Artikel
Ingen vil være TR på Næstved Gymnasium: “Næsten umuligt at skabe forbedringer”
Næstved Gymnasium 06

Ingen vil være TR på Næstved Gymnasium: “Næsten umuligt at skabe forbedringer”

Næstved Gymnasium står uden tillidsrepræsentant til sommer. “Presset på lærerne er for højt, og jeg kan ikke gøre noget ved det,” siger den afgående TR. Tidligere TR mener ikke, der er en reel dialog med ledelsen.

Efter sommerferien vil der ikke længere være en tillidsrepræsentant til at tale lærernes sag over for ledelsen på Næstved Gymnasium og HF.

Den nuværende tillidsrepræsentant Erling Sørensen ønsker efter et år på posten ikke at fortsætte, og ingen andre har foreløbigt meldt sig til at overtage posten.

“Jeg synes, der er et for hårdt arbejdspres på lærerne på Næstved Gymnasium, og jeg oplever ikke, at jeg har mulighed for at gøre noget ved det. Jeg oplever ikke, det er muligt som TR at tage en dialog med ledelsen om tiltag, som kan forbedre lærernes arbejdssituation,” siger Erling Sørensen om sin beslutning om ikke at genopstille som tillidsrepræsentant.

Han mener, at han indirekte er med til at acceptere tingenes tilstand i forhold til arbejdspresset på lærerne ved at fortsætte som tillidsrepræsentant, uden at han reelt kan gøre noget.

Jeg oplever ikke, det er muligt som TR at tage en dialog med ledelsen om tiltag, som kan forbedre lærernes arbejdssituation.

Erling Sørensen, tillidsrepræsentant
Næstved Gymnasium og HF

“Jeg synes, jeg kommer til at være en del af organisationen og acceptere, at der ikke kan laves forbedringer, som kan hjælpe mine kolleger,” siger Erling Sørensen.

Han mener derfor ikke, at han svigter sine kolleger ved at stoppe, uden der er fundet en afløser for ham. Tværtimod.

“Måske kan det, at ingen ønsker at være tillidsrepræsentant, sætte gang i en proces, som kan føre til bedre arbejdsvilkår for lærerne,” siger Erling Sørensen.

Ingen reel dialog
TR-suppleant Jesper Kristiansen har været TR ad to omgange og i alt i 10 år.

Han forstår godt Erling Sørensen og bakker ham op i beslutningen.

Jesper Kristiansen mener ligesom Erling Sørensen ikke, at der er en reel dialog mellem ledelse og TR og lærerne.

Jeg synes, der skulle nye kræfter til, og så var jeg blevet træt af den manglende dialog.

Jesper Kristiansen, TR-suppleant og tidligere tillidsrepræsentant
Næstved Gymnasium og HF

 “Ledelsen går reelt ikke ind i en dialog, hvor der er mulighed for at få noget igennem for os. Konklusionerne er givet på forhånd. Jeg har siden 2013 forsøgt at få ledelsen til at give os en smule gennemsigtighed i forhold til dens planlægningstal af lærernes arbejdsopgaver uden resultat. Jeg har forsøgt at komme igennem med en dialog om, hvordan vi kan planlægge arbejdet, så det giver en mindre belastning for lærerne, men jeg har ikke kunnet komme igennem,” siger Jesper Kristiansen, som stoppede som tillidsrepræsentant sidste august.

“Jeg synes, der skulle nye kræfter til, og så var jeg blevet træt af den manglende dialog, og at det var næsten umuligt at komme igennem med noget,” siger Jesper Kristiansen.

Arbejdspresset stiger
Både Erling Sørensen og Jesper Kristiansen erkender, at arbejdspresset på lærerne også er gået i vejret på andre gymnasier på grund af nedskæringerne på uddannelse. De mener dog begge, at arbejdspresset for lærerne på Næstved Gymnasium er blevet for meget, og at ledelsen burde være mere opmærksom på, hvad der kan gøres ved det.

“Arbejdspresset er steget gradvist i de senere år, og flere opgaver er kommet til. For eksempel skal man holde formative samtaler to gange i skoleåret med sine elever ud over samtaler om deres standpunktskarakterer. Det er måske godt for elevernes tarv, men når man har 250 elever, så er det et stort pres at nå det,” siger Erling Sørensen.

Jeg kan se, at der er lærere, som bliver stressede over arbejdspresset.

Erling Sørensen, tilldsrepræsentant
Næstved Gymnasium

Erling Sørensen peger også på, at der i de seneste år er blevet flere ad hoc opgaver til lærerne på Næstved Gymnasium og HF.

“I løbet af året kommer der for eksempel et ekstra hold eller ekstra moduler, men lærernes skemaer er i forvejen så fulde, at det bliver svært at nå en ekstra opgave. Nogle lærere er næsten ved at knække af stress, når de pludselig får mere oven i porteføljen,” siger Erling Sørensen, som også peger på, at der er blevet flere møder for lærerne.

I løbet af de seneste år er antallet af undervisningsmoduler for den enkelte lærer steget fra cirka 14-16 til cirka 20-22 af 95 minutters varighed hver 14. dag, påpeger TR og TR-suppleant.

På et GL-klubmøde i foråret gav flere lærere også udtryk for, at de mener, at arbejdsbelastningen er blevet for stor i de senere år. Lærerne mente, at den manglende åbenhed i ledelsens planlægning af arbejdsopgaver gør situationen værre, fortæller Erling Sørensen.

 Jesper Kristiansen peger på, at han i sin tid som TR på Næstved Gymnasium og HF har oplevet og stadig oplever lærere, som mener de har for travlt og er for pressede på grund af arbejdet. 

”Der har i mange år også været en større udskiftning af lærere på Næstved Gymnasium – mange er holdt op på grund af arbejdspres for at søge andre steder hen for at lette deres dagligdag. Holdningen i ledelsen er den, at man selvfølgelig skal kunne passe sit arbejde, og det vil lærerne gerne, men det er rigtigt svært at få regnestykket til at gå op, når flere opgaver løbende væltes ned over lærerne,” siger Jesper Kristiansen.

Erling Sørensen bakker ham op.

“Hvis man siger til sin nærmeste leder, at man har for mange opgaver, så bliver man mødt med, at det er der ikke noget at gøre ved, og så må man arbejde anderledes. Jeg kan se, at der er lærere, som bliver stressede over arbejdspresset,” siger Erling Sørensen.

Han vil ikke afvise, at der også er lærere, som oplever, at de får hjælp af deres nærmeste leder, hvis de har for meget at lave.

“Gennemsigtigheden er som sagt ikke særlig stor, og hvor stor arbejdsbelastningen er for den enkelte er også svær at gennemskue for tillidsrepræsentanten,” siger Erling Sørensen.

 

Ledelsen ved, hvad lærerne taler om
Både Jesper Kristiansen og Erling Sørensen fortæller, at der er flere eksempler på, at ledelsen meget hurtigt efter et fagligt møde i GL-klubben ved, hvad der er blevet snakket om og sagt.

Ifølge dem har ledelsen i flere tilfælde refereret til diskussioner og udtalelser fra GL-klubmøder.

I marts måned i år skrev Jesper Kristiansen ud til lærerne og understregede, at man selvfølgelig ikke refererer til ledelsen, hvad der bliver sagt på et lukket møde for medarbejderne.

“Når ledelsen refererer til, hvad der bliver snakket om på et GL-møde, betyder det selvfølgelig, at det sætter grænser for, hvad lærerne har lyst til at sige på mødet,” siger Jesper Kristiansen.

Erling Sørensen er enig.

“Det betyder jo, at vi som lærere ikke har et sted, hvor vi kan tale frit. Et GL-møde skal være et safe space, hvor det også er muligt at sætte ord på tanker, som man ikke ønsker kommer videre til ledelsen. Det er selvfølgelig også vigtigt for en tillidsrepræsentant at have et lukket rum, hvor lærerne kan snakke sammen, uden ledelsen lytter med,” siger Erling Sørensen.

Det er hverken godt for lærerne eller ledelsen, når der ikke er en tillidsrepræsentant.

Claus Schreiner Andersen, forhandlingschef
GL

GL: Usædvanligt
Forhandlingschef i GL Claus Schreiner Andersen fortæller, at det er meget sjældent, at et gymnasium ikke kan finde en lærer, som ønsker at være tillidsrepræsentant.

“Det er hverken godt for lærerne eller ledelsen, når der ikke er en tillidsrepræsentant,” siger Claus Schreiner Andersen.

Formelt set overdrager GL forhandlingskompetencen til tillidsrepræsentanten på et gymnasium. Når der er ikke er en tillidsrepræsentant på en arbejdsplads, er det GL, som eksempelvis bistår ved lønforhandlinger og er “tillidsrepræsentant” på skolen.

“Det er noget helt andet. GL kender ikke skolen og kollegerne, som en tillidsrepræsentant gør, og sidder ikke med i samarbejdsudvalget. Og vi kan ikke være på skolen til daglig,” siger Claus Schreiner Andersen. 

Rektor genkender ikke kritikken
Gymnasieskolen.dk har på mail og mundtligt fremlagt TR’s og TR-suppleantens synspunkter for rektor på Næstved Gymnasium og HF, Susanne Stubgaard.

I mailen skriver gymnasieskolen.dk blandt andet, at TR og TR-suppleant blandt andet nævner, at de har haft svært ved at komme igennem med dialog om tiltag, som på den ene eller anden måde kunne lette noget af arbejdspresset for kollegerne, og de taler om et ønske om en større gennemsigtighed i planlægning af arbejdsopgaver.

Hun ønsker dog ikke at udtale sig til artiklen, men har i stedet sendt denne kommentar på mail.

”Skolen kan ikke genkende ovenstående. Vi ønsker fortsat dialog med skolens lokale GL-repræsentanter og ønsker, at denne dialog foregår på skolen og ikke gennem Gymnasieskolen.”

Artiklen er opdateret 12. maj kl 9.30 med oplysning om antallet af minutter for et modul.

 

Kontakt redaktionen

Har du ideer til artikler, tip eller forslag til Gymnasieskolen? Skriv til gymnasieskolen@gl.org eller kontakt en medarbejder på redaktionen.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater