Artikel
Ivrig debat om den gode undervisning
pejlemaerker_den_gode_undervisning

Ivrig debat om den gode undervisning

God undervisning kan ikke sættes på formel. Det har DUS og Undervisningsministeriet alligevel forsøgt. Formålet er at få sat gang i debatten på skolerne.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Hvad er god undervisning? Og hvad bidrager til at styrke lærernes engagement og professionelle ansvar?

Det var der fokus på, da Undervisningsministeriet og Danske Undervisersorganisationers Samråd (DUS) inviterede til konference på Nationalmuseet i København i går.

Undervisningsministeriet og DUS præsenterede 12 pejlemærker for god undervisning.

“God undervisning kommer ikke bare af sig selv, og vi må aldrig tage den for givet. Derfor er jeg også glad for, at I er mødt så talstærkt op, og jeg håber, at I vil tage en masse gode indspark med jer hjem,” sagde undervisningsminister Merete Riisager (LA) til de fremmødte lærere og ledere fra DUS’ medlemsorganisationer, der blandt andet tæller Gymnasieskolernes Lærerforening, Danmarks Lærerforening og Dansk Magisterforening.

“Pejlemærkerne er ikke en facitliste. De er tænkt som inspiration til lærere og ledere. Og jeg håber, at de vil få liv ude på skolerne og give anledning til faglige diskussioner og samtaler på lærerværelserne, så de kan bidrage til at udvikle god undervisning,” sagde undervisningsministeren.

Hvad styrker læreres motivation?
Som en del af arbejdet er Rambøll blevet bedt om at samle eksisterende forskning om, hvordan man kan definere og karakterisere lærernes engagement og professionelle ansvar, og hvilke metoder og praksisser som kan styrke lærernes motivation, engagement og professionelle ansvar.

“Lærerne er den vigtigste faktor for, at eleverne lærer og trives. Derfor vil vi gerne have mere fokus på, hvordan vi plejer og investerer i den vigtige faktor,” sagde Lotte Groth-Andersen, kontorchef i Undervisningsministeriet.  

Husk samarbejdet
I en paneldebat blev pejlemærkerne drøftet.
Rektor Birgitte Vedersø fra Gefion Gymnasium repræsenterede Danske Gymnasier.

“Man kan ikke overføre god undervisning én til én. Undervisning er dialog mellem mennesker og afhænger derfor af menneskene. Lad os blive inspireret af de gode principper. Og så giver det god mening, at man på hver skole diskuterer, hvad god undervisning er, for god undervisning er afhængig af konteksten,” sagde Birgitte Vedersø.

Hun sagde, at pejlemærkerne er glimrende, men undrede sig dog over, at der ikke er fokuseret på lærernes samarbejde, som ifølge hende også er vigtig for god undervisning.

Deltageransvar
Administrerende direktør for VUC Storstrøm Niels Henriksen repræsenterede Lederforeningen for VUC.

“Der er nogle gode værdier i pejlemærkerne, der også kan benyttes i min verden. Hvis jeg skal pege på noget, der mangler, så må det være deltageransvar. At man som kursist har et ansvar for at bidrage til den gode undervisning. Det er meget vigtig i forhold til vores voksne kursister,” sagde han.

Lærere savner tillid
Formanden for Gymnasieskolernes Lærerforening (GL), Annette Nordstrøm Hansen, fremhævede, at den gode undervisning kræver åbenhed, tillid og medejerskab.

“Hvordan kan I som ledere konkret understøtte det? GL har lige lavet en medlemsundersøgelse, der viser, at lærerne synes, at det største problem er, at der ikke er åbenhed, gennemsigtighed og tillid. Hvis vi skal videre, skal I vise os, hvordan vi kommer derhen,” sagde hun.

Rektor Birgitte Vedersø svarede:

“Det enkle svar på det komplekse spørgsmål er, at vi skal være i konstant dialog med hinanden. For det er den eneste måde, hvor vi sikrer, at alle oplever den tillid, åbenhed og medejerskab, som er forudsætningen for den gode arbejdsplads og velfungerende medarbejdere.”

Ved side af hinanden
Formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal ville også gerne svare på GL-formandens spørgsmål:

“Jeg vil gerne have lov til at provokere lidt: Jeg synes nemlig, at Annette Nordstrøm Hansen med sit spørgsmål rykker over på den anden side af bordet. Lærere og ledere bør stå ved siden af hinanden og sammen løse udfordringerne. Hvis skolen skal lykkes, så skal medarbejderne lykkes,” sagde Claus Hjortdal.

Pejlemærker revet over
Der var stor enighed om, at pejlemærkerne skal drøftes på skolerne, for at de kan få betydning for den gode undervisning lokalt.

Vicedirektør Mette Tram Pedersen fra Selandia viste det tydeligt ved til sidst at rive papiret med pejlemærkerne over.

“De, der har siddet med pejlemærkerne, har haft en stærk refleksion og nogle betydningsfulde samtaler om god undervisning. Men hvis vi bare laver højtlæsning af pejlemærkerne for lærerne, så får vi ikke en god skole. Vi skal have de samme betydningsfulde samtaler i vores lærerteams,” sagde Mette Tram Pedersen.

Pejlemærker for god undervisning

Formål og værdier

 • God undervisning fremmer elevernes sociale, personlige og faglige udvikling og dannelse og lever op til uddannelsernes mål, formål og værdier.

Rammer og forudsætninger for god undervisning

 • God undervisning bygger på lærerens engagement, motivation og professionelle ansvar og dømmekraft.
 • God undervisning udføres og udvikles af fagligt og pædagogisk kompetente og opdaterede lærere.
 • God undervisning sker inden for tidsmæssige, fysiske og organisatoriske rammer, der skaber rum til faglig dialog, udvikling, planlægning, opfølgning og feedback.
 • God undervisning udvikles fagligt og pædagogisk i et miljø præget af tillid, åbenhed og samarbejde.

God undervisning – i samspillet mellem lærer og elever

 • God undervisning har faglig ambition, en tydelig retning og struktur.
 • God undervisning bygger på høje forventninger til alle elever og fremmer elevernes progression.
 • God undervisning fremmer og praktiserer demokratiske principper.
 • God undervisning bygger videre på og udvider elevernes erfaringsverden.
 • God undervisning sker i et trygt læringsmiljø med rum til at stille spørgsmål, reflektere og begå fejl.
 • God undervisning bygger på gensidig respekt mellem lærere og elever.
 • God undervisning er varieret og sætter elevgruppens mangfoldige kompetencer i spil.

Kilde: Danske Underviserorganisationers Samråd og Undervisningsministeriet.

Hvordan styrkes lærernes engagement og professionelle ansvar?

Læs Rambølls litteraturstudium her

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater