Mønsterbrydernes reform

Alle elsker en mønsterbryder. I medierne, på film og i TV hylder vi dem, der må overvinde alle odds, men vinder til sidst. De borgerlige er vilde med mønsterbrydere, der beviser at man med individuel styrke kan komme langt. Men for mig handler det ikke bare om at hylde mønsterbryderne. Vi har som samfund et ansvar for at bryde mønstrene.

Vi skal give endnu flere muligheden for at udleve deres drømme, og det er lige netop det forhandlingerne om en gymnasiereform handler om.

Jeg går til forhandlingerne i undervisningsministeriet for at sikre en reform for mønsterbryderne. Vi har brug for gymnasiale uddannelser, hvor fagligheden styrkes, studieretningerne forenkles og undervisningen gøres mere anvendelsesorienteret. Vi skal modernisere og åbne institutionerne op samtidig med, at vi husker værdien tværfaglighed og almen dannelse. Alt sammen med et altoverskyggende mål om, at gøre vores gymnasiale uddannelser endnu bedre og øge den sociale mobilitet.

De borgerlige vil spænde ben for mønsterbryderne, når de foreslår høje karaktermure op omkring vores gymnasier og handelsskoler, hvilket helt tydeligt rammer hårdest i landområderne, blandt familier med kortere eller ingen uddannelse og i etniske grupper.

Venstres forslag om et karakterkrav på 4 har en helt klar social og geografisk slagside, men det rammer kun endnu hårdere, hvis Dansk Folkeparti med et krav om 6 eller Liberal Alliance med 7 får deres vilje. Den borgerlige blok vil tilbage til en tid, hvor en gymnasial uddannelse er forbeholdt de få, og ikke er noget for fattigfolk og arbejderbørn.

HF er om noget stedet, hvor der bliver skabt mønsterbrydere i Danmark. Med regeringens udspil vil man udelukke omkring hver tredje HF’er og afskære de resterende muligheden for at gå videre på universitet. Rigtig mange på HF, der fik under 4 i dansk og matematik i folkeskolen får bedre karakterer på HF. Den mulighed vil de borgerlige tage fra dem.

Jeg vil ikke afskære unge, der både kan og vil, muligheden for en gymnasial uddannelse. HF skal også i fremtiden være den ekstra chance for unge, der blev skoletrætte og først senere i livet har fundet motivationen og overskuddet til at tage en uddannelse.

Den danske velfærdsmodel handler grundlæggende om at menneskers fremtidsudsigter ikke skal være afgjort på forhånd. Alle har fortjent muligheden for at udleve deres potentiale, og alle har fortjent en chance til. Derfor handler gymnasieforhandlingerne for mig om, hvordan vi gør endnu flere i stand til at tage en uddannelse og hvordan vi åbner døre i stedet for at lukke dem.

Mønsterbrydere, dem der klarer sig selvom de havde så meget imod sig, skal ikke bare været noget vi ser i film eller i fjernsynet. Vi skal bryde mønstrene i den virkelige verden, og derfor skal vi have mønsterbrydernes reform af de gymnasiale uddannelser.

Glem alt om Hollywood og X-factor – de ægte mønsterbrydere skaber vi i det danske uddannelsessystem.