Artikel
Arbejdsmarkedsforsker: Præstationer skal give mere i løn
No image

Arbejdsmarkedsforsker: Præstationer skal give mere i løn

Hvis gymnasielærerne vil have større lønstigninger, skal de være klar til at blive målt på deres præ­stationer, mener arbejdsmarkeds­forsker Flemming Ibsen.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Hvis du gør det godt, skal du også have mere i løn.

Arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen mener, at lærerne skal være åbne over for at lade kvaliteten af deres arbejde måle, hvis de ønsker at få større lønstigninger i fremtiden.

”Mit bud er, at hvis lærerne skal have større lønstigninger, så skal det foregå decentralt, og så skal lærerne gå ind på den bane, hvor gode individuelle præstationer belønnes med mere i løn. Det betyder også, at nogle ikke får så meget, mens andre får mere,” siger Flemming Ibsen fra Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet.

Arbejdsmarkedsforskeren har ikke en holdning til, om lærerne skal lade sig måle og veje for at få mere i løn. Hans udmelding er mere en analyse af, hvad der skal til for at løfte lønnen for lærerne.

Små lønstigninger til alle
Gymnasielærernes generelle lønstigninger er afhængige af, hvad statsansatte samlet kan forhandle hjem med Finansministeriet, og de penge er igen afhængige af, hvor meget lønnen stiger på det private arbejdsmarked. Flemming Ibsen forudsiger på den baggrund beskedne lønstigninger nogle år frem.

Derfor mener han, at lærerne oven i de centrale lønstigninger, som alle får, skal gå efter at få en højere individuel løn baseret på præstationer på arbejdspladsen.

”Hvis lærerne er med til at øge kvaliteten, tiltrække flere elever, skabe lavere frafald og levere bedre kvalitet til de videregående uddannelser, så er det i rektorernes og politikernes interesse. Derfor kan man argumentere for, at de lærere, som yder en særlig indsats, skal have mere i løn,” siger Flemming Ibsen.
 
Individuelle præstationer

Det gode spørgsmål er så, om man kan måle den særlige indsats og kvalitet på en skole. Flemming Ibsen er ikke ekspert i gymnasier, men siger:

”Det vil være problematisk, hvis man ikke kan måle kvaliteten af undervisningen på en skole.”

Flemming Ibsen mener, at præstationer ikke nødvendigvis behøver at være individuelle. Det kan for eksempel også være et team, som har gjort en særlig indsats for at få frafaldet endnu længere ned.

Ved et lavere frafald vil skolen få en bedre økonomi, og politikerne vil være glade, fordi flere unge får en uddannelse, påpeger han.

”Lønmodtagere vil helst måles på deres input – deres uddannelse, efteruddannelse og funktioner, mens arbejdsgiverne vil være mere tilbøjelige til at honorere outputsiden. Derfor mener jeg, at arbejdsgiverne vil være villige til at honorere lærerne, hvis lærerne kan sandsynliggøre, at de øger kvaliteten med det, de laver,” siger Flemming Ibsen.

Han mener, at alle lærere samtidig skal sikres en centralt fastsat lønstigning. Alligevel vil mere individuel løn logisk nok føre til større forskel på lærernes lønsedler.

”Hvis Gymnasieskolernes Lærerforening og lærerne er bange for, at det går ud over fællesskabsfølelsen og solidariteten blandt lærerne, så kan man lade være med at gå ind på den bane. Det er et valg, man træffer.” siger han.  

Er større individuelle lønforskelle baseret på præstationer en god idé?


Jesper Kristensen,
tillidsrepræsentant på Fredericia Gymnasium og HF

Jeg tror, det er rigtigt, at den samlede løn kan blive højere, hvis der er en større individuel lønspredning. Men jeg vil være bekymret over, hvordan rektorerne i praksis vil bruge det. Spørgsmålet er, om lederne reelt vil udmønte mere løn? Når det er dårlige tider, vil de kunne argumentere for, at der ikke er råd til lønstigninger. Jeg kan også være bange for, at større løn­spredning kan føre til splittelse på lærerværelset, fordi nogle er utilfredse med at få mindre end andre. Hvis løn skal være mere afhængig af præstationer, skal der være nogle klare kriterier for kvalitet, så det kan foregå retfærdigt.

 


Peter Grønlykke,
tillidsrepræsentant på Aarhus Tech

I princippet kan man godt belønne medarbejdere for at gøre deres arbejde godt og skabe kvalitet. Det skal dog handle om kvalitet og ikke om, hvem der kan tage et hold ekstra. Det er svært at vurdere kvaliteten af arbejdet på en skole. Man kan se på elevtrivsel og karakterer, men det er ikke nok i sig selv. Hvis løn skal baseres på præstationer, skal det bero på et kvalificeret skøn og forhandles på plads med tillidsrepræsentanten.

 


Inge Galsgaard,
tillidsrepræ­sentant på Nærum Gymnasium

Jeg tror ikke, at større individuel løn vil betyde større lønstigninger. Mange rektorer vil helst bruge så lidt penge på lokalløn som muligt. Hvis lønnen bliver mere individuel og uigennemskuelig, tror jeg ikke, de vil give mere i løn til særlig mange. Præstationsløn kan rektorerne allerede give i dag, men det er svært at finde objektive kriterier for, hvad der skal udløse tillæg for særlige præstationer.
 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater