Positivt forslag om socialt taxameter

Uddannelsesministerens forslag om at sætte socialt taxameter på næste års finanslov er positivt og tiltrængt. Selvom det naturligvis ikke er en selvfølge, at gymnasiefremmede elever også er svage elever, så er det simple faktum af denne elevgruppe ikke kan få hjælp derhjemme ensbetydende med, at skoler med mange gymnasiefremmede må have flere ”støtteordninger” for at give elever lige chancer for at gennemføre. Lektiecaféer, ekstra læse-, og skrivekurser, mentorordninger m.m. koster penge, så med et uddannelsessystem der er funderet på et tankegods om, at vi stræber efter social mobilitet og større lighed gennem uddannelse, så virker forslaget om det sociale taxameter næsten som en selvfølgelighed.

Idéen er da bestemt heller ikke ny. Tværtimod har det sociale taxameter været diskuteret gennem mange år, og det er måske først og fremmest det faktum, at der vil være tale om en omfordeling af midler, fremfor en tilførsel af midler, der har været akilleshælen. Det betyder, at nogle skoler får tilført midler på bekostning af andre, og hvordan skal man rent teknisk lave det regnestykke? Er det ikke uretfærdigt, at skoler med mange elever med højtuddannede men travle forældre, måske ikke kan tilbyde så mange støtteordninger mere?

Ser man på statistikken, er der ikke så meget tvivl om, hvad man skal svare på det spørgsmål. For både når vi ser på den sociale mobilitet generelt i Danmark, og på hvordan studenterhuerne fordeles rent geografisk, så er der ingen tvivl om, at det er på høje tid at gøre noget ved den ulighed i uddannelse, som findes i Danmark. Og samtidig burde også de mere velhavende gymnasier kunne se, at gymnasier, der ligger i områder med tradition for lav uddannelsesfrekvens, bliver stadig mere økonomisk trængte, som systemet ser ud nu. En negativ spiral hvor de skoler, der har mest behov for at sætte ekstra tiltag i gang for at løfte deres elever fagligt, får dårligere og dårligere råd til at gøre det, kan ikke være nogens interesse.

Så hvad angår timing, så er undervisningsministeren bestemt ikke for tidligt ude med sit forslag om et socialt taxameter. Forhåbentlig er tiden moden til, at forslaget bliver positivt modtaget.