Artikel
Politikerne: Gymnasiet skal også skabe almendannelse i fremtiden
No image

Politikerne: Gymnasiet skal også skabe almendannelse i fremtiden

Almendannelse har ikke fyldt meget i den politiske debat om fremtidens gymnasier. Men ifølge politikerne skal den almene dannelse fortsat spille en stor rolle i gymnasiet.

Tekst_ gs_redaktor
Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Marie Krarup
Gymnasieordfører, Dansk Folkeparti

Høj faglighed, Sokrates og 1864

Hvad er almendannelse for dig?
Almendannelse er for eksempel at vide, hvem Sokrates var, og hvad der skete i 1864. Det er at kunne stave, det er at kunne matematik og fysik. Almendannelse hænger tæt sammen med en høj faglighed.

Hvad skal fremtidens gymnasium kunne for at give eleverne almendannelse?
Gymnasiet skal forberede eleverne, så de kan klare kravene til universitetet og samtidig give eleverne en bred baggrund, så de er generelt orienteret om samfundet. Det vil sige, at de skal kunne noget dansk litteratur, historie og sprog, engelsk litteratur og kultur og så videre. Derudover skal de også have fag, som er specifikt rettet mod et studium, for eksempel fysik og kemi.

Eksperter mener, at for meget fokus på karakterer og målbare resultater går ud over almendannelsen, hvad mener du?
Jeg mener ikke, det er der, det går galt, når vi taler om uddannelse. Det er fint at gå til eksamen, fordi det styrker indlæringen. Høj faglighed hænger sammen med almendannelse. Hvis man er rigtig god til at tale tysk, så har man meget større mulighed for at bruge det tyske sprog til også at læse litteratur. Der er ingen modsætning mellem karakterer og almendannelse.

 

Ane Halsboe-Jørgensen
Ordfører for ungdomsuddannelser, Socialdemokraterne

Refleksion, viden og perspektiv

Hvad er almendannelse for dig?
Almendannelse er, at du får viden om mere, end du skal bruge på din videregående uddannelse. Det betyder for eksempel, at du ikke kan slippe for naturfag, selv om du er supersproglig. Almendannelse handler om at kunne reflektere, være kildekritisk og sætte din viden ind i et større perspektiv. For at lære om samfundet i dag skal du også vide, hvordan det var i går. Det handler ikke kun om den klassiske dannelse, men også om at du skal kende baggrunden for, hvorfor EU blev dannet, for at kunne forholde dig til EU i dag.

I regeringens udspil Gymnasier til fremtiden bliver almendannelse stort set ikke nævnt, hvorfor ikke?
Når det ikke er nævnt, er det mere et spørgsmål om, at vi har adresseret det, som trænger til et løft. Almendannelse er vigtigt, og vi mener, at det går godt med almendannelsen i folkeskolen og gymnasiet. Regeringen nævner dog også trivsel som et af de klare mål for gymnasierne, og det hænger også sammen med almendannelse.

Hvad skal fremtidens gymnasier kunne levere af almendannelse?
Danmark har en konkurrencefordel, fordi vi lærer unge at tænke bredere, sætte deres viden ind i en kontekst og tænke kritisk. Så kan det godt være, at unge i andre lande er bedre til kongerækken og udenadslære, men vi skal værne om, at de unge får en uddannelse, hvor alt ikke kan måles og vejes.

 

Esben Lunde Larsen
Forsknings- og uddannelsesordfører, Venstre

Høj faglighed, Sokrates og 1864

Hvad er almendannelse?
Det er at have en historisk forståelse og bevidsthed. Det gælder både kulturhistorisk, religionshistorisk, politisk og alment historisk. Det betyder, at man forstår, at Kaj Munks Den blå anemone både er selvbiografisk og samtidshistorisk, at man forstår, at den forståelse af frihed, som Grundtvig digter om, både er en individuel og en samfundsmæssig frihed. Almendannelse er, at man kan sætte sin egen tilværelse ind i den kulturhistorie, som Danmark og Europa er en del af.

Hvorfor er det vigtigt, at unge kan sætte deres egen tilværelse ind i en større sammenhæng?
Fordi man skal forstå, at man ikke bare er en X Factor-stjerne syv fredage i træk, men at man er en del af et samfund, hvor kulturen, religionen og historien har gjort, at vi er et af de mest frie og velstående samfund i verden. Man skal kunne bevare et åbent sind, når man møder verden ude eller herhjemme, og det kan man, hvis man er rodfæstet i sit eget.   

Hvad vil Venstre konkret gøre for at sikre almendannelse i gymnasiet?
Vi har blandt andet foreslået en national sprogstrategi i forhandlingerne om fremtidens gymnasier. En national sprogstrategi er jo i høj grad almendannende, fordi der ligger så meget iboende i sproget. Jeg tror, at der blandt alle partier i gymnasieforligskredsen er en stor opmærksomhed på almendannelse.
 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater