Du er her
Blogindlæg |
06. jun 2012

Fra uromager til deltager

Computeren skal bruges som aktiv medspiller i undervisningen
Af: Mette Hermann

I Politiken (den 5.6.2012) kan man læse, at brugen af blandt andet Facebook og spil er ødelæggende for undervisningen. I en undersøgelse foretaget af Aspekt fremgår det nemlig, at 48% af de 56.000 i undersøgelsen adspurgte gymnasieelever bruger computeren enten altid eller ofte som underholdning i undervisningen.

Reaktionerne på denne oplysning er mange, og stort set alle har de det synspunkt tilfælles, at der skal mere pædagogisk styring til, og at både lærere og elever må påtage sig et øget ansvar.

Misbruget af computeren i undervisningen løses dog ikke af restriktive regler for brugen af internettet, som for eksempel lukket adgang til udvalgte sites, eller mere håndfast klasserumsledelse fra lærernes side af.

Løsningen ligger lige for: Computeren bør og skal i langt højere grad tænkes ind i undervisningen som et læringsredskab, der understøtter arbejdet med realiseringen af de faglige mål. Min påstand er, at hvis man integrerer computeren og adgangen til internettet i sin undervisning, og altså anvender computeren aktivt, så reduceres dette misbrug af computeren radikalt. Undersøgelsen her indikerer derfor også, at computeren anvendes alt for lidt til undervisningsrelaterede aktiviteter, og ofte sikkert bare som et noteapparat eller som redskab til informationssøgning.

Lad os derfor flytte fokus fra computeren og adgangen til internettet som en kilde til uro og manglende deltagelse i undervisningen, og i højere grad fokusere på, hvad computeren kan bruges til, og hvordan vi får implementeret den i de forskellige fag. I gymnasieskolen er vi nu nået til et punkt, hvor alle skoler har velfungerende intranet, de fleste lærere får en arbejdscomputer og størstedelen af vores elever medbringer enten computere, tablets eller smartphones i undervisningen. Dertil kommer de nye it-praksisformer, der er kommet til de sidste par år: Brugen af internettet handler ikke længere blot om at søge viden, men i højere grad om at producere, kommunikere og videndele på nettet. Med web 2.0 er der simpelthen åbnet op for et slaraffenland af muligheder hvad angår brugen af didaktisk og pædagogisk it i undervisningen.

Der er derfor behov for massiv efteruddannelse af gymnasieskolens undervisere inden for it i undervisningen, og det er i høj grad en ledelsesopgave at sørge for medarbejdernes kompetenceudvikling på dette felt. Påtager ledelsen sig ikke det ansvar, så vil det fortsat kun være pionererne rundt omkring, der arbejder innovativt og udviklingsorienteret med implementeringen af didaktisk og pædagogisk it i undervisningen.

 

 

Kommentarer

3
You must have Javascript enabled to use this form.
louise volsted pedersens billede

God konstruktiv pointe- at se potentialet i it og teknik fremfor at fokusere på ulemperne. Uromagerne har jo overtaget på det tekniske felt, så man må komme deres verden i møde, ellers taber man dem. .

Mette Morells billede

Rigtig godt skrevet, Mette!

Birgitte Haases billede

Jeg kan fint tilslutte mig dine betragtninger Mette. Det er den erfaring jeg selv har gjort i min egen undervisning! Det er dog bestemt en udfordring at tænke i IT-integrerede læringsforløb.