Artikel
Afskediget fra fast stilling?
No image

Afskediget fra fast stilling?

Afskediget fra fast stilling??

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Gymnasielærere, der underviser ved statslige, selvejende og private gymnasieskoler, er omfattet af overenskomstens bestemmelse om genanbringelse i tilfælde af afskedigelse som følge af sygdom eller arbejdsmangel.??Bestemmelsen lyder således:?Har en afskedigelse været begrundet i sygdom eller manglende timetal, og har ansættelsesforholdet ikke på forhånd været tidsbegrænset, vil der ved besættelse af ledige stillinger i gymnasieskolen blive taget særligt hensyn til den pågældende magister under forudsætning af, at den pågældende i rimeligt omfang søger de stillinger i gymnasieskolen, der opslås ledige inden for pågældendes faggruppe”.??Har du været fastansat i stx eller hf og er blevet afskediget som følge af sygdom eller arbejdsmangel, kan du kontakte GL i forbindelse med ansøgninger.??Du bør kontakte GL hurtigst muligt og inden ansøgningsfristens udløb, når du ser et stillingsopslag, du ønsker at reflektere på. Du skal selv søge stillingen, men GL kontakter skolens tillidsrepræsentant og rektor skriftligt før stillingsopslagets udløb.??Meddelelse, om hvilke stillinger du søger, gives til Margot Engelhardt på e-mail: engelhardt@gl.org eller telefonisk på 33 29 09 00.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater