Efteruddannelse er en vigtig forudsætning for skoleudvikling

Efteruddannelse er en vigtig forudsætning for lærerens faglige og personlige udvikling, ligesom den ud fra min optik er den vigtigste forudsætning for al skoleudvikling. Skoleudvikling bør komme nedefra, hvorfor det er vigtigt, at lærerne får faglig inspiration. Jeg så gerne, at GL havde et større fokus på efteruddannelse af sine medlemmer. Specielt i en tid hvor det er min opfattelse, at skolerne ikke vil eller kan prioritere det. Dernæst må jeg tilstå, at mange af GL’s kursustilbud er uinteressante for mig, ligesom de er dyre. Ofte så dyre at skolen ikke vil betale. Og det er et stort indgreb i privatøkonomien, hvis man selv skal betale. Derfor mener jeg, at GL bør arbejde for billigere og bedre kursustilbud. Det kunne oplagt ske i samarbejde med de faglige foreninger. Måske man kunne lave en slags GL oplysningsforbund? Det vil være en god service til medlemmerne, ligesom det vil give bedre mulighed for netværksdannelse blandt alle medlemmerne uanset fagkombination. Det vil altsammen føre til et bedre og stærkere GL.

Hvad mener du? Og hvilken inspiration kunne du bruge i dit daglige virke?

Martin Mikkelsen - kandidat for liste 2 til GL’s hovedbestyrelse.