Artikel
Styrelse: VUC Syd har overtrådt loven i alvorlig grad
Løftet pegefinger shutterstock_458925652

Styrelse: VUC Syd har overtrådt loven i alvorlig grad

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kommer nu med en hård kritik efter at have undersøgt VUC Syd. Mangel på sparsommelighed, ansættelse af ledelsens familiemedlemmer og en revisor, der ikke har levet op til sit ansvar, lyder nogle af kritikpunkterne.

Et tv til 87.488 kroner, en daybed til 82.712 kroner og tre malerier til i alt 208.450 kroner.
Samlet 433.532 kroner – det var prisen på indretningen af direktørens kontor på VUC Syd. Derudover kom indkøb af kontorstol og reolmøbler.
Det er en af de ting, der ikke falder i god jord hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Sidste år tog STUK initiativ til at undersøge VUC Syds forvaltning af udgifter og dispositioner på grund af historier i medierne om overforbrug. Det er den undersøgelse, som styrelsen netop har afsluttet, og i den forbindelse har styrelsen offentliggjort sin påtænkte afgørelse.

Overtræder lovgivning
Der må være røde ører på VUC Syd, for ledelsen og bestyrelsen får en svingende lussing af STUK, der hører under Undervisningsministeriet.
Først og fremmest vurderer STUK:

at VUC Syd i forhold til væsentlige punkter og i alvorlig grad har overtrådt og fortsat overtræder den lovgivning, som gælder for institutioner, og at det er nødvendigt for styrelsen at give bestyrelsen påbud og at træffe afgørelse om tilbagebetaling af tilskud og udpegning af ny revisor.”

Uberettiget udbetaling af taxametertilskud
VUC Syds overtrædelse af lovgivningen er især i forhold til den økonomiske forvaltning. Skolen får blandt andet kritik for sin uklare opgørelse af studieaktivitet og tælledage for kursisterne. STUK vurderer, at det indebærer:

“at institutionens studieaktivitet kan være forkerte, hvilket kan resultere i forkert og uberettiget udbetaling af taxametertilskud”.

Apple, BMW og Chicago
STUK vurderer, at VUC Syd har udvist mangel på sparsommelighed i udpræget grad. I den forbindelse nævnes blandt andet direktørens indretning af sit kontor, indkøb af 12 Apple armbåndsure til ledelsen, studieture for bestyrelsen og direktionen til blandt andet Chicago, Californien og Australien og leasing af 14 tjenestebiler heraf seks BMW’er.

VUC Syd pålægges derfor at tilbagebetale 1,2 millioner kroner.

Fyr revisoren
VUC Syd får også kritik for ikke at have tilrettelagt sin administration og forvaltning af udgifter på en måde, “der sikrer et betryggende kontrolmiljø, korrekt kontering og løbende opfølgning fra bestyrelsen og revisors side”.

Derfor pålægger STUK VUC Syds bestyrelse at afsætte den nuværende revisor samt at udpege en ny.

Manglende tillæg til lærere
STUK konstaterer desuden, at lønaftaler med cand.scient-undervisere ikke indeholder det overenskomstbestemte tillæg i GL-overenskomsten. Derfor skal VUC Syd gennemgå alle lønaftaler med denne gruppe lærere og efterfølgende orientere styrelsen.

Manglende undervisningskompetence
Styrelsen vurderer også, at et større antal undervisere ikke opfylder gældende regler i forhold til at have pædagogikum eller at leve op til de faglige mindstekrav.

Ansættelse af familiemedlemmer
STUK’s undersøgelse afdækker desuden, at VUC Syd har ansat direktørens søn, vicedirektørens datter og bestyrelsesformandens hustru, uden at habilitetsreglerne fuldt ud er overholdt.

“Institutionen har herved truffet afgørelse om ansættelse af de tre personer på en måde, som er egnet til at vække tvivl om, hvorvidt de ledere og medarbejdere i institutionen, som har deltaget i behandlingen af disse ansættelsessager, har været uvildige og upartiske,” lyder det i STUK’s påtænkte afgørelse.

Tager kritik alvorligt
VUC Syds bestyrelse skriver i en pressemeddelelse, at den omgående har igangsat udarbejdelse af handlingsplan.

“Vi tager styrelsens kritik særdeles alvorligt. Vi har de seneste måneder i forbindelse med, at vi har redegjort for forløbet over for STUK, allerede truffet en række foranstaltninger for at styrke de arbejdsgange og procedurer, som STUK nu retter kritik mod,” siger bestyrelsesformand H. P. Geil.

Bestyrelsesformanden hæfter sig ved STUK’s kritik af VUC Syds eksterne revisor, som er en helt ny kritik, skriver han i pressemeddelelsen.
Bestyrelsen har afsat den eksterne revisor med øjeblikkelig virkning, men også bedt revisoren om at udarbejde en redegørelse, som skal danne grundlag for en vurdering af, om der er belæg for at tage sagen i Revisornævnet.

Bestyrelsen har ansat ny direktør på VUC Syd, der starter 1. maj i år.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet skriver i den påtænkte afgørelse, at inden styrelsen træffer den endelige afgørelse i sagen, anmodes VUC Syds bestyrelse om at komme med eventuelle bemærkninger senest den 19. februar 2018.

Påtænkt afgørelse: VUC Syd

Se Styrelsen for Undervisning og Kvalitets påtænkte afgørelse om VUC Syd her.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater