Artikel
Den dygtige tillidsrepræsentant har stor indflydelse
Tema-den-dygtige-tillidsrepraesentant

Den dygtige tillidsrepræsentant har stor indflydelse

En god TR repræsenterer ikke kun dem, der råber højest, men alle på lærerværelset. Jo tættere TR er på kollegerne, jo større chance er der for indflydelse, når ledelsen træffer beslutninger, siger eksperter.

Den gode tillidsrepræsentant (TR) kan få stor indflydelse på de beslutninger, der bliver truffet på arbejdspladsen og har derfor en betydelig værdi for medarbejderne.

Det siger erhvervspsykolog Camilla Raymond.

For at være en dygtig TR skal man have gode, tillidsfulde relationer til både kolleger og ledelse, og man skal evne at være talerør for alle ens kolleger. Det gælder for alle arbejdspladser, inklusive landets gymnasier, fastslår hun.

”En dygtig TR er først og fremmest en, der repræsenterer hele lærerkollegiet, og ikke kun dem, som råber højest, eller dem, TR selv er enig med. Det er supersvært, for der kan være mange holdninger i spil. Men lykkes man med det, er gevinsten stor,” siger Camilla Raymond, der er cand.psych.aut og arbejder i konsulent­firmaet Organisation.

Er der en god dialog og et tillidsfuldt samarbejde mellem TR og ledelse, vil ledelsen blandt andet bruge TR til at trykteste beslutninger og få input til, hvordan de kan implementeres, så flest i lærer­gruppen vil kunne se sig selv i det, fortæller ­Camilla Raymond.

En TR, der er stærk til relationsarbejde og har godt fat i lærergruppen, kan skabe et indflydelsesrum hos ledelsen. 

Camilla Raymond, erhvervspsykolog
Konsulentfirmaet Organisation

Jo bedre føling TR har med hele lærerværelset, jo større er muligheden for at få indflydelse, understreger hun.

”En TR, der er stærk til ­relationsarbejde og har godt fat i lærergruppen, kan skabe et indflydelsesrum hos ledelsen og vil blive brugt mere og mere. Ikke bare til at trykteste, men også til at forme beslutninger.”

Det kræver selvfølgelig en åben og inddragende ledelse. Uden det kommer selv den dygtigste TR ingen vegne, unde­rsteger Camilla Raymond.

Vigtig sparringspartner
Også arbejdsmarkedsforsker Nana Wesley Hansen oplever, at den dygtige TR har stor værdi. Helt klassisk har det været TR’s ­rolle at håndhæve overenskomsten på ­arbejdspladsen. Sådan er det stadig, men den moderne TR gør meget mere.

”I dag er TR også en part, der går ind og tager ansvar, blandt andet når det gælder håndtering af personalesager, for eksempel i forbindelse med langtidssygemeldinger,” siger Nana Wesley Hansen, lektor på Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) på Københavns Universitet.

I dag kan TR i høj grad også være med til at sætte sit aftryk på arbejdsmiljøet, understreger hun.

”TR indgår i stigende grad i ­dialog med ledelsen om, hvad der foregår blandt personalet, og hvordan man får arbejdspladsen til at fungere godt i hverdagen. TR bliver inddraget i mange forskellige processer, for eksempel arbejdstidsplanlægning, og er en vigtig sparringspartner for ledelsen.” 

Var TR der ikke, ville det være langt sværere for ledelsen at vide, hvad der rører sig blandt personalet, understreger Nana Wesley Hansen.

”På et gymnasium foregår meget af ­arbejdet jo uden for ledernes syns- og høre­vidde. Derfor har TR’s rolle som binde­led mellem ledelse og medarbejdere stor betydning,” fastslår hun.

Usynligt arbejde
Ifølge Camilla Raymond spiller den dygtige TR en langt større rolle, end de fleste kolleger tror. Typisk er kollegerne ikke klar over, hvor mange opgaver TR egentlig tager sig af, og hvilken indflydelse de kan få. Sådan er det også på gymnasierne, vurderer hun.

Dels er der mange småting og samtaler, der bare bliver klaret i hverdagen, uden at TR nødvendigvis fortæller om det, dels vil større sager om for eksempel sygdom, mængden af arbejdsopgaver og konflikter med ledelsen tit være noget, den pågældende medarbejder ikke ønsker at få ud. Og måske heller ikke ledelsen. 

I dag er TR også en part, der går ind og tager ansvar, blandt andet når det gælder håndtering af personalesager.

Nana Wesley Hansen, arbejdsmarkedsforsker
Københavns Universitet

Men selvom en del af arbejdet er usynligt, er det vigtigt, at kollegerne ikke er helt uvidende om TR’s arbejdsindsats og ’spillerum’, pointerer erhvervspsykologen.

”TR har brug for kollegernes input og perspektiver for at kunne være TR for hele lærerværelset og dermed øge muligheden for indflydelse. Det skal TR melde tydeligt ud. Mange medarbejdere forstår ikke, at de selv spiller en vigtig rolle,” siger Camilla Raymond.

Men selvom man er ‘TR for alle’, er det ikke ensbetydende med, at alle synspunkter kommer videre. Nogle gange må TR beslutte, hvilket synspunkt der skal bringes videre til ledelsens bord, og det er et af dilemmaerne ved rollen, understreger Nana Wesley Hansen. 

”Den dygtige TR vil formå at få talt gruppen i retning af en fælles melding,” ­siger hun.

Afgørende i kriser
Især i krisetider, for eksempel når en ar-bejdsplads oplever nedskæringer og fyringer, spiller TR en vigtig rolle, påpeger ­Camilla Raymond.

Det er netop den situation, mange gymnasier har været i i de seneste år.

Ifølge Camilla Raymond kan TR’s måde at tackle situationen på være afgørende for, hvor godt den enkelte skole kommer videre. Hvis lærere er blevet fyret, skal de naturligvis hjælpes bedst muligt, men der ligger en lige så stor opgave for TR i at sikre det gode arbejdsmiljø efterfølgende. 

”Reaktionerne vil typisk være vidt forskellige. Den gode TR starter en snak, så lærerne kan dele tanker, og sørger for, at alle slags følelser bliver normaliseret. Det kan give en vigtig følelse af, at man er sammen om at være i det,” siger Camilla Raymond, der har mere end 20 års erfaring i at hjælpe TR’er, medarbejdere og ledere gennem forandringer i virksomheder og organisationer.

Typisk vil der være en bekymring for, hvor stor arbejdspresset bliver fremover. Det skal TR og lærerne sammen forsøge at finde løsninger på. Desuden vil den gode TR få sat en stopper for snakken om, hvor hårdt det hele er, hvis den trækker ud, mener Camilla Raymond.

”Det er helt vildt vigtigt, at TR får skudt lidt optimisme ind i kollegerne igen. Man er jo nødt til at finde en måde at komme videre på inden for de rammer, der nu er,” siger hun. 

Tema: Tillidsrepræsentantens rolle

 

Lige nu vælger skolerne tillidsrepræsentanter. Hvad kan en god TR? Hvilken betydning har TR for lærerne? Og bliver det anderledes i fremtiden? Vi zoomer ind på rollen.

TR's rolle

  • Skal medvirke til, at lærerne har gode løn- og arbejdsforhold, og at skolen er en attraktiv arbejdsplads.
  • Skal være et samarbejdende bindeled mellem lærere og ledelse.
  • Er GL’s lokale repræsentant og interessevaretager for lærerne.
  • Har ansvaret for, at overenskomsten overholdes.
  • Repræsenterer lærerne lokalt i alle spørgsmål om aftalte løn- og arbejdsforhold.

 

TR's opgaver

  • Hjælper lærerne i hverdagen med stort og småt i forhold til deres arbejdsforhold.
  • Repræsenterer lærerne i SU/MIO og ofte også i bestyrelsen.
  • Forhandler lokalløn mv. med ledelsen.
  • Hjælper lærerne i forbindelse med personsager.
  • Er bisidder ved personsager, for eksempel afskedigelser.

 

Nana Wesley Hansen

Forsker og lektor på Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) ved Københavns Universitet. 

Camilla Raymond

Erhvervspsykolog, konsulentfirmaet Organisation

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater