Det hele samtidigt

Jeg sad som sædvanligt i stuen og forberedte undervisning, mens min datter så sin yndlingsserie på Netflix. Samtidig chattede jeg med en kollega på Facebook og fulgte med på Twitter.
Så spurgte min søn om noget. Ja, svarede jeg. Og så blev han sur! Men jeg havde da givet ham lov…

Hvad var det lige, der skete der? Og hvad havde jeg egentlig givet ham lov til? Min søns vrede var helt berettiget, for jeg havde slet ikke lyttet til ham, selv om jeg bildte mig ind, at jeg lyttede.

Jeg tror tit, at jeg kan multitaske, men det kan jeg ikke. Alligevel tager jeg mig selv i at prøve. Der er altid mere end én ting, der kræver min opmærksomhed, og jeg bilder mig ind, at jeg klarer det hurtigere, hvis jeg gør det hele samtidig. Men det gør jeg ikke, og jeg ved det godt.

Forskning viser, at opgaver løses væsentligt langsommere og en hel del dårligere, når vi prøver at multitaske. Vi kan nemlig kun skifte vores opmærksomhed mellem forskellige ting. Vi kan ikke dele vores opmærksomhed. Forhåbentlig lærer jeg det.

Halvdelen af vores elever mener, at de kan multitaske. De mener, at de godt kan følge med på Facebook, se film på Youtube, lave lektier til næste time osv. samtidig med at de lytter til lærerens undervisning ved tavlen. Problemet er bare, at det fører til overfladisk læring, og at deres analytiske kompetencer udvikles langt dårligere end ved singletasking.

Der er meget på spil for de unge. Deres digitale identitet er anderledes end min, og de er forpligtede på online-tilstedeværelse med vennerne på en helt anden måde, end jeg er. Mine venner bliver ikke stødt, hvis jeg ikke ”liker” et Facebookopslag eller svarer på sms med det samme, men det kan deres venner blive. De føler med andre ord, at de skal være tilstede i den digitale verden hele tiden, og det giver uro, koncentrationsbesvær og selvpåført stress.

I år starter jeg skoleåret med at arbejde med multitasking med min 1.g-klasse. Planen er, at det skal ende ud i, at hver elev opstiller mål for sig selv på video om, hvilke adfærdsændringer vedkommende vil prøve at gennemføre (fx at slukke mobilen om natten, så nattesøvnen ikke forstyrres, lukke Facebook, mens der læses lektier eller lignende). Og så evaluerer vi efter et stykke tid, hvordan det er gået.

Vi starter med at se Youtubevideoen ”I forgot my phone”, og ud fra den snakker vi om digital identitet. Vi ser også Coca Cola-reklamen ”Social media guard”. Så arbejder eleverne med artiklen ”Multitasking – hvor kom jeg fra” af Lone Frank (Weekendavisen). Artiklen fortæller om forskeres undersøgelser af menneskers evne til at multitaske, og forskningsresultaterne er overraskende og overbevisende. Dernæst laver vi en lille, men meget illustrativ multitaskingøvelse, der ligger på EMU’en (http://www.emu.dk/modul/multitasking), og til sidst laver eleverne video med deres mål.

Efter en måneds tid evaluerer eleverne, hvordan det gik med at overholde målene. De reflekterer over, hvad der evt. forhindrede dem i det, og de forholder sig til, om de faktisk opnår den forventede ekstra opmærksomhed i timerne. Til slut formulerer de nye mål. Og min plan er at følge op på dem flere gange i løbet af deres gymnasietid.

Målet er ikke, at alle elever skal nå frem til, at Facebook er noget bras, men at de reflekterer over deres valg, og at de bliver bevidste om konsekvenserne af valgene, specielt i relation til undervisning og lektielæsning.