Du er her
Debatindlæg |
29. mar 2017

Ikke samme løn for stx og htx i naturvidenskab

Af: Redaktionen

Lærere der underviser i fysik, biologi og kemi på htx er dårligere lønnet end deres kolleger på stx. Det er ikke rimeligt.

Fysik, biologi og kemi-lærere på stx og hf får et tillæg på henholdsvis 6900/12.600/19.500 for C, B, A-hold på et år, som det står i paragraf 8 stk. 2 i overenskomsten. Tillægget kommer sig af, at før i tiden fik man timer til apparaturopstilling, men så blev timerne sløjfet, og som en erstatning fik man dette tillæg.

Desværre for htx-lærere er de ikke ansat på samme overenskomst, og i deres overenskomst er der ikke et sådan tillæg. Så grundlæggende har vi to ligestillede uddannelser med de samme krav til læreren både mht. kompetencer men også mht. arbejdstid pr. hold men med en forskel i aflønning. Det mener jeg ikke er rimeligt.

 På den skole, hvor jeg underviser, er det endnu tydeligere. Her er både stx- og htx-klasser, så vi har flere lærere der både underviser htx-klasser og stx-klasser. Men forskellen i overenskomst medfører visse problemer.

F.eks.

Et biotek-hold har en kemi-lærer ansat på stx-overenskomst samt en biologi-lærer ansat på htx-overenskomst. Kemi-læreren får et tillæg på 12.600 kr. om året, imens htx-læren får et rundt nul i tillæg om året for det hold. Så man lægger det samme stykke arbejde i klassen, men får forskellig løn for det samme arbejde.

Ligeledes får en htx-lærer der underviser i fysik på skolen intet tillæg, imens en stx-lærer på samme skole får et tillæg. Det betyder ikke noget, om det er et htx-hold eller et stx-hold der undervises, for det er lærerens overenskomst der tæller. Her burde ikke være en forskel, da et fysik/biologi/kemi-hold har ca. lige mange timer hvad enten det er stx eller htx.

Grunden til denne forskellighed i aflønning er alene i overenskomsterne for stx og htx. Jeg mener at dette ikke kan ordnes med en lokallønsaftale på erhvervsskolerne. Dette kan løses ved at ved overenskomstforhandlingerne og det er GL der har forhandlingsretten.

Så når nu OK18 nærmer sig, ser jeg gerne, at GL tager dette emne op, da de repræsenterer alle lærere på gymnasiale uddannelser. GL bør arbejde for lige løn for lige arbejde.

Kommentarer

3
You must have Javascript enabled to use this form.
David Jessens billede

Fuldstændig enig. Dog mangler der (igen) i denne artikel det 4. naturvidenskabelige fag. Lige så vel som tillægene naturligvis også skal gælde for lærere på HTX skal de også gælde for naturgeografi. Især efter reformen er den (allerede eksisterende) naturvidenskabelige identitet af faget blevet tydeliggjort.

Ng er altså også naturvidenskab.

Christian Faldens billede

GL burde netop arbejde for samme løn for samme arbejde, så hvorfor skal NV-lærere have mere end andre? Det er jo ikke fordi de er mere kompetente eller har en større arbejdsbyrde? 

Søren Juhls billede

Som der nævnes i det oprindelige indlæg er tillæggene indført som kompensation for at apparatopstillingstimerne blev sløjfet. Det betød i praksis at en lærer med fx kompetence i fysik og kemi skulle arbejde ca. 200 timer mere om året end før. Derfor stemte langt de fleste NV-lærere nej til den OK (vist nok OK11), fordi tillæggenes størrelse var alt for små i forhold til den øgede arbejdsbelastning. Nu er akkorder afløst af registrering, og registrering viser sikkert at NV-lærere ikke arbejder mere end andre, men dette skyldes at NV-lærerne gennem sløjfningen af apparattimerne blev påtvunget en stor effektivisering. Derfor kan tillægget sagtens begrundes med udgangspunkt i denne effektivisering. Så NV-lærere har FAKTISK en større arbejdsbyrde end andre, hvilket kræver at de arbejder hurtigere. 

Men at tillæggene ikke udmøntes på HTX kan undre. Det må da også gøre det svært for HTX at skaffe og holde på arbejdskraft i de omtalte fag.