Taxametersystem: Uddannelse til dem, som kan og vil

Mange lærere oplever, at nogle elever bliver studenter uden at have de nødvendige faglige kompetencer. Årsagen kan skyldes økonomiske hensyn hos ledelsen pga. det nuværende taxametersystem. Det er dybt problematisk. Det medvirker til at undergrave gymnasiets faglige anseelse i samfundet, ligesom det sænker det faglige niveau på de videregående uddannelser.
Desuden ødelægger dette taxameterhensyn arbejdsmiljøet for lærerne og de mange engagerede elever, når de oplever, at nogen kan slippe afsted med ikke at aflevere og/eller have et højt fravær. Det kan ingen være tjent med.
Uddannelse er en gave til alle, der kan og vil. Men det skal ikke proppes ned i halsen på ham eller hende, som ikke kan eller vil. Disse unge skal have andre uddannelsestilbud.
Derfor skal gymnasiet ikke straffes økonomisk, hvis de hjælper elever til at gøre, hvad der passer bedst til hende eller ham. Jeg foreslår derfor, at GL i samarbejde med andre interessenter arbejder for, at man politisk finder en anden finansieringsmodel til gymnasierne, som ikke undergraver det faglige niveau eller respekten for de gymnasiale uddannelser. En model, hvor man satser på kvalitet fremfor kvantitet!

Martin Mikkelsen - kandidat for liste 2 til GL's hovedbestyrelse