se, om du sparer nok op til pension, jævnfør anbefalingerne. Og du kan skrue op eller ned for de beløb, du vil få udbetalt, hvis du skulle være så uheldig at blive syg ­eller invalid. Gør dig selv den tjeneste at logge ind eller ringe til os. For mange – og måske for dig – er pensionsopsparingen som sagt den største opsparing i hele livet.

OM JENS HOLST

Jens Holst er direktør for pensionskassen Akademikerpension.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater