Artikel
Rektorer om regeringens udspil: Overdrevet fokus på matematik
matematik1

Rektorer om regeringens udspil: Overdrevet fokus på matematik

”Unødvendigt meget matematik,” siger tre rektorer om regeringens planer for fremtidens gymnasium. Færre studieretninger er fornuftigt, men begyndersprogene og valgfriheden svækkes, mener rektorerne.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

De elever, der synes, cosinus og sinus er sort snak, får det sværere i gymnasiet, hvis det står til regeringen.

Tre rektorer, gymnasieskolen.dk har talt med, mener dog, at matematikken kommer til at fylde for meget i det almene gymnasium. 

Regeringen ønsker at indføre matematik på mindst B-niveau på landets gymnasier og samtidig skære ned på antallet af studieretninger.
I dag er der over 200 kombinationsmuligheder på landsplan, som skal skæres ned til 90 med 12 overordnede studieretninger.

De rektorer, gymnasieskolen.dk har snakket med, er enige i princippet om at reducere antallet af studieretninger. Men de er kede af det store fokus på matematik, blandt andet fordi det går ud over sprogfagene, mener de. Samtidig mener rektorerne også, at udspillet giver eleverne færre muligheder for selv at præge deres studieretning, og de frygter, at det kan få konsekvenser for elevernes motivation.  

Et naturvidenskabeligt billede
Eleverne skal ifølge gymnasieudspillet have matematik på mindst B-niveau med undtagelse af dem, der vælger en supersproglig linje. Det forslag bekymrer rektor på Ørestad Gymnasium Allan Kjær Andersen.

”Jeg synes, man er gået for vidt i kravet om matematik på B-niveau. Der er jo mange andre former for intelligens end den, der kan måles i matematik. Man ser fuldstændig bort fra, at de kreative fag kan have en værdi. Der er skabt et ret entydigt naturvidenskabeligt billede, og jeg synes, man går glip af en masse ressourcer hos unge mennesker, der har talenter i mange retninger,” siger han.

På Albertslund Gymnasium vil udbredelsen af matematik blive en stor pædagogisk udfordring, de gerne tager fat i. Men rektor Dorthe Heide er bange for, det vil få konsekvenser for mange af eleverne.

”Jeg kan være bekymret for, at nogle af vores elever kan knække nakken på det. Matematik er et af de fag, som eleverne mister følingen med, fordi der er så stort et skel fra folkeskolen til gymnasiet,” siger hun.

Allan Kjær Andersen er enig i, at mange elever vil få det svært.

”Vi vil opleve, at flere elever skal hjælpes meget, fordi de får sværere ved tingene. Det bliver blandt andet dem, der har problemer med matematik. Der må være andre måder at højne niveauet i gymnasiet på end at sprede matematik ud over det hele,” siger han.

Man svækker sprogene
Det matematiske fokus møder heller ingen forståelse hos Jesper Vildbrad, rektor på Svendborg Gymnasium.

”Hvis man vil styrke det sproglige, så skal man også have et humanistisk fokus og nøjes med matematik på C-niveau. Der er jo en masse mennesker i dagens samfund, som klarer sig glimrende uden at have haft matematik på mere end C-niveau,” siger han.

Dorthe Heide fra Albertslund Gymnasium mener også, at det store fokus på matematik går for meget ud over sprogfagene.

”De sproglige linjer er udsatte i det nye gymnasieudspil. Jeg har en forhåbning om, at der vil ske noget andet med dem i det endelige udspil,” siger hun.

På Ørestad Gymnasium er Allan Kjær Andersen især bekymret for begyndersprogene, som ikke vil kunne indgå i en studieretning – med mindre den består af tre fremmedsprog eller tre højniveaufag.

”Jeg synes, det er en farlig tendens, at man på den ene side vil forberede eleven til globaliseringen, men samtidig svækker man de sprog, der er vigtige i en globaliseringssammenhæng. Definitionen af, hvad det vil sige at være på et højt niveau, er for entydig. En del af de elever, der har mulighed for at blive dygtige studenter, vil blive demotiverede, når de får mindre af det, de bliver motiverede af,” siger han.

Valgfag bliver for hobby-agtige
Det skal ifølge regeringens udspil ikke længere være muligt at vælge en ABC-studieretning på stx. Studieretningerne skal kun indeholde fag på høje niveauer, og de fleste studieretninger vil komme til at hedde AAB, AAA og i en enkelt undtagelse ABB, hvis eleven har både matematik og kemi på B-niveau.

Nedskæringen vil få konsekvenser på Ørestad Gymnasium, der udbyder mange forskellige studieretninger. De har især succes med en journalistisk studieretning og udbyder derudover også en medie-, psykologi-, innovations- og designstudieretning.

”Hvis gymnasiereformen bliver gennemført, vil det få store konsekvenser for vores gymnasium. En reform vil betyde, at vi skal omtænke hele vores profil,” siger rektor på Ørestad Gymnasium Allan Kjær Andersen.

Det skal i stedet være muligt at vælge et ekstra C-niveau fag som valgfag ved siden af sin studieretning.  Allan Kjær Andersen deler synspunktet, at det skal være sværere at gå i gymnasiet. Men han mener, at det svækker helheden, at de personlige valg ikke kan blive integreret i studieretningen.

”Valgfagene kommer til at hænge som noget hobbyagtigt ved siden af. Jeg havde hellere set, at man havde begrænset antallet af fag på højere niveauer i stedet for at få endnu flere. Man kommer til at snuse til en masse forskellige fag, uden man egentlig kommer i dybden med dem,” siger Allan Kjær Andersen.

Jesper Vildbrad mener heller ikke, at valgfagene på C-niveau kommer til at styrke eleverne.

”Det bekymrer mig, at man vil styrke fagligheden og samtidig give eleverne mulighed for et ekstra valgfag på c-niveau. Så bliver vi et slags valgfagsgymnasium, som konkurrerer med andre om forskellige fag på C-niveau. Det får ikke det samarbejdende gymnasium til at hænge sammen.”

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater