Artikel
Bravo for ministeren
No image

Bravo for ministeren

Bravo for ministeren?

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Tak til en minister, der vil sikre eleverne lige SRP-vilkår1. sDet er godt at styrke den tiltagende vejledning, der skal “overflødiggøre forældrehjælp” (hvornår kommer turen til AT-eksamen?).??”Den faglige vejledning er vigtig, fordi den i sig selv er studieforberedende.” Bundlinjen for ministeren er, at SRP i dag kræver “en inkluderende undervisning og en veltilrettelagt faglig vejledning.”??Ministeren antyder samtidig, at alle elever helst skal have en vejleder, som de kender, når nu de skal have “vejledning i alle projektforløbets faser.” Ulige muligheder på grund af forældrene skal helst ikke erstattes af uligheder i vejledningen.??Vil ministeren derfor overveje forsøg, der sikrer lighed for eleverne, ved at tage konsekvensen af udviklingen og samtidig gøre det muligt at afprøve en effektivisering af elevernes læring og studieforberedelse med ressourcebesparelser til følge???Som det er i dag, risikerer en lærer, der underviser en ?3.g-klasse, allerede et slags atomiseret minifag: “SRP-vejledning.” Det koster at koordinere og planlægge vejledningen, hvor læreren ofte gentager anbefalinger for flere elever.??Mon ikke man kunne samle alle de små AT-forløb i et kursus om faglige metoder, der inkluderede vejledningen til AT-synopsen og SRP. AT-synopsen kunne være grundlaget for SRP. AT-eksamen kunne erstattes af en opfølgning til SRP-opgaven, hvor eleven skulle gøre rede for opgavens metoder og tage begrundet stilling til forbedringer. For- og efterbehandling af SRP vil blive lige for alle elever. Den nye mundtlige eksamen kunne eventuelt også indgå i det almindelige udtræk, hvilket ville lette eksamensplanlægningen.??Mon ikke der ville være en synergi mellem SRP og en grundig opfølgning, hvor eleven til en mundtlig eksamen efter 6. semester kunne forholde sig til et konkret og grundigt SRP-forløb samt forbedringer af det i stedet for det nuværende fritsvævende forslag til en anden opgave, som AT-eksamen formodes at teste.??Mon ikke det ville effektivisere elevernes læring og studieforberedelse, at fagenes metoder og elevens stillingtagen til konsekvenserne af dem underkastes en konkret, grundig diskussion af elevens faktiske erfaringer.??I modsætning til dagens AT-eksamen kunne eleverne, der har svært ved at “knække koden” i gymnasiet, umiddelbart forstå indholdet og meningen med denne mundtlige eksamen. En forældre-SRP eller AT-synopsis kunne også nemmere afsløres.??Lad nogle af os afprøve det – for elevernes skyld.?

Bill Woods?Mulernes Legatskole?

1 Antorini, “Studieretningsprojekt og faglig vejledning”, Gymnasieskolen, 2012-01.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater