Artikel
Antorini løber fra eget lovforslag
No image

Antorini løber fra eget lovforslag

NYHED

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Antorini løber fra eget lovforslag

Idræt skal være obligatorisk på alle ungdomsuddannelser. Det var Christine Antorinis klare holdning, inden hun blev minister. Nu er hun kommet i tvivl.

Tekst: Tina Rasmussen og Malene Romme-Mølby

For to år siden ville hun som uddannelsesordfører gøre idræt til et obligatorisk fag på alle ungdomsuddannelser. Men den daværende regering nedstemte beslutningsforslaget. I dag, hvor Christine Antorini (S) selv sidder med magten i Ministeriet for Børn og Undervisning, har hun imidlertid skiftet holdning og skudt sit eget forslag til hjørne.

?”Det er stadig en rigtig god idé at styrke idræt på alle ungdomsuddannelser. Derfor er vi netop gået i gang med at undersøge, hvordan vi gør det bedst muligt, og hvordan erfaringerne er på de skoler, hvor man allerede har gang i forskellige initiativer,” lyder det fra Christine Antorini. ?

Om regeringen vil gøre idræt obligatorisk på samtlige ungdomsuddannelser, vil hun på nuværende tidspunkt ikke sige noget om. I dag er det stadig kun eleverne i det almene gymnasium og på det toårige hf, der bliver tvunget til fysisk aktivitet. ?

Eleverne på hhx, htx og erhvervsuddannelserne får ingen sved på panden. ?

“Det har vi ikke taget stilling til endnu. Nu vil vi først undersøge tingene, og så må vi se, hvad det skal føre til,” siger Christine Antorini og tilføjer:?

“Det er også et spørgsmål om økonomi, og det er jo ikke lige nu, der er allerflest penge til at indføre nye initiativer.” ?

Hun mener, at mere idræt på ungdomsuddannelserne ud over den sundhedsmæssige gevinst også kan være med til at styrke sammenholdet blandt eleverne og skabe et attraktivt uddannelsesmiljø og dermed mindske frafaldet. ?”Flere erhvervsskoler har kørt forsøg, hvor blandt andet fitness og boksning har været en del af undervisningen, og det har faktisk fastholdt nogle af de frafaldstruede elever,” siger Christine Antorini. ???Idræt giver noget andet?Formanden for Gymnasieskolernes Idrætslærerforening, Anders Bergholdt, finder det underligt, at ikke alle elever på ungdomsuddannelserne har obligatorisk idræt på skemaet. ?”Den manglende idræt står i stor kontrast til den øgede fokus på folkesundhed og de tiltag og kampagner, som især Sundhedsstyrelsen står bag i forsøget på at gøre os sundere,” siger Anders Bergholdt.?Kulturministeriets udvalg for idrætsforskning offentliggjorde for kort tid siden førende idrætsforskeres konklusioner om sammenhængen mellem fysisk aktivitet og læring. De bekræfter, at fysisk aktivitet øger indlæringen.?”Set i lyset af forskernes anbefalinger er det besynderligt, at man ikke prioriterer idræt højere på uddannelserne,” siger Anders Bergholdt. ?”Idræt giver eleverne noget, som intet andet fag kan. Det at arbejde med kroppen er en anden måde at lære på og giver i høj grad glæder og oplevelser. Derudover styrker det de sociale fællesskaber samt elevernes samarbejdsevne generelt.”??Uhensigtsmæssigt skolesystem?Idrætslærernes formand kan godt se, at der måske vil være nogle logistiske udfordringer, hvis alle ungdomsuddannelser skal tilbyde idræt fra den ene dag til den anden.

?”Men i forvejen er der jo en del gymnasiale uddannelser, der lejer sig ind i forbindelse med pladsmangel. Mon ikke det også er muligt for de andre ungdomsuddannelser at leje sig ind på eksisterende idrætsanlæg i skoletiden,” siger Anders Bergholdt.?

På Københavns Universitet forsker professor Jens Bo Nielsen i krydsfeltet mellem hjernen og bevægelse. Han undrer sig over, at vi har et uhensigtsmæssigt skolesystem, der tvinger eleverne til at sidde stille og lære.?”Mennesket er ikke indrettet til at sidde stille og lære. Vores alt for stillesiddende livsførelse har uheldige konsekvenser både for helbredet generelt, men bestemt også for hjernens udvikling,” siger Jens Bo Nielsen. ??Læs mere om idræt på side 26-28.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater