Artikel
24-timers-eksamen for de svage
No image

24-timers-eksamen for de svage

24-timers-eksamen for de svage

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Inden det lykkes for tilhængere af eksamen med tre timers forberedelse at overbevise Christine Antorini endegyldigt om, at eksamen med 24 timers forberedelse skaber social slagside og derfor bør afskaffes, vil jeg gerne slå et slag for sidstnævnte eksamensform – ikke mindst for de såkaldt svagere elevers skyld.

Som historielærer oplever jeg, at et døgns forberedelse til eksamen giver gunstige vilkår for den enkelte eksaminand for at forløse sit potentiale, samtidig med at historiefagets fundamentale og samtidig ultimative faglige krav, som de er tænkt og bliver praktiseret efter gymnasiereformen, imødekommes. Som Thorkil Jakobsen skriver i Gymnasieskolen 24. november, skal der nemlig formuleres historiske problemstillinger, og man skal forholde sig kritisk til de givne kilder og det materiale, man selv har fundet under forberedelsen – hvis man altså har haft 24 timer.

Jeg er ikke i tvivl om, at såkaldt svagere elever har meget bedre mulighed for at forberede sig under vilkår, der passer dem og giver dem en vis kontrol, når de har 24 gode timer foran sig. Formen passer også godt med tidens og historiefagets forventning om selvstændigt arbejde og kritisk tænkning, og den giver alle omkring eksamensbordet mulighed for reelt at mødes om “det fælles tredje”. Det er skønt at opleve, hvor forskellige eksaminationer der kan komme ud af det samme materiale!

Og her er vi nok ved sagens kerne. For hvad vil det sige at være ressourcestærk? At man kan erhverve sig et eksamens-manuskript ude i byen, eller at man selv sætter sig ind i et materiale og forholder sig kritisk og diskuterende til det, ud fra de forudsætninger man nu engang har? Jeg har i øvrigt aldrig oplevet eller hørt om glatte PowerPoint-shows til historieeksamen (jævnfør Morten Sønderlund i Gymnasieskolen nr. 1, 2012). Og jeg har ærlig talt også mine tvivl om, hvor mange historieeksperter der sidder derude, parate til på bestilling at levere skudsikre eksamensoplæg til enhver eksaminand med forbindelserne i orden …

Eksaminators (og censors) rolle er at stille åbne spørgsmål til eksaminandens oplæg, og dem tror jeg ikke på, man kan snyde sig ud af, hvis man ikke har brugt forberedelsestiden på selv at sætte sig ind i stoffet (med eller uden hjælp). Fælles manuduktion om fremgangsmåde, metode osv. kan jo i øvrigt foregå i undervisningen op til eksamen.

De mere usikre elever kan have brug for at tænke sig ekstra godt om, lede efter gamle notater, gå en tur og så videre. Og den mulighed bør de – og gymnasiet – ikke miste.

Mikael Skou Jørgensen
Gammel Hellerup Gymnasium

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater