Artikel
Valg 2018: De nye kandidater
Alle4_v2

Valg 2018: De nye kandidater

Nogle af kandidaterne til hovedbestyrelsesvalget stiller op for første gang. Vi har spurgt en fra hver liste om, hvorfor de stiller op.

Tekst_ Vorre

Mai-Møller-Nielsen

Kandidat: Mai Møller Nielsen, Liste 1

Uretfærdighed skal markeres
Jeg har altid haft en politisk bevidsthed og et engagement, men jeg har aldrig haft en plan for, at det skulle udmøntes i noget bestemt, og slet ikke partipolitisk. Det gør en forskel, når jeg kan mærke, at der bliver lyttet, eller at folk som minimum har respekt for, at jeg ytrer det. Jeg har også deltaget i flere af GL’s arrangementer og er taget til høringer og på den måde engageret mig i, hvad der foregår, og måske haft et håb om, at jeg sammen med fællesskabet kunne være med til at rykke nogle ting.

Jeg har længe haft en interesse for fagbevægelsen specifikt. Da jeg startede som gymnasielærer i 2013, var der lige forhandlet ny overenskomst, og jeg mærkede, at noget var forandret. Folk var vrede, og jeg kunne ikke forstå, hvordan det var gået så galt, og hvordan vi kunne være kommet til at sige ja til noget, der blandt andet lagde grunden for, at folkeskolelærerne senere blev tromlet. Det var dybt bekymrende. Men det ligger ikke til mig at stikke halen mellem benene. Det må kunne gøres anderledes, og hvis ikke anderledes, kan vi i det mindste markere, hvad der er retfærdigt og ikke. Hvis jeg var kommet ud i en gymnasievirkelighed, hvor alt gled og var godt, er det ikke sikkert, at jeg havde været nær så motiveret for at tage handsken op.

Forud for hovedbestyrelsesvalget i 2015 blev jeg kontaktet af to af listerne. Det kom lidt bag på mig, og det var måske desværre et udtryk for, at der på tidspunktet var få unge lærere, der interesserede sig for fagforeningsarbejde. Efter samtaler med de to lister stod det klart for mig, at jeg ikke var enig nok med dem til, at det ville være rimeligt at stille op, men det var givende samtaler, der har ledt mig hen mod den liste, jeg i dag stiller op for.


Linda-Lillelund-Rom

Kandidat: Linda Lillelund Rom, Liste 2

Vi må ikke blive tromlet som folkeskolelærerne
Min meget turbulente opstart som gymnasielærer med flere vikariater, hvor jeg har været udsat for mange mærkelige ting undervejs, har fået mig til at tænke, at det må vi kunne gøre bedre i vores branche. Derudoverhar jeg været meget rystet over den måde, som folkeskolen er blevet tromlet på. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at det ikke skal ramme gymnasiesektoren. Folkeskolelærerne blev kørt over af en kampvogn i 2013, og jeg er stadig meget vred både på deres og hele uddannelsessystemets vegne. Jeg ser desværre nu, at de samme vilkår, som folkeskolelærerne har, sniger sig ind på vores område. Det kan jeg slet ikke acceptere, og det vil jeg arbejde imod.

Jeg er et meget engageret menneske, og selvom jeg ikke selv opsøger så mange aktiviteter, ender jeg alligevel altid med at komme med i dem, fordi jeg er nysgerrig og ikke kan lade være med at melde mig. Jeg har tidligere været involveret i bestyrelsesarbejde på lokalt niveau – for eksempel forældrebestyrelser, men jeg har ikke prøvet noget i den her målestok før.

Jeg er i forvejen meget politisk, men det er mere på et personligt niveau og ikke så meget på foreningsniveau. Jeg deltager i den politiske debat – især på de sociale medier, hvor jeg er meget aktiv. Så jeg vil altid kunne deltage i en diskussion om vores arbejdsvilkår og give mine egne holdninger vægt.


Sanne-Bjerre-Hyldgaard

Kandidat: Sanne Bjerre-Hyldgaard, Liste 3

Brokkeretten bortfalder uden engagement
Den primære årsag til min opstilling er en nysgerrighed. Jeg vil gerne vide mere om mit arbejde og om, hvordan forhandlingerne foregår, blandt andet om løn og processerne bag. Når jeg ser det udefra, virker det, som om politikerne er 100 år om at komme frem til noget, og det kan godt være svært at forstå. Der synes indimellem at være nogle meget sort/hvide-holdninger, og med min mere pragmatiske tilgang til tingene mener jeg, at man bør mødes noget mere på midten. For hvis vi rent faktisk skal have nogle aftaler i hus, er alle nødt til at give sig lidt hist og her.

En anden grund er, at jeg ser områder, hvor der er nogle lavthængende frugter, der kan plukkes. Blandt andet omkring løstansatte. Jeg vil gerne være en af dem, der gør opmærksom på, hvor udfordringerne er.

Jeg har ikke den tanke, at jeg skal revolutionere stedet, for det tvivler jeg stærkt på, at jeg kommer til. Det vil være naivt at gå til det med den tilgang, at jeg kan lave det hele om. Selvfølgelig kan man være med til at ændre nogle små ting og præge det i en eller anden retning. Jeg håber i hvert fald, at jeg kan være med til at præge det i en retning og skære igennem noget af alt bullshittet og få nogle reelle aftaler. For det er mit indtryk, at der er meget snak, og at det ikke altid bliver til så meget.

Det er vigtigt for mig at engagere mig og være en del af fællesskabet. Det betyder rigtig meget. Jeg har to gange som gymnasielærer oplevet at stå uden for fællesskabet – dels ved at flytte by, hvor jeg stod uden netværk,  og dels som løstansat. Det har betydet, at jeg har lært, at hvis man vil være en del af noget, kræver det engagement. Jeg har også den holdning, at hvis man vil brokke sig, skal man engagere sig i arbejdet og prøve at gøre en forskel. Ellers bortfalder brokkeretten.


Andreas-Munch-Møller

Kandidat: Andreas Munch Møller, Liste 4

Træt af stridigheder og referencer til fortiden
Jeg ønsker at gøre en forskel. Jeg har manglet information og åbenhed omkring hovedbestyrelsens arbejde, og derfor håber jeg på, at arbejdet kan blive mere gennemsigtigt. Vi er mange lærere, der ikke kan gennemskue, hvordan udvalgene bliver sammensat, hvordan udpegningerne foregår, og hvilke kriterier der ligger til grund, og hvad hovedbestyrelsen generelt leverer. Det er især under OK 18, at mange flere medlemmer er blevet opmærksomme på, hvad GL laver. Jeg vil ikke sige, at GL tidligere har været anonymt, men sammenholdet og forståelsen af GL er kommet mere på banen under OK 18. Jeg har valgt at stille op for at forbedre GL’s arbejde, men også for at give medlemmerne mere indsigt i det.

Jeg blev spurgt af Finn (listeføreren), som kender mig fra andre organisatoriske og politiske sammenhænge, om jeg kunne være interesseret i at stille op. Vi er enige om listens budskab om, at der skal nyt til. Der er stridigheder mellem de gamle lister, hvor de bliver ved med at referere til det, der skete i 2013. Nogle gange er det godt med nyt, som ikke er forankret i noget af det gamle. Jeg er en person, der altid tager opgaven til mig. Jeg har stillet op til mange bestyrelsesposter, og jeg er også blevet valgt til mange af dem. Jeg håber, at mine mange erfaringer kan bibringe noget nyt til hovedbestyrelsen i GL.

Jeg har været involveret i meget politisk og organisatorisk arbejde. Lige nu sidder jeg i hovedbestyrelsen i Europabevægelsen, i Nykredits repræsentantskab, i Nordea Liv & Pension, og derudover sidder jeg i flere lokale bestyrelser på Fyn.


 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater