To IT or not to IT

Danmark er klart med i førerfeltet, når det gælder brug af IT I undervisningen. Mange andre europæiske lande har været voldsomt bange for at indføre IT i deres uddannelsessektor, mens vi i Danmark har kastet os ud i det uden at tænke på konsekvenserne.
Samtidig viser forskning igen og igen, at gammeldags notetagning og manuelt arbejde med fagene (dvs. papir og blyant) giver bedre læring end IT-baseret arbejde. Men betyder det, at vi skal smide computer og tablet ud og gå tilbage til papir og blyant?

Jeg tror og håber, at vi snart kan gå fra en debat, som er ”enten eller” til i stedet at diskutere ”både og”. For det er faktisk et stort plus at danske unge lærer at bruge IT. Dertil ser jeg heller ikke nogen grund til, at vi skal arbejde på at blive dårligere til IT. Men vi har ikke talt nok om, hvad vi gør ved konsekvensen af den nuværende brug af IT. En konsekvens, som er blevet tydelig i rigtig mange af de fag, eleverne har. Manglen på manuelt, fagligt arbejde, der giver en hands on tilgang, gør, at eleverne ofte ikke er i stand til at forstå og fortolke de resultater, som de får med deres IT-programmer.
I matematikfaget som jeg kender mest til, er det i dag ikke er nødvendigt at vise matematisk forståelse for at kunne bestå den skriftlige eksamen. Man kan simpelthen ved at kende de rette kommandoer få sit såkaldte CAS-program til at udregne opgaverne. Nogle gange kan programmet tilmed komme med en konklusion, uden at eleverne har gjort andet end at indtaste data i programmet. Personligt accepterer jeg ikke, at eleverne får lov at nøjes med dette. Jeg vil have, at de får et minimum af faglig forståelse. For jeg kan læse, at faget matematik faktisk hedder matematik. Det hedder ikke taste-abe. Men IT har gjort at nogle elever (og desværre også nogle få lærere, der overser bekendtgørelsen) tror, at de er gode til matematik, fordi de kan taste nogle data ind i en maskine. Men enhver kan taste data ind i en maskine uden at have eller få nogen forståelse for det output, maskinen spytter ud. Så hvordan kan vi gøre den skriftlige eksamen til en eksamen i både at forstå og bruge matematik og bruge IT på en måde, hvor det giver mening.

Nu er der måske nogle, der synes, jeg fokuserer lidt meget på eksamen. Men årsagen til denne fokus er, at vi jo alle et eller andet sted gerne vil have, at vores elever klarer sig godt til eksamen. Vi kan nemt være mere fokuseret på eksamen og dermed give bekendtgørelsen en sekundær plads. Hvis den skriftlige eksamen i stedet er tilpasset, således at man meget nemt kan se, om eleven faktisk er i stand til at bruge matematikken og forstå matematikken, så vil der være et naturligt incitament for lærerne til at leve op til bekendtgørelsen, som fokuserer på forståelse. Det vil også gøre det nemmere for os undervisere at argumentere for, at de ikke kan nøjes med deres PC, men at de også har brug for at arbejde manuelt med faget, fordi de bliver testet i dette. Dermed vil det også blive mere synligt for eleverne, at de skal være i stand til at gennemskue matematikken, så de dels kan håndtere det manuelt, men også bliver i bedre stand til at forstå de resultater, som deres CAS-programmer giver dem. På den måde kan vi fortsat være førende med IT i undervisningen. For det er da langt bedre at kunne udregne resultater vha. pc og samtidig forstå, hvordan de resultater fremkommer, og hvad de betyder, end det kun er at kunne aflæse et resultat, man ikke forstår.

Personligt vil jeg have det supergodt med, at de krav, som er i vores bekendtgørelser, også er noget, der tydeligt bliver testet til elevernes afgangsprøver. For det betyder, at hvis jeg overholder bekendtgørelsen, så går det ikke ud over elevernes eksamensresultater. Tværtimod kan det få en mere positiv betydning for deres resultater og samtidig være med til, at de lærer faget, så de i langt større grad kan blive i stand til at læse og fuldføre en videregående uddannelse, hvor faget indgår.