Du er her
Debatindlæg |
10. mar 2017

Bekymrende sorgløshed og opportunisme

Af: Redaktionen

Rektorforkvinde Anne-Birgitte Rasmussens svar til Jan Maintz er under al kritik. Han må ikke kritisere Danske Gymnasier (tidligere Rektorforeningen) for at bruge et navn, der ikke er repræsentativt. Og når han kritiserer principløsheden på højeste sted, får han et svar af ringe lødighed. Måske er Anne-Birgitte Rasmussen bare mere fremadrettet end Jan Maintz?

Jeg kan kun være enig i Maintz' kritik: Flosklernes holdeplads er uendeligt stor. Der er altid plads til flere! Det ved man, når man har læst rektorforkvindens udtalelser igennem de seneste år.

Men det er typisk på bjerget, hvor enhver "udvikling" er fantastisk! Substans, indhold, viden, kundskaber og dannelse? Det tilhører industrisamfundet. I Rektorforeningen er man i stedet på forkant. Herfra er der ingen kritisk refleksion over udviklingen, ingen "gammeldags" bekymring, uanset hvad forskningen siger.

Hertil kommer en leflen for erhvervslivet, som ingen berettigelse har. Kun de ringeste erhvervsfolk tror, at mindre faktisk allroundviden hos de uddannede medarbejdere (og flere tekniske it-færdigheder) er en hurtigere vej til succes. Men skulle logikken følges, så burde det almene gymnasium ganske enkelt lukkes og erstattes af direkte erhvervsrettede uddannelser. Frisk fra fad, så at sige?

Hvorfor al denne opportunisme, denne leflen for alt nyt? Fordi det er nyt? Hallo, er der nogen hjemme?

I samme ombæring en stor tak til Dorthe Antonsen og Oluf Lindberg-Nielsens velskrevne og særdeles velargumenterede kronik om digitaliseringens forblændelse – denne nye erstatningsreligion. Med saglighed og baseret på videnskabelige undersøgelser påviser de digitaliseringens begrænsninger og anbefaler pragmatisme og erfaring. Noget er superfornuftigt med hensyn til digitalisering, andet er helt ubrugeligt. Og når en gymnasieskole lukker sit bibliotek og sælger dets bøger ligesom secondhandvarer på et loppemarked, er bunden nået! Men det er standarden i dag. Bogen som kulturbærer?

Næ, det er bogens svanesang – understøttet af en hær af modernistisk naivisme. Fagligt niveau? Læringsnemme? Videnskabelig evidens i læringen? Vi vil ikke høre om forskningsresultater, der beviseligt modsiger den nye it-religion. For vi ved a priori, at vi digi-religiøse har ret. Så på helt uvidenskabelig vis holdes ny forskningsbaseret viden nede. Hvor dumt. Simpelthen dumt.

Jeg fandt, at der var en slags forbindelse mellem rektorforkvindens forbeholdsløse og ukritiske tilbedelse af it-guden og "udviklingen", hendes lettere nedladende svar til Jan Maintz og den topstyrede og udemokratiske kommandostyring, der foregår i disse tider i vore skolevirksomheder!

Det er ét af flere tegn på dekadence.
Og dét er virkelig bekymrende!

Stig Wørmer
Storstrøms VUC

Kommentarer

0
You must have Javascript enabled to use this form.