Ytringsfrihed (2)

Ytringsfriheden er en hjørnesten i demokratiet. Det var vi helt enige om, da vi den 14. august 2014 mødtes første gang i AC’s baggrundsgruppe om ytringsfrihed. Det var et spændende møde. Men det var også helt tydeligt, at rigtig mange organisationer oplever, at deres medlemmer er tilbageholdende med at ytre sig om kritiske forhold på deres arbejdsplads.

En aktuel sag viser desværre med al tydelighed, at ytringsfriheden for offentlige ansatte er voldsomt under pres. Odense Kommune har givet folkeskolelærer Erik Schmidt en advarsel for på interne møder at have kritiseret skoleledelsens dispositioner. GL tilslutter sig en lang række af protester – og opfordrer Odense Kommune til at trække advarslen tilbage.

Der er heldigvis få af den slags sager – men det er et problem, at medarbejdere i stigende omfang udøver selvcensur af frygt for negative ledelsesreaktioner.

Samfundet har brug for, at løsninger baseres på faktuel viden og indsigt, og at den offentlige sektor konstant udvikler sig. Derfor har samfundet brug for den viden, som offentligt ansatte har. Det er en kvalitet i dansk kultur, at medarbejdere ikke bare gør, hvad de får besked på, men reflekterer og forholder sig kritisk. Det er netop denne del af ytringsfriheden, der er med til at sikre kvaliteten og udviklingen i opgaveløsningen, til forskel fra kulturer hvor medarbejderne bare klapper hælene sammen.

På det omtalte møde var der bred enighed om, at spørgsmålet om ytringsfrihed i langt større omfang burde indgå i både leder- og TR-kurser. Desuden burde man overveje, om det ikke skulle være et krav, at SU/MIO skulle diskutere, hvordan man lokalt forholder sig til medarbejdernes ytringsfrihed. 

Som jeg skrev i blogindlæg den 5. august 2014, har vi aftalt med DM, at vi i løbet af efteråret gennemfører et eller et par fælles medlemsmøder, hvor vi sætter ytringsfrihed på dagsordenen.

Annette Nordstrøm Hansen