Artikel
Aftaleretten var ikke til forhandling
No image

Aftaleretten var ikke til forhandling

Regeringen har gået benhårdt efter at tage et opgør med lærernes arbejdstidsregler. Chancen for at bevare aftaleretten var lig nul, mener formand for AC. Ekspert kalder regeringens forhandlingsmetode ”utraditionel”.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Hvis vi ikke får vores vilje på den ene måde, så får vi den på den anden. Det har groft sagt været regeringens forhandlingsmetode i forhold til gymnasielærerne. 
Det er en ekspert i offentlige overenskomster og AC’s formand enige om. 
Tidligere på måneden fik lærerne en ny overenskomst, som ophævede aftaleretten. De centralt fastsatte aftaler om for eksempel forberedelsesfaktor er væk, og i stedet skal den enkelte leder på skolerne fordele opgaver til lærerne. 
Til sidst blev der forhandlet pæne løntillæg hjem til lærerne, da AC på vegne af GL lukkede en fælles aftale. 
Men reelt set har der ikke været forhandlinger om at bevare centralt fastsatte arbejdstidsregler.

Regeringens redskab 
”Arbejdsgiversiden har mere eller mindre eksplicit antydet, at man ville få sine krav igennem på den ene eller den anden måde. I en offentlig overenskomst har arbejdsgiversiden – regeringen – en dobbeltrolle, da man både er forhandlingspart og lovgiver. Det giver et ekstra redskab i skuffen,” siger Mikkel Mailand, som er forskningsleder på Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) på Københavns Universitet. 
Det ekstra redskab kunne i dette tilfælde være et regeringsindgreb. Eller sagt på en anden måde, hvis aftaleretten ikke blev ophævet i et forhandlingsforløb, så kunne et flertal på Christiansborg stemme den hjem. 
GL er en del af et forhandlingsfællesskab med andre offentligt ansatte akademikere i AC. Den nye overenskomstaftale for gymnasielærerne er derfor en del af en AC-aftale.

Går hele vejen 
Formand for AC Erik Jylling er ikke i tvivl om, at regeringen ville gå hele vejen for at komme af med aftaleretten. 
”Venstre har aktivt opsøgt regeringen og sagt, at hvis den tager et opgør med arbejdstidsaftalerne, så har den fuld opbakning til det. Der var en urokkelig politisk håndfæstning hen over midten i Folketinget på det her område. Regeringen har været velforberedt og fuldstændig hugge- og nagelfast. Chancen for at bevare aftaleretten var lig nul,” siger Erik Jylling. 
Alligevel er han overrasket over, at Finansministeriet og Moderniseringsstyrelsen har været fuldstændig urokkelige og ikke har villet indlede en dialog i spørgsmålet om arbejdstidsreglerne i en reduceret udgave. 
”Metoden har været kritisabel. Normalt handler forhandlinger ikke om, at en part vinder, men om at finde en fælles landingsbane, som tjener begge parters interesser. Det har været overraskende, at modparten ikke har ønsket at gå ind i et dialogrum, men i stedet har villet magte sig igennem,” siger Erik Jylling.  
Han understreger, at kravene om et opgør med aftaleretten ikke er kommet ud af den blå luft. Den tidligere regering forsøgte samme manøvre tilbage i 2008 og i 2011 – dog uden held. Denne gang skulle det være, og det gælder ikke bare for gymnasierne, men for hele undervisningsområdet. 
”Det har været koordineret både for det kommunale og statslige område. Man har været meget fast besluttet på, at det skulle lykkes,” siger Mikkel Mailand.

Den danske model 
Han mener, at forhandlingsforløbet har været utraditionelt, fordi regeringen har antydet, at aftaleretten ville forsvinde uanset hvad. Det er ikke en metode, som rimer på den danske model, hvor parterne laver frivillige aftaler uden lovindgreb. 
”Jeg tror ikke, den danske model skvatter sammen på grund af det her, men det er klart, at det er ikke en metode, de offentlige arbejdsgivere skal bruge for tit, for så udhuler man aftalemodellen,” siger Mikkel Mailand. 
Medlemmerne skal ved en urafstemning stemme om overenskomstaftalen. Da overenskomsten er en del af en samlet aftale for Akademikernes Centralorganisation (AC), skal alle statsansatte akademikere stemme om aftalen. 

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater