Artikel
Læreres makkerskab gavner elever
image

Læreres makkerskab gavner elever

På Selandia Tekniske Gymnasium har to lærere indgået et makkerskab. Siden august har de været skemalagt samtidig på alle deres lektioner og hold. Ordningen har vist sig både at styrke fagligheden for dem selv og eleverne.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

For et års tid siden fik Frederikke Tom-Petersen en idé. Hun er lærer på Selandia Tekniske Gymnasium, hvor hun blev sat på et 3.g-valghold i kemi på A-niveau som en slags hjælpelærer, da holdet var meget stort, men alligevel for lille til at blive delt i to.
Det fik hende til at tænke, at der var et potentiale i makkerskab med at skemalægge to lærere på de samme lektioner.

”Til at starte med var det af logistiske og praktiske årsager, men så spurgte jeg min kollega, om vi skulle forsøge at gøre det, og det ville han gerne,” siger Frederikke Tom-Petersen, der underviser i kemi, biologi og bioteknologi.

Siden august har Frederikke Tom-Petersen og Peter Georg Rasmussen derfor været skemalagt på de samme lektioner. Deres makkerskabsordning har gjort, at de enten har aftalt, at den ene skulle være til stede til undervisningen, eller at de begge skulle være der. Deres elever har derfor ikke haft en eneste aflyst lektion siden august.
Dette er især praktisk, da Frederikke Tom-Petersen er tillidsrepræsentant, og Peter Georg Rasmussen er studievejleder, og de derfor er væk fra tid til anden.

”Det har lettet meget, når jeg er ude af huset. Det stresser mig, når jeg skal aflyse hold, for man står med et stort ansvar. Nu kan jeg være væk med god samvittighed, fordi jeg ved, at eleverne har det godt derhjemme med Peter Georg,” siger Frederikke Tom-Petersen.

Forskellig undervisning
Makkerskabsordningen har givet de to lærere frihed til at prøve nye undervisningsformer af. For eksempel kan de bruge differentieret undervisning, hvor de elever, der har forstået et emne, kan gå et sted hen med den ene lærer, mens de elever, der trænger til 20 minutter ekstra med emnet, kan få det med den anden lærer.
Det giver også mulighed for, at den ene lærer kan have tavleundervisning med den ene del af klasen, mens den anden lærer tager den anden del af klassen med i laboratorium.

”Jeg har været lærer i 25 år, og det er dejligt at kunne prøve en ny form for undervisning af. Det giver et bedre flow i undervisningen for eksempel at kunne dele et hold op, og jeg tror, at alle lærere gerne vil have små hold. På den måde får alle elever sagt noget, og jeg kan bedre hjælpe, når jeg går rundt blandt 14 elever,” siger Peter Georg Rasmussen.

Han er selv meget glad for at bruge forskellige former for it i sin undervisning, hvor Frederikke Tom-Petersen er gladest for tavleundervisning.

”Vi gør det, vi er gode til uden dårlig samvittighed over ikke at bruge alle værktøjer,” siger Frederikke Tom-Petersen og fortsætter:
”Vi har overværet hinandens undervisning meget. I starten var det fedt for mig at se Peter Georg. Nu er det fedt at se eleverne, for det får jeg meget ud af. Så kan jeg nemlig se på dem, hvornår det går for hurtigt, og hvornår stoffet bliver for svært. Det er svært at se, når jeg selv underviser.”

Taler elever op
I forbindelse med standpunktskarakterer har makkerparret oplevet en stor fordel med ordningen.

”Det er så godt for eleverne, at vi er to, for de får en meget bedre vurdering. Der er for eksempel nogle elever, den ene kender bedre end den anden og omvendt. På den måde kan vi supplere hinandens observationer, så vi har kunnet tale elever op eller styrke vores vurdering,” siger Frederikke Tom-Petersen.

Ifølge de to lærere er deres elever også glade for makkerskabsordningen, som de føler, har været naturlig.

”Eleverne nævner især det, at vi er to forskellige typer lærere og at de bliver præsenteret for stoffet på forskellige måder, som noget, de godt kan lide,” siger Peter Georg Rasmussen.

På bølgelængde
I princippet kan makkerskabsordningen fungere som en vikarordning uden faglig eller pædagogisk sparring, men både Frederikke Tom-Petersen og Peter Georg Rasmussen er så glade for deres samarbejde, at de gerne vil fortsætte.

”For at det skal fungere som andet end en vikarordning, er det godt at være på bølgelængde, for der skal snakkes mere med hinanden,” siger Frederikke Tom-Petersen.

For Peter Georg Rasmussen er det vigtigt, at forventningsafstemme og acceptere hinandens oplevelser med eleverne.

”Hvis man går ind i et makkerskab, skal man afstemme, hvad man vil. Man skal også være loyal og respektere hinanden. Hvis Frederikke for eksempel har haft en time og har konstateret, at eleverne har en svaghed, må vi gøre noget ved det,” siger Peter Georg Rasmussen.

Klar til flere makkere
Rektor på Selandia Tekniske Gymnasium Niels-Erik Hybholt er meget positiv over makkerskabsordningen.

”Der er en enorm pædagogisk gevinst ved makkerskabsordningen. Når man har været lærer længe, har man fundet sin egen måde at undervise på, men når man skal spille sammen med en anden lærer afdækkes nye faglige og pædagogiske vinkler. Set på den måde udfordrer de to lærere hinanden, både fagligt og pædagogisk, og det er en stor gevinst for skolen og for eleverne,” siger han.

Niels-Erik Hybholt er derfor åben over for, at flere af lærerne på gymnasiet indgår makkerskab.

”Set ud fra fordelene ved denne makkerskabsordning kan det kun gå for langsomt med at få flere makkerskabsordninger etableret på skolen. Lærerne oplever fleksibilitet i dagligdagen samt faglig- pædagogisk sparring. Eleverne oplever en større variation i undervisningen. For skolen er det naturligvis en glæde, når både brugere og ansatte profiterer af et godt initiativ,” siger han.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater