Artikel
Mange tillidsrepræsentanter ”vælges” uformelt
No image

Mange tillidsrepræsentanter ”vælges” uformelt

Ganske få lærere stiller op til valget som tillidsrepræsentant. Det behøver dog ikke være et krisetegn, men kan skyldes at ingen ønsker rollen, hvis deres kolleger ikke på forhånd opfordrer dem til at stille op, siger forsker.

Tekst_ gs_redaktor
Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Kandidatlisterne til valget som tillidsrepræsentant (TR) på skolerne er ofte meget kort. På langt de fleste skoler er der ifølge Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) kun én lærer, som ønsker at blive TR, og ofte er det den samme person, som har haft rollen flere år i forvejen.

Umiddelbart kan det virke som en krise for TR-rollen, at ikke flere ønsker at påtage sig den, men det er dog langtfra tilfældet, mener Steen E. Navrbjerg, som forsker i TR-rollen på Forskningscenter for Arbejdsmarkeds og Organisationsstudier (FAOS) på Københavns Universitet.

Han har foretaget omfattende undersøgelser af TR-rollen på store dele af det danske arbejdsmarked. Ifølge Steen E. Navrbjerg skyldes den beskedne kandidatliste til TR-valget blandt andet, at de fleste kandidater først vil være TR, når deres kolleger opfordrer dem til det.

”For tillidsrepræsentanter er det vigtigt, at de føler, at de har kollegernes opbakning. De har ikke lyst til at blive valgt som tillidsrepræsentant, hvis deres kolleger ikke står bag dem,” siger Steen E. Navrbjerg.

Opbakning ved frokostbordet
Det betyder også, at TR i nogle tilfælde reelt får opbakningen ved frokostbordet, og at valget dermed på forhånd er afgjort, da ingen andre kandidater stiller op.

Steen E. Navrbjerg har sammen med Trine P. Larsen i 2010 gennemført en stor undersøgelse blandt 26.000 tillidsrepræsentanter på LO-området. Undersøgelsen viser, at 56 procent af dem blev TR, fordi de blev opfordret til det af deres kolleger. De samme TR'ersvarer dog også, at de stiller op for at få indflydelse på deres arbejdsplads og sikre bedre løn og arbejdsvilkår for deres kolleger. Med andre ord: TR'erne har det faglige arbejde i maven, men det er vigtigt for dem at blive opfordret til at stille op.

”Det giver også god mening, fordi tillidsrepræsentanten har brug for sine kollegers tillid og mandat, når vedkommende for eksempel skal forhandle med ledelsen,” siger Steen E. Navrbjerg.

Samtidig viser undersøgelsen, at når TR'erne er blevet valgt, bliver de fleste glade for deres rolle. I undersøgelsen svarer 89 procent, at de er meget tilfredse eller delvist tilfredse med at være TR. På spørgsmålet om, hvorvidt de kunne tænke sig at blive valgt som TR i en ny periode, er der kun syv procent i undersøgelsen, som svarer nej, og halvdelen af dem skal på pension.

Vil du være tillidsrepræsentant?
Lisbeth Larsen har været TR på Frederikssund Gymnasium i et år. Hun blev TR, da hendes forgænger pludselig måtte stoppe før tid.

Hun genkender beskrivelsen af, at det var vigtigt for hende at få kollegernes opbakning, inden hun sagde ja.

”Hvis du skal have kollegernes mandat, så skal du formelt og reelt have kollegernes tillid,” siger Lisbeth Larsen.

Hun er tidligere arbejdsmiljørepræsentant på skolen og blander sig i debatten, men hun havde ikke tidligere overvejet at blive tillidsrepræsentant.

”Pludselig opstod der en situation, hvor vores tillidsrepræsentant stoppede. Jeg opfordrede en kollega til at tage over, men hun ville ikke. Samtidig spurgte flere, om jeg ikke havde lyst til at blive tillidsrepræsentant,” siger Lisbeth Larsen, som derefter meldte sig til at stille op.

Hun har ikke fortrudt,  at hun sagde ja til posten – tværtimod.

”Det har været meget positivt. Men der er også mange nye opgaver, og det er en stor udfordring. Som tillidsrepræsentant starter du på bar bund, og det tager lang tid at få rutine,” siger hun.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater