Digital dannelse - status indtil videre

Selvom vores elever er digitalt indfødte, forstået på den måde at de er vokset op med internet, computere, smartphones og digitale medier, er der en del, som de ikke mestrer, når de starter i gymnasiet. Det er vi nødt til at hjælpe dem med. Det gælder for eksempel at kunne skrive noter i digitale tekster og at kunne organisere links. Hvis vi ikke lærer eleverne det, får de ikke de nødvendige studiekompetencer med videre i uddannelsessystemet.

Vi arbejder med udvikling af digital dannelse på Køge Gymnasium fordi den digitale dannelse er en naturlig og nødvendig del af den almene dannelse.
Hos os består den digitale dannelse både af en praktisk og en refleksiv dimension. I den praktiske dimension handler det om at kunne anvende relevante programmer og om at kunne færdes på nettet på en hensigtsmæssig måde. Den refleksive dimension handler om at kunne forholde sig kritisk, bl.a. til anvendelse af kilder fra nettet og til egen adfærd på nettet.

For at gøre den digitale dannelse praktisk, har vi opstillet en række kompetencer, som den digitale dannelse bygger på. Disse digitale kompetencer vil vi gerne vil styrke og udvikle hos vores elever i deres gymnasietid:

 • at kunne regulere egen brug af it i undervisningen

 • at kunne søge information på nettet på en kritisk og kvalificeret måde

 • at forstå forskellen mellem inspiration/hjælp og plagiat

 • at kunne færdes i de sociale medier på en reflekteret måde

 • at kunne etablere, vedligeholde, udvikle og beskytte en digital identitet

 • at kunne læse og tage noter på en hensigtsmæssig måde på skærm

 • at have mod, lyst og evne til selv at sætte sig ind i nye digitale værktøjer

 • at kunne fremstille produkter til bestemte målgrupper på nettet

 • at kunne anvende hensigtsmæssige faglige programmer og værktøjer

 • at kunne deltage i debatter og videndeling på nettet

Det har ført til, at der i 1.g bliver gennemført 8-9 studiekompetencemoduler, og i det kommende skoleår vil der også blive afholdt 7 studiekompetencemoduler i 2.g. Vi udarbejder modulindhold i it-vejledergruppen, og hvert klasseteam får så et Google Site, hvor alt materialet ligger klar til brug, og hvor de selvfølgelig kan tilpasse det efter klassernes behov.

En vigtig erfaring, som vi har med fra dette skoleår, hvor hele 1.g-årgangen har været igennem de fastlagde moduler, er, at kompetencerne skal forankres i fagene. Eleverne begynder ikke lige pludselig at handle anderledes, fordi de har fået noget præsenteret i et enkelt modul. Der skal gentagelser til, og det skal anvendes i de forskellige fag. Det prøver vi at ændre lidt på i det kommende skoleår. Vores plan for den kommende 1.g-årgang ser således ud:

Grundforløbet

 • It-introduktion

   1. studiekompetencemodul, it-vejledere

 • Regulering af privat brug af it i undervisningen

   2. studiekompetencemodul, samfundsfagslærer

 • Kom i gang med Google Apps

   3. studiekompetencemodul, matematiklærer

 

Studieretningsforløbet

 • Læsning og annotering i digitale tekster

   4. og 5. studiekompetencemodul, historielærer

 • Organisering og deling af links og digitale noter

   6. studiekompencemodul, matematiklærer

 • At forstå forskellen mellem inspiration/hjælp og plagiat

   7. studiekompetencemodul, engelsklærer

 • Tekstbehandlingskompetencer

        8. studiekompetencemodul, dansklærer

 • At kunne færdes i de sociale medier på en reflekteret måde

   9. studiekompetencemodul, it-vejledere og samfundsfagslærer

 

Som en lille note til modulet om at kunne læse og annotere i digitale tekster, er vi begyndt at se, at eleverne overfører deres digitale læsevaner, der typisk er overfladiske og zappende, til papirtekster eller til længere tekster på nettet.
Der er helt klart et behov for at lære dem at koncentrere sig og holde den røde tråd hele vejen igennem en tekst - uanset om teksten er digital eller analog.

For 2.g’erne er der en del gentagelser og udvidelser af kompetencerne fra 1.g for at øge sandsynligheden for, at eleverne lærer og bruger kompetencerne. Planen for 2.g-årgangen ser dermed således ud:

 • Informationssøgning og plagiat

1. studiekompetencemodul, historielærer

 • Noter i digitale tekster og organisering af links

   2. studiekompetencemodul, dansklærer

 • Tekstbehandlingskompetencer

      3. studiekompetencemodul, studieretningsfagslærer

 • Sociale medier og eget ansvar

   4. studiekompetencemodul, dansklærer

 • Adfærd i sociale medier og adfærd på nettet

      5. studiekompetencemodul, naturvidenskabslærer

 • Planlægning af tid i den digitale kalender

   6. studiekompetencemodul, matematiklærer

 • Mod og lyst til at sætte sig ind i nye digitale værktøjer

      7. studiekompetencemodul, studieretningsfagslærer

I det næste skoleår er vores pilotklasse, der prøvekører vores plan, før den udrulles til hele årgangen, blevet 3.g’ere. De skal sandsynligvis have trænet nogle af kompetencerne fra 1.g og 2.g igen, men med udvidelser og med krav om faktisk at gøre frem for blot at kunne gøre de forskellige ting. Desuden vil der være fokus på produktion til forskellige målgrupper på nettet samt på deltagelse i forskellige fora på nettet. Og selvfølgelig en grundig omgang træning i informationssøgning og hensigtsmæssig anvendelse af kilder fra nettet. Og så venter vi spændt på at se, hvad der kommer ud af det hele...