Artikel
Liste 3: Lærerne står bag gymnasiets succes
Anders-Frikke,-liste-3

Liste 3: Lærerne står bag gymnasiets succes

Tekst_ Vorre

Efter mange år som den dominerende liste i GL’s hovedbestyrelse og med – bortset fra et lille intermezzo sidst i 1990’erne – nærmest historisk patent på formandsposten siden listernes opståen måtte Liste 3 ved hovedbestyrelsesvalget efter OK 13 se sig henvist til de oppositionelle rækker. Der har de befundet sig lige siden.

Det er næppe nogen hemmelighed, at aben fra OK 13 har boet hos Liste 3, fordi daværende formand Gorm Leschly vurderede, at alternativet var værre, og endte med at sige ja til en aftale, ingen – heller ikke Liste 3 eller Leschly selv – dybest set ønskede. Listen vandt lidt af det tabte terræn tilbage i 2015, men netop som valgkampen blev skudt i gang, annoncerede nuværende næstformand og Liste 3’s tidligere formandskandidat Jeppe Kragelund, at han forlader skuden til fordel for et lederjob. Anders Frikke er derfor denne gang opstillet som formandskandidat.

– Hvad kan du og Liste 3 tilbyde medlemmerne, hvis I får flertal igen?

”Jeg synes, vi skal kigge fremad. Jeg er lidt træt af snakken om OK 13, som vi heller ikke ønskede, og som jeg som TR dengang slet ikke var en del af. Det er helt indlysende, at vores job er truet af især nedskæringer og et forsimplet syn på, hvad undervisning og udvikling er. Her skal GL være en klar stemme imod nedskæringerne og imod en måle-veje-kultur. Det handler om at skabe konkrete resultater, og her er det centralt, at vi som fagforening kan stille os på medlemmernes side. Lærerens professionsidentitet skal ikke udhules, den skal styrkes gennem en berigelse og en kvalificering i de faglige fællesskaber – i solidt samarbejde mellem lærere og elever, lærere og ledelse samt GL og ministerium. Lærerværelset skal i langt højere grad fungere som en samarbejdende enhed, styrke fællesskabet og undervisningen og være langt stærkere i kampen mod stress.”

Hvordan skal de ting konkret gøres?

”Et medlem må med god ret forvente, at en hovedbestyrelse agerer professionelt og seriøst med et langsigtet mål for øje. Det kan føles godt at have en skinger tone i debatten, at være en rigtig bulderbasse på Facebook, men man skal altid overveje, om det er i medlemmernes langsigtede interesse. Vi skal påvirke meningsdannere, ledere og politikere, og det gør man bedst gennem tillidsfulde, strategiske alliancer og kun sjældent via skingre råb fra ølkassen. GL får magt og indflydelse gennem relationer, endda nogle gange personlige relationer,” siger Anders Frikke.

Pragmatik versus ideologi
Han kunne godt tænke sig, at det lokale niveau fik større fokus i den strukturdebat, der er lagt op til i GL fra senere på året. Vi har set en bevægelse mod en mere decentral gymnasiestruktur i Danmark, og her skal GL være bedre til at understøtte arbejdet lokalt, mener Anders Frikke. 

TR-rollen er meget vanskelig, da man selvfølgelig er lærernes talerør over for ledelsen, men samtidig skal man også være sig helt bevidst, at man ikke får resultater uden en nær og god samarbejdsrelation til netop ledelsen, lyder hans opskrift. 

”Den TR, der vil føre krig mod en ledelse, taber i det lange løb – den TR, der  over tid og ofte helt diskret formår at plante egne idéer og dagsordener hos ledelsen, vinder de virkelige kampe, der flytter noget på lærerværelset. Disse latente, men helt afgørende sejre er svære at sole sig i bagefter – den dygtige TR er ikke narcissist, han går efter sagen og ikke efter den personlige hæder. Denne analogi gælder også for det centrale arbejde i GL.”

Anders Frikke har dog allerede taget lidt forskud på strukturdebatten ved blandt andet at problematisere listestrukturen, som han finder ødelæggende for et sundt debatklima i hovedbestyrelsen.

”Listerne skal afvikles, hvis de står i vejen for den seriøse, udviklende, fremadrettede, strategiske debat i GL. GL’s ressourcer og medlemmernes penge skal ikke spildes på interne kampe fra fortiden, når sektorens udfordringer er så store, som de er. Det har vi ganske enkelt ikke råd til.”

– Mener du virkelig ikke, der er forskel på listerne, og at de tjener et formål?

”Hvis jeg skal sige noget godt om listesystemet, er det, at det har en slags opdragende funktion, hvor man lægger lidt låg på hinanden. Jeg ser retorikken som den største forskel – to forskellige holdninger til, hvordan man får størst indflydelse: pragmatik eller ideologi. I mine øjne er GL så lille en organisation i det samlede billede, at vi er tvunget til at være pragmatiske.”

Rævekager
Netop samarbejdspartnere spiller en vigtig rolle for Liste 3. Først og fremmest akademikerfællesskabet i AC, som til tider har været udskældt for ikke at prioritere GL’s sag tilstrækkeligt – for eksempel ved OK 13. Men ifølge Anders Frikke er der ingen vej udenom – man skal være stor for at opnå en gennemslagskraft som ved OK 18.

”Vi er nødt til at være os pinligt bevidste, at vi ofrede vores egne mål i det store fællesskab, og det kan vi ikke gøre på samme måde næste gang. Vi skal have egne mål gennemført – gennemsigtighed i planlægning, merarbejdsproblematikken skal løses, og skæv arbejdsbelastning og stress skal håndteres bedre. Det kræver en langsigtet, velplejet alliance – valgkamp eller ej. Arbejdet i AC bør allerede være startet. Det er helt afgørende, at vi er synkroniseret med AC, og det bliver man ikke, fem minutter før forhandlingen går i gang – det skabes kun i langsigtede strategiske alliancer.”

– Hvis du nu blev formand og fik frie hænder med en realistisk økonomisk ramme, hvad ville du så gøre?

”Jeg ville starte i eget hus med en grundig dialog om, hvordan vi ‘bager rævekager’, så vi kan få maksimal indflydelse. Hvor kan vi realistisk flytte noget? Den diskussion ville jeg afsætte meget tid til og måske mindre tid til at diskutere, hvad vi mener om det ene og det andet. Og så ville jeg se på, hvordan vi kan udnytte et dygtigt sekretariat bedre. Vores forudsætning som politikere er vores erfaring fra praktisk arbejde, men det er et professionelt sekretariat, der skal omsætte vores visioner og tanker til muligheder. Vi skal nok være lidt mere ydmyge over for folk, der professionelt beskæftiger sig med de ting.”

– Men hvorfor er det så vigtigt at få medlemmerne til at stemme til et hovedbestyrelsesvalg?

”Nogle af de gamle kæmper er stoppet eller stopper nu – eksempelvis formanden og den ene næstformand. Det giver en chance for at skabe et helt nyt GL med yngre kræfter. Så på mange måder er det et mere definerende valg end så mange andre i GL’s historie. Vi skal turde tænke mere offensivt som fagbevægelse og udnytte det fællesskab, OK 18 viste. Jeg tror, der nu er brug for at se på det positive og skabe en engagerende ånd. På trods af de altødelæggende nedskæringer – jeg må bare opfordre politikerne til at komme til fornuft. Vi kan simpelthen ikke være det bekendt over for de unge. For tag ikke fejl, det er lærerne, der har gjort gymnasieskolen til den succes, den er i dag. Det skal vi turde være stolte af!” 

Fakta om Liste 3

Liste 3 har igennem den seneste periode haft fire pladser i hoved­bestyrelsen, herunder den ene næstformandspost. 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater