Artikel
Behersket comeback til gruppeeksamen
No image

Behersket comeback til gruppeeksamen

Gruppeeksamen blev afskaffet for syv år siden under stort politisk postyr. Dens genkomst er mere afdæmpet.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Til de afsluttende eksamener om få uger bliver det i fem udvalgte fag igen muligt at gå til gruppeeksamen på de gymnasiale uddannelser, efter at eksamensformen blev afskaffet tilbage i 2006. 
Det er op til gymnasierne selv, hvorvidt de ønsker at benytte sig af muligheden, ligesom det er frivilligt for eleverne. 
De fem fag er drama og mediefag på de almene gymnasier, teknologi og teknikfag på htx og erhvervscase på hhx. 
På Nærum Gymnasium er der ikke planlagt gruppeeksamener i hverken drama eller mediefag. 
”Ingen af fagenes lærere eller deres elever har efterspurgt det,” fortæller studiechef Jakob Schiødt.  
Heller ikke på Borupgaard Gymnasium bliver der gruppeeksamen i år for mediefagsklassen, oplyser uddannelseschef Maria Nyland Jensen. 
Hun er dog overbevist om, at eksamensformen vil vinde terræn igen, når der åbnes op for gruppeeksamen i flere fag. 
”Ikke mindst i almen studieforberedelse, hvor gruppeeksamen vil være oplagt, fordi eleverne må skrive synopsis til eksamen i grupper,” siger Maria Nyland Jensen.    
På Odense Tekniske Gymnasium ser mange lærere frem til gruppeeksamen. Men blandt eleverne er meningerne mere delte, og halvdelen af de cirka 200 elever har valgt at gå til individuel eksamen, fortæller rektor Johnny Grauballe Nielsen, der selv er tilfreds med, at der igen kan gennemføres eksamen gruppevis. 
”Gruppeeksamen afspejler fint den måde, eleverne arbejder på i årets løb. I teknikfag arbejder de typisk sammen i projekter i undervisningen og laver eksamensprojekt sammen, så det giver mest mening, at alle skal kunne forsvare alle elementer i en besvarelse. For mig virker det relevant, at alle ved, at de har ansvaret for helheden,” siger Johnny Grauballe Nielsen. 

Frygter at blive trukket ned 
Gymnasieskolen bad ham spørge de relevante faglærere om elevernes bevæggrunde til at vælge eller fravælge gruppeeksamen. 
”Flere fremhæver, at de, der vælger individuel eksamen, har et ønske om selv at have ansvaret. De frygter at blive trukket ned i karakter af fagligt svagere elever,” siger Johnny Grauballe Nielsen.  
Det har også betydning, at holdene i teknikfag er sammensat på tværs af klasserne, så mange ikke har noget dybere kendskab til de andre, som de laver gruppearbejde med, og derfor vælger individuel eksamen, som de har prøvet før. Der er mange overvejelser omkring motivation, engagement og ansvar, der skal passe sammen, hvis gruppesammensætningen skal være optimal, understreger en af lærerne. 
At gå til eksamen gruppevis er nyt og ukendt land for eleverne, og de er opmærksomme på, at deres eksamenskarakter kan have afgørende betydning for deres fremtid. Endelig kan der være elever, som af sociale grunde har haft svært ved at indgå i gruppearbejde i årets løb og derfor vælger individuel eksamen.  

Lærerens ildhu spiller ind 
For elever, der har valgt at gå til eksamen i grupper, handler det modsat om, at de kan støtte hinanden og forberede sig i fællesskab. Det er oftest elever, der har lært hinanden godt at kende og derfor føler sig trygge ved, at de vil få et positivt udbytte af at gå til eksamen sammen. De er afklarede med, at andres indsats kan få betydning for deres egen eksamination. En lærer peger endvidere på, at det kan spille ind, at læreren har talt varmt for, at de skulle vælge gruppeeksamen. 
”Trods syv års fravær af gruppeeksamen bliver det nemt at genindføre, da formen ligger på rygraden hos de fleste lærere,” siger Johnny Grauballe Nielsen. 
Det kommer ikke til at fremgå af eksamensbeviset, hvilken type eksamen eleverne har valgt. 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater