VUC i sidste række?

I disse dage genåbner de gymnasiale institutioner gradvist. Samtidigt er det besluttet at afholde visse eksamener. I begge beslutninger er VUC's hfe-kursister udeladt. De skal ikke møde ind igen efter påske, og de skal ikke til eksamen. I første omgang var de helt udeladt af kommunikationen fra ministeriet, der slet ikke omtalte denne gruppe. Et stadigt aktuelt eksempel er, at man i dag tirsdag 15/4 stadig ikke kunne læse om eksamensprojektet på hfe på ministeriets krise-hjemmeside, på trods af at der stod, at hfe nu skulle have årskarakterer i stedet for eksamen - man kan jo ikke give årskarakter for et eksamensprojekt.

Uklarhed om rammerne er et dårligt arbejdsmiljø, og signaler om, at man kommer sidst i rækken, er skidt for både kursisterne og lærerne. GL har ellers det seneste år haft en rigtig god dialog med Folketingets politikere om VUC's store betydning for samfundet. Det har gentagne gange lydt, at VUC spiller en vigtig rolle. Men nu sender man så desværre igen det uheldige signal, at hfe-kursisterne er mindre vigtige for samfundet end fx hf2 eller stx, der nu er særligt udvalgte til at møde frem igen.

Jeg er generelt ikke overbevist om fornuften i den omfattende og hastige gradvise genåbning for alle elever på bestemte uddannelsestyper. Men når det nu er besluttet, så kunne man netop argumentere for, at det om nogle var nogle hfe-kursister, der havde brug for at få mere struktur på hverdagen med daglige mødetider. Struktur kan være afgørende for de af vore kursister, der er svagest. Det gælder ikke alle på VUC (der også har mange særdeles stærke elever), men formentlig en større del end andre gymnasiale elevgrupper. Og mere struktur på hverdagen er da et af de eneste gode argumenter for at genåbne gradvist for nogle elever.

VUC er vigtigt. Det håber jeg, at politikerne snart er klar til igen at signalere - og at der nu også sættes handling bag ordene. Man kan begynde med at finde en god løsning på eksamensprojektet.

(Indlægget er skrevet på egne vegne som VUC-lærer og ikke som repræsentant for GL)