Du er her
Foto: 
Blogindlæg |
24. jun 2016

Ubegrænsede muligheder for tværfaglighed

Af: Lotte Rod

Vi skal ruste eleverne til en fremtid, vi ikke kender. Meningen med gymnasiet er at danne eleverne ikke kun gennem faglig bredde og dybde, men også gennem samspillet mellem fagene. Forskellige faglige kombinationer kan skabe en interessant og vigtig indsigt i samfundsmæssige udfordringer og muligheder. Derfor spiller tværfaglighed en vigtig rolle.

Med gymnasiereformen giver vi større frihed til tværfaglighed ved at erstatte bindingerne i AT med fem krav:

  1. Der skal indgå tværfaglige forløb løbende i gymnasietiden.
  2. Eleverne får selvstændig elevtid til at løse opgaver i de tværfaglige forløb.
  3. Som en del af forløbene skal der også undervises i basal videnskabsteori og faglig metode i mindst 20 timer.
  4. Der stilles i læreplanerne krav om, at eleverne skal behandle komplekse problemstillinger i såvel de enkelte fag som i samspillet mellem fagene og lære at foretage faglige metodeovervejelser.
  5. Det bliver en del af eksamen, ved at eleverne kan spørges til de tværfaglige opgaver i den mundtlige eksamen i studieretningsprojektet (SRP).

På den måde håber jeg, at vi lykkes med at skabe meningsfulde tværfaglige forløb på alle skoler, også de steder, hvor man syntes, AT var ”almen tidsspilde”. Jeg kan se gode muligheder i at lave en uges forløb pr. semester, og jeg håber, at man benytter chancen til at koble humaniora og naturvidenskab i 1-2 af forløbene.

Samtidig er der ikke noget loft. Det betyder, at I lokalt kan lave alle de forløb, der giver mening. Det er altså med at tage det bedste fra de seneste 10 års udviklingsarbejde og bygge videre på det.

Kommentarer

1
You must have Javascript enabled to use this form.
Rikke-Line Gabelgaards billede

Det giver god mening. Jeg vil i hvert fald tage alle de gode AT-forløb, jeg har haft de sidste 10 år, med mig i implementeringen af gymnasiereformen. AT dør ikke. Lærerne har lært meget, eleverne har lært meget, og vi tager det bedste med os!